Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Trh práce bude v nasledujúcich rokoch v dôsledku digitalizácie a inovácií prechádzať zmenami.

Mnohé pracovné pozície už nebudú tak žiadané ako v súčasnosti, na druhej strane mnohé nové vzniknú. Z aktuálnych by sa mala do roku 2022 zachovať zhruba polovica, vyše štvrtina nových miest by mala v nasledujúcich štyroch rokoch pribudnúť a takmer štvrtina súčasných by mala postupne zredukovať.

Podľa najnovšej správy Svetového ekonomického fóra, by celosvetovo práve kvôli novým technológiám mohlo do roku 2022 zaniknúť 75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej strane sa očakáva, že sa vytvorí 133 miliónov nových pozícií.

,,V rámci východnej a strednej Európy budú do roku 2022 čoraz viac žiadané pozície ako dátový analytik, špecialista na robotické stroje, inžinier, vývojár softvérov a aplikácií či špecialista na sociálne siete,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Očakáva sa, že sa bude meniť aj druh pracovného pomeru. Práve ten trvalý môže ísť viac do úzadia, pričom do popredia sa môže dostať najímanie dočasných pracovníkov alebo samostatne zárobkové osoby.

,,Týka sa to najmä pozícií v marketingu či v rámci IT sektora. Postupne si firmy vyberajú pracovníkov na určité projekty vo forme ,,dodávateľov“ a neprijímajú ich nastálo,“ poznamenala Buchláková.

Od ľudí na týchto pracovných pozíciách sa do budúcnosti očakáva kreativita, kritické myslenie, flexibilita, originalita a iniciatíva. Mimoriadne dôležité budú počítačové zručnosti na vyššej úrovni. Do úzadia sa podľa správy Svetového ekonomického fóra dostanú pozície ako pracovníci v call centrách, vodiči, účtovníci či audítori ale najmä pracovníci na robotníckych pozíciách, nakoľko automatizácia by ich mala postupne nahradzovať. Mnohí z tých súčasných by mali byť preškoľovaní, aby zvládli napríklad obsluhu robotických strojov.

,,V správe Svetového ekonomického fóra sa uvádza, že bude potrebné rekvalifikovať súčasných zamestnancov, ktorí by následne mohli obsluhovať robotické stroje. Až 52 % všetkých pracovných úkonov budú do roku 2025 vykonávať práve stroje. To je takmer dvakrát viac ako v súčasnosti,“ doplnila Buchláková.

 Pracovné pozície, ktoré budú v budúcnosti žiadané v rámci strednej a východnej Európy

 • Dátový analytik a výskumník
 • Špecialisti v oblasti digitálneho marketingu a stratégie
 • Špecialisti na robotické stroje a inžinieri
 • Vývojári softvérov a aplikácií
 • Obchodný a marketingový špecialista
 • Odborník na nové technológie
 • Bezpečnostný analytik
 • Špecialista na sociálne siete a e-commerce
 • Pracovníci klientských centier
 • Personalista
 • Finančný analytik
 • Robotníci