Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už len mesiac majú žiadatelia o zvýhodnenú hypotéku pre mladých na to, aby využili šancu získať dotáciu na financovanie bývania. Od júla sa totiž hranica príjmu pre žiadateľov opäť zníži a k zvýhodnenej hypotéke sa dostane menej ľudí.

Dnes si môžu o hypotéku pre mladých požiadať všetci, ktorých príjem za minulý rok nepresiahol 1193,4 eur (1,3-násobok priemernej mzdy). Pri žiadateľoch v páre sa berie do úvahy súčet ich príjmov. „Ak jeden z partnerov nemá príjem, priemerná mzda toho druhého za predchádzajúci rok môže dosahovať až 2 386,8 eur.  Podmienkou je, aby žiadali o hypotéku spoločne,“ vysvetľuje Renáta Holecová z VÚB banky.

Príjmová hranica sa posudzuje vo vzťahu k priemernej hrubej mzde žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, pričom jeho aktuálny príjem môže byť aj vyšší. Úrokové zvýhodnenie platí na prvých päť rokov hypotéky. Jeho výšku stanovuje zákon o štátnom rozpočte na každý kalendárny rok individuálne, aktuálne je to 3% (2% dotuje štát, 1% banka). Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 000 eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70% z hodnoty nehnuteľnosti. Časť úveru presahujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

„Pri 50-tisícovej hypotéke so splatnosťou na 30 rokov môže mladý človek vďaka zvýhodneniu ušetriť mesačne aj viac ako 80 eur, za 5 rokov je to viac ako 5 000 eur,“ doplnila Renáta Holecová. Zároveň odporúča všetkým, ktorých príjem sa vlani pohyboval okolo 1 190 Eur, aby využili šancu a požiadali o hypotéku pre mladých do konca júna, nakoľko po tomto termíne sa predpokladá zníženie príjmovej hranice o niekoľko desiatok eur (niektoré odhady hovoria až o 90 eurách v prípade jedného žiadateľa a dvojnásobku pri dvoch).

Okrem finančnej úspory umožňuje hypotéka pre mladých odložiť splátky istiny alebo znížiť splátky na polovicu po dobu dvoch rokov pri narodení dieťaťa. Výhodou dotovanej hypotéky je aj to, že akúkoľvek jej časť možno kedykoľvek počas prvých piatich rokov splatiť bez poplatku.

Z celkového počtu hypotekárnych úverov vo VÚB banke za I. štvrťrok bola takmer tretina dotovaných. Mladí ľudia si brali priemerne hypotéku  58 707eur  so splatnosťou 29 rokov.

Pri hypotékach VÚB banka na vybrané typy nehnuteľností (byty) akceptuje cenové mapy, a preto žiadateľ nemusí predkladať znalecký posudok. V prípade, že k posúdeniu žiadosti klient predloží znalecký posudok v elektronickej podobe získa 100% zľavu z poplatku za poskytnutie.

Značky: