Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Potenciálne investičné zámery a spolupráca Slovenska a Dubaja v oblasti Smart Cities sú témou dvojdňovej pracovnej cesty Dr. Aishe Butti Bin Bishr, informačnej expertky a generálnej riaditeľky Smart Dubai Office. Dubajská delegácia vysoko ocenila pokrok Slovenska v oblasti inovácií a uvítala možnosť užšej spolupráce. Podľa jej excelencie Aishe Butti Bin Bishr máme spoločný cieľ, a to vybudovať také elektronické služby, ktoré budú k dispozícii všetkým občanom.

„Oceňujem, že vládna delegácia z Dubaja prijala naše pozvanie. Považujem to za jasný pozitívny signál začiatku spolupráce medzi našimi krajinami s cieľom priniesť benefity na oboch stranách,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Delegácia vysokých vládnych činiteľov Dubaja pod vedením poradkyne šejka a premiéra Spojených Arabských Emirátov jej excelencie Aishi Butti Bin Bishr prijala pozvanie Denisy Žilákovej, generálnej riaditeľky sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Dvojdňová pracovná návšteva zameraná na prehĺbenie vzájomnej spolupráce nadväzuje na stretnutie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho s jeho rezortným kolegom, podpredsedom vlády a ministrom pre prezidentské záležitosti Spojených arabských emirátov (SAE) šejkom Mansourom bin Zayed Al Nahyanom, ktoré sa konalo počas Svetového samitu o vládnutí vo februári 2019 v Dubaji.

„Práve možnosť vymeniť si a zdieľať skúsenosti z oblasti budovania inteligentných miest v rôznych oblastiach našich životov prináša prínos pre obe krajiny,“ hovorí Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán ÚPVII.

Jej excelencia Aisha Butti Bin Bishr navštívila aj Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES). „Sme radi, že sme mali príležitosť predstaviť Dr. Aishi Bin Bishr našu agentúru a zároveň vysvetliť koncepciu centrálnych digitálnych služieb štátu. Súčasťou prezentácie bola aj praktická ukážka úradného doručovania do elektronických schránok. Časť rozhovoru sme tiež venovali pripravovaným projektom, medzi ktoré patria najmä Mobile ID, modernizácia ÚPVS, redizajn vládnej siete Govnet alebo zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti,“ opísal stretnutie so zahraničnou delegáciou Peter Ďurica, generálny riaditeľ NASES.

Zástupcovia dubajského Emirátu sa ďalej stretnú s predstaviteľmi slovenských inštitúcií zodpovedných za inovácie i zavádzanie prvkov v oblasti e-Governmentu, a to v rámci hospodárstva, zdravotníctva, školstva, ako aj IT sektora.

Návšteva dubajskej delegácie plynule nadväzuje na podpis Memoranda o porozumení vo februári tohto roku medzi ÚPVII a Ministerstvom pre umelú inteligenciu Spojených arabských emirátov, ktoré sa zameriava na rozvíjanie spolupráce predovšetkým v oblasti zavádzania inteligentných miest.

Úrad vicepremiéra Rašiho sa podpore rozvoja inteligentných miest na Slovensku venuje dlhodobo. Aktuálne sekcia centrálny koordinačný orgán pripravuje koncepciu rozvoja inteligentných miest, kde stanoví základný strategický prístup zo strany štátu, možnosti spolupráce so samosprávami a získanie podpory z eurofondov.

Dr. Aisha Butti Bin Bishr má dvadsaťročné skúsenosti s  informačným, komunikačným a technologickým vývojom vo verejnom a súkromnom sektore. Ako generálna riaditeľka Smart Dubai Office sa zapája do verejného a súkromného sektora s cieľom priniesť Dubaju celosvetovo uznávanú značku inteligentného mesta.