Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Gastroenterologické problémy, úpal, ochorenia dýchacích ciest, kožné alergické reakcie a úrazy – to sú podľa štatistiky UNIQA najčastejšie ochorenia, ktoré poisťovňa rieši u detí na dovolenkách. V Európe ide často úrazy pri bazénoch a šmykľavkách ako sú napr. zlomeniny či podvrtnutia. V Chorvátsku bývajú časté ošetrenia kvôli šliapnutiu na ježka. V Egypte evidujeme v prípade detí najčastejšie hnačky, ktoré často končia pobytom malého pacienta v nemocnici na infúziách. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak Vám ochorie dieťa na dovolenke a ako postupovať v prípade hospitalizácie.

Ak cestujete s deťmi, lekári odporúčajú vyberať také dovolenkové destinácie, kde je úroveň zdravotnej starostlivosti aspoň približne porovnateľná s nami. Najmä pri malých deťoch treba zvážiť dlhé cesty lietadlom, ktoré drobci nezvládajú dobre a často potom trpia ochoreniami dýchacích ciest z klimatizácie. Treba tiež myslieť na všetky preventívne očkovania, ktoré pomôžu deťom zvládnuť lepšie rôzne infekcie.

Je potrebné mať poistené storno poplatkov?

V prípade, že dieťa pár dní pred odletom ochorie a lekár neodporučí cestu na dovolenku, poisťovňa Vám preplatí vopred zaplatené náklady na cestu, ubytovanie a všetky nespotrebované služby v prípade, že máte poistené storno poplatky. Poisťovni stačí doručiť lekársku správu a potvrdenie o zakúpení a úhrade dovolenky. „V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila – najmä ak dáva prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky,“ radí produktová manažérka cestovného poistenia UNIQA Judita Hitková.

Nezabudnite, že cestovné poistenie kryje poistné udalosti už na Slovensku od momentu, ako opustíte miesto svojho bydliska či pracoviska. Ak vás cestou na letisko alebo na hranice SR prekvapí nepredvídaná udalosť či nehoda ešte na území SR, kvôli ktorej zmeškáte lietadlo alebo vôbec nebudete môcť cestovať do zahraničia, využite poistenie. „Spolu s poistením storna poplatkov má u nás klient poistené aj prerušenie cesty, čo znamená, že ak je z dôvodu ochorenia či úrazu dieťaťa nutný alebo vhodný skorší návrat z dovolenky, poisťovňa uhradí nečerpané služby a spiatočnú cestu,“ hovorí J. Hitková z UNIQA.

Čo robiť, ak dieťa skončí v nemocnici

V prípade, že dieťa na dovolenke ochorie alebo utrpí úraz, odporúčame kontaktovať asistenčnú službu a tá vám poradí, kde nájdete najbližšie a najvhodnejšie zdravotné zariadenie, kde dieťa vyšetria. „Pri ambulantnom ošetrení závisí na klientovi, či si náklady za ošetrenie  uhradí sám a následne si ich nechá preplatiť v poisťovni, alebo najskôr kontaktuje asistenčnú službu a dohodne sa vopred na úhrade nákladov cez asistenčnú službu,“ vysvetľuje Judita Hitková z UNIQA. V prípade, že si klient hradí náklady sám, je nevyhnutné odložiť si všetky doklady o zaplatení vyšetrení ako aj lekárske správy, ktoré treba doručiť poisťovni.

V prípade, že stav dieťaťa je vážny a musí byť hospitalizované, poistení sú povinní kontaktovať asistenčnú službu bezprostredne po vzniku poistnej udalosti k zabezpečeniu vhodného lekárskeho zariadenia k liečbe dieťaťa (ešte pred hospitalizáciou), v krajnom prípade najneskôr 3. deň od vzniku poistnej udalosti . „V prípade hospitalizácie asistenčná služba zabezpečuje komunikáciu s miestnym ošetrujúcim lekárom, čo môže pomôcť najmä pri jazykovej bariére a zabezpečiť naozaj správnu liečbu. Zabezpečuje aj priebežný monitoring zdravotného stavu a liečby. Asistenčná služba uhradí náklady za hospitalizáciu priamo zdravotníckemu stredisku, komunikuje s vašou rodinou a ak je to potrebné, zabezpečí prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko,“ vysvetľuje J. Hitková. Poistenie kryje aj náklady na ubytovanie rodiča v nemocnici, ktoré býva v zahraničných nemocniciach často spoplatené. Stáva sa tiež, že dieťa prepustené z nemocnice potrebuje ešte špeciálnu starostlivosť. „Poistenie kryje náklady aj na opatrovníka hospitalizovaného dieťaťa na hoteli v prípade skoršieho prepustenia,“  hovorí J. Hitková z UNIQA poisťovne.

Na čo pri cestovaní s deťmi nezabudnúť

Pre rodinu s malými deťmi však určite odporúčame poistenie, ktoré okrem liečebných nákladov zahŕňa aj krytie nákladov zo zodpovednosti za škodu, batožinu a úraz. Aj vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu vo svete by rodina mala zvážiť aj poistenie prerušenia cesty (predčasného návratu z dovolenky v rámci poistenia storna poplatkov). Terorizmus, nepokoje ako aj živelné pohromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť poisteného v danej krajine patria medzi dôvody, pre ktoré môžete cestu prerušiť a vrátiť sa späť na Slovensko. V takomto  prípade uhradí poisťovňa náklady na spiatočnú cestu.

V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov kryté aj bežné letné, či zimné športy vykonávane počas dovolenky, ako napr. jazda na vodnom skútri, člnkovanie,  vodný bicykel, vodné lyžovanie, potápanie so vzduchovým prístrojom či vysokohorskú turistika do 5.000 m.n.m. V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke  špeciálnym rizikovým a adrenalínovým športom, mal by si preveriť, ako ich kryje poistenie, ktoré uzavrel a v prípade potreby si ich pripoistil.

Značky: