Najväčšie online podujatie prinášajúce aktuálne poznatky o meniacom sa trhu práce a trendoch v jednotlivých odboroch priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku sa uskutoční už 27. októbra!

Ako nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí? Ako sa zorientovať na trhu práce tesne po ukončení štúdia? Či ako získať prehľad v aktuálnych trendoch? To všetko sa študenti môžu dozvedieť už čoskoro na ďalšom READYCON-e.

Zmeny na trhu práce a ich vplyv na uplatnenie mladých ľudí

Hoci nám technologický pokrok uľahčuje život na dennej báze, má priamy dopad na organizáciu spoločnosti a trh práce nie je výnimkou. Priemysel 4.0, bio-inžiniering, decentralizované financie a mnohé ďalšie trendy menia potreby zamestnávateľov, ktorým sa ľudia hľadajúci prácu musia čo najrýchlejšie prispôsobiť.

Poznatky a schopnosti, ktoré sa ešte pred pár rokmi považovali za výhodu sa dnes zmenili na samozrejmosť a do zoznamu požadovaných zručností neustále pribúdajú nové. Ak sa na to však pozrieme pragmaticky a s kľudnou hlavou, takáto zmena na trhu práce nám zároveň otvára nové príležitosti.

Možnosť naplno uplatniť svoj potenciál či pracovať na inovatívnych projektoch je niečo, čo dokáže v mladých ľuďoch vzbudiť záujem, motivovať ich k proaktívnemu prístupu k práci a v neposlednom rade eliminovať stereotyp. Práve rutina a nezáživnosť práce môže často viesť k frustrácii. Naopak rýchly posun vpred a potreba zdokonaľovať svoje schopnosti je hnacím motorom úspechu.

Vstup do pracovného života vs. študentské časy

Mnoho študentov zažíva na konci školských čias neistotu. A hoci je istý rešpekt zo zmeny životnej situácie úplne prirodzený, je potrebné im včas poskytnúť dostatok informácií a potrebných nástrojov, aby ich strach nevychádzal z neistoty a nevedomosti, ale zo vzrušenia pred novým životným obdobím.

V rámci prípravy študentov na budúci trh práce sa organizátori spojili s pracovným portálom Profesia a spoločne tak prinášajú najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. Profesia pôsobí na slovenskom trhu už 25 rokov a počas tohto obdobia sa aktívne podieľa na budovaní budúcnosti trhu práce. Aj vďaka Profesii tak budú mať tisícky stredoškolákov príležitosť sa v októbri zúčastniť tejto udalosti a zistiť, ako je na tom aktuálne slovenský trh práce.

“Pre dosiahnutie ešte lepšieho prepojenia odborníkov na trhu práce so študentmi sme priamo oslovili všetky stredné školy na Slovensku. Naším cieľom je, aby každý končiaci študent vstupoval na trh práce pripravený a odhodlaný. Je nesmierne dôležité, aby ich príprava začala ešte počas štúdia a preto sme veľmi radi, ak záujem vidíme aj priamo u predstaviteľov stredných škôl,“ dopĺňa Dominik Hamaj, spoluzakladateľ projektu.

Program podujatia sa sústreďuje aj na odborné témy

Okrem trhu práce ako celku a jeho vývoji sa budú študenti zameriavať na trendy v rôznych oblastiach. Prvým blokom, ku ktorému sa môžu študenti pripojiť, je Elektrotechnika v praxi pod záštitou Slovenských elektrární. Miroslav Šarišský sa na danú tému pozrie prostredníctvom pútavej prednášky s názvom Všetci na Mars alebo ako zvládnuť klimatickú zmenu.

Tému zdravotníctva otvorí Andrea Švrčková s kolegami zo Sekcie ambulantných ortopédov (SAO), pričom hlavným bodom ich programu budú inovácie a technológie v lekárskej praxi. V sekcii obchodu a služieb nám problematiku firemnej kultúry, rozvoja a vzdelávania zamestnancov a budovanie zamestnávateľskej značky priblížia Terézia Spišiaková, Adam Dobrík a Lucia Rusnáková zo spoločnosti Lidl Slovenská republika. Michal Kárník z Považskej cementárne prezradí v rámci oblasti zameranej na strojárstvo ako sa z dlhoročnej tradície v Považskej cementárni podarilo vybudovať “Cementáreň 21. storočia”.

Zdroj: Unsplash.com

Ako sa využíva digitalizácia a moderné technológie v stavebníctve účastníkom priblížia Pavel Müller a Peter Bažík s kolegami zo spoločnosti STRABAG a o možnosti implementovania informačných technológií v praxi porozprávajú Peter Laco a Adam Poperník z Alanata. Zaujímavý bude aj blok s názvom Financie v praxi, kde predstavitelia popredných spoločností z oblasti bankovníctva, poisťovníctva či poradenstva predstavia svoj pohľad na výhody a nevyhnutnosť digitalizácie sektoru financií.

Online event vyvrcholí prednáškou Juraja Smolku a Ivany Ďurčovej z Cambridge Study. Juraj sa zameria na kľúčovú zručnosť pre úspešný začiatok každého študenta uchádzajúceho sa o prácu či štúdium na vysokej škole – písanie motivačného listu. Zároveň, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ponúkne v rámci svojho projektu inovujme.sk cenné rady, ako efektívne využiť kreativitu a stať sa podnikateľom.

Zdroj: Unsplash.com

Ako bude prebiehať READYCON Slovensko 2022?

Hybridný formát konferencie umožňuje spojiť študentov s odborníkmi a úspešnými Slovákmi pôsobiacimi v rámci rôznych kútov našej krajiny, ale aj zahraničia. Neoddeliteľnou oporou bude aj tento rok spoločnosť Slido. Vďaka aplikácii Slido budú súčasťou jednotlivých rečníckych vstupov aj interaktívne prvky, ktoré študentom umožnia reagovať na prezentovanú problematiku.

Na záver online vysielania prebehne súťaž o hodnotnú elektroniku, ktorá sa študentom na ich ceste za úspešnou kariérou určite zíde.

Si už “ready” na READYCON Slovensko 2022? Všetky potrebné informácie a podrobný program sú zverejnené na webovej stránke projektu.

Článok je publikovaný v rámci mediálnej spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky: