Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cestovné poistenie aj pre 3. stupeň odporúčania MZV a EZ SR.

Teroristické útoky na Srí Lanke opäť oživili obavy ľudí  z hroziacich teroristických útokov v obľúbených dovolenkových destináciách. Odborníci však upozorňujú, že v súčasnosti už nulové riziko alebo absolútne bezpečná krajina de facto neexistuje. Ponúkame niekoľko rád, ako sa správe rozhodnúť a na čo by ste nemali zabudnúť pred vycestovaním.

Ľudom odporúčame riadiť sa pokynmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV a EZ SR), ktoré vždy vydáva ku krajinám s bezpečnostným rizikom cestovné odporúčanie a aj na základe neho zvažovať dovolenkovú destináciu,“ hovorí riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková. Vývoj vo svete však ukazuje, že hrozba terorizmu je dnes aktuálna v podstate kdekoľvek. UNIQA poisťovňa aj preto rozšírila krytie liečebných nákladov v dôsledku terorizmu z max. 2.stupňa aj na 3.stupeň cestovného odporúčania MZV a EZ SR. Ide o krajiny alebo oblasti, kde je očakávaný terorizmus, ale nie je ešte vydané odporúčanie opustiť krajinu. „Týmto krokom sme chceli klientom posilniť istotu v cestovaní, pretože situácia vo svete je napätá a pribúdajú krajiny, ktoré sú potenciálne ohrozené terorizmom či etnickými nepokojmi,“ hovorí Silvia Vlasková z UNIQA poisťovne.

UNIQA poisťovňa v cestovnom poistení v rámci poistenia liečebných nákladov automaticky bez nutnosti pripoistenia kryje aj ošetrenie v dôsledku teroristického útoku do 50 000 EUR. Ak klient utrpí následkom takéhoto činu vážne zranenia, poisťovňa uhradí liečebné náklady nielen na ambulantné ošetrenie, ale aj nevyhnutnú hospitalizáciu a s ňou súvisiaci prevoz späť na Slovensko.

V krajine, kde je po teroristickom útoku vyhlásený výnimočný stav, musia turisti dodržiavať všetky nariadené bezpečnostné opatrenia či pokyny miestnych úradov, polície a vojenských jednotiek. Ak by klient napriek týmto odporúčaniam nerešpektoval takéto nariadenia a následne by utrpel škody, mohlo by dôjsť k problémom pri plnení.

Ak máte v rámci CP uzatvorené poistenie prerušenia cesty, terorizmus patrí medzi dôvody, pre ktoré môžete cestu prerušiť a vrátiť sa späť na Slovensko. Poisťovňa sa v tomto prípade riadi odporúčaniami MZV a EZ SR o necestovaní do danej krajiny, prípadne výzvou na jej opustenie. V takomto  prípade máte nárok na úhradu nákladov na návrat do vlasti. „V každom prípade odporúčame okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá Vám poskytne všetky potrebné informácie,“ radí S. Vlasková. Dokonca ak sa nachádzate v krajine, kde sa náhle vyskytol terorizmus a vy síce nie ste priamo v meste a oblasti útokov, ale napriek tomu sa necítite bezpečne, odporúčame riadiť sa pokynmi MZV a EZ SR alebo asistenčnej služby poisťovne. „Ak aj ministerstvo  zatiaľ oficiálne cestovné odporúčanie na danú oblasť nevydalo a klient sa cíti ohrozený, odporúčame kontaktovať asistenčnú službu poisťovne. Tá môže v závislosti od vážnosti situácie rozhodnúť o prevoze do vlasti aj skôr,“  hovorí Silvia Vlasková z UNIQA poisťovne.

Pripomíname, že krajiny s pretrvávajúcimi nepokojmi, kde sa vyskytujú štrajky, vzbury, terorizmus či vojny a krajiny, do ktorých MZV a EZ SR neodporúča cestovať  (4.stupeň cestovného odporúčania), sú vo všeobecných výlukách z poistenia. „Klientom preto odporúčame, aby si pred  cestou do zahraničia overili na stránkach MZV a EZ SR alebo na telefónnom čísle asistenčnej služby, či krajina do ktorej plánujú vycestovať, je označená za nebezpečnú a či stupeň takého odporúčania je 4. Ak by klient vycestoval do takejto krajiny a utrpel škodu na zdraví alebo majetku, nie je poistením krytý,“ vysvetľuje S. Vlasková z UNIQA poisťovne.

Značky: