Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredsedníčka predstavenstva a finančná riaditeľka skupiny UNIQA v SR a ČR Lucie Urválková dostala v uplynulých dňoch dve významné ocenenia za sebou. Prvé z nich dostala v premiérovom ročníku projektu #FinŽeny zameranom na vytváranie priestoru a príležitostí na zdieľanie skúseností a znalostí z finančného sveta. Druhé ocenenie získala v pravidelnom rebríčku najvplyvnejších žien Česka, ktorý vzniká už jedenásť rokov v redakcii mesačníka Forbes.

#FinŽeny

Úplne nový projekt #FinŽeny sa zameriava na tri hlavné ciele. Prvým je aktivita a networking komunity žien vo financiách. Súčasne má byť silným hlasom, ktorý odvážne otvára kľúčové témy a prispieva k pozitívnemu vývoju. Okrem toho prináša aj inšpiráciu a ocenenie výnimočných osobností, pretože vzorové príbehy sú k rozvoju celého odboru financií potrebné, aby motivovali aj ďalšie ambiciózne a húževnaté ženy. Platforma je otvorená všetkým spoločnostiam a subjektom aktívnym v tomto odvetví. #FinŽeny pripravuje v spolupráci s finančnými inštitúciami agentúra Cover Story.

V premiérovom ročníku bola na konci mája zostavená pomyselná sieň slávy Minerva. Je zložená zo žien, ktoré patria dlhodobo medzi najviditeľnejšie a najvplyvnejšie osobnosti odboru. Medzi 53 mien bola zaradená aj Lucia Urválková z UNIQA. Odporúčania pre nominácie získaval tím Cover Story od najvyšších predstaviteľov českých finančných inštitúcií, zástupcov novinárskej, akademickej a odbornej obce. Zohľadňovali sa aj doterajšie rebríčky významných osobností vydávané niektorými periodikami.

„Projekt považujem za veľmi prospešný a hneď prvé stretnutie so svojimi kolegyňami som si veľmi užila a nabilo ma dodatočnou energiou do práce. Rozprávanie s ľuďmi, ktorí dobre poznajú rovnaké témy a prežívajú podobné situácie, je vždy prospešné. Pretože my, čo obhajujeme kasy našich spoločností, sme často v našom každodennom úsilí šetriť a nastavovať ďalšie opatrenia na zlepšenie rentability, niekedy celkom osamelé,“ komentovala s miernym nadsadením svoje uvedenie do siene slávy Minerva Lucie Urválková.

www.finzeny.cz

Najvplyvnejšie ženy Česka 2022

Forbes priniesol čerstvý rebríček dám, za ktorými sú významné počiny alebo je s nimi spojený neobvyklý vplyv v Českej republike. Sú medzi nimi členky vlády, významné manažérky, športovkyne, právničky alebo vedkyne aj filantropky. Tohtoročný výber pozostáva zo 180 mien. Biznisový sektor rastie z hľadiska zastúpenia žien medziročne najprogresívnejšie. Podľa Forbes ženy pribúdajú vo vedení firiem, v top manažmente aj v predstavenstvách. Konkurencia teda z roka na rok silnie.

Redakcia mesačníka Forbes hodnotí jednotlivé ženy v každej kategórii podľa niekoľkých základných kritérií a na základe nich prideľuje body. Vychádza pritom z metodiky amerického Forbes-u. K spolupráci pozýva redakčný tím aj poradcov, odborníkov a znalcov jednotlivých odvetví, s ktorými poradie konzultuje. U majiteliek firiem a manažérok sleduje hospodárske výsledky, obrat, zisk, nové akvizície a porovnáva ich aj niekoľko rokov spätne. Prihliada sa na situáciu v odvetví, v ktorom manažérky pôsobia, s využitím znalostí diania vo vnútri firiem. Dôležité sú objemy peňazí, nad ktorými ženy majú kontrolu a priamy vplyv, prípadne ich podiely vo firmách, ale aj počet zamestnancov, ktorí pod ne spadajú. Takisto aj to, koľko zákazníkov či spotrebiteľov môže ich rozhodnutie priamo ovplyvniť. Zoznam najvplyvnejších žien zostavuje redakcia už 11 rokov.

Po piatykrát za sebou sa ocitla v prestížnom zozname aj Lucia Urválková, ktorá riadi financie  skupiny UNIQA v ČR a SR. Jej meno bolo vybrané z long listu aktuálnych ženských osobností a medziročne svoje umiestnenie znova vylepšila, keď sa pre ročník 2022 ocitla na 56. mieste. Redakcia kladne ohodnotila úspešné dokončenie spojenia UNIQA s AXA pod jej vedením. Fúzia predstavovala historicky najväčšiu transakciu celého európskeho koncernu UNIQA Insurance Group. Súčasťou spojenia bol aj vstup UNIQA na dôchodkový a investičný trh. V rámci všetkých novo vzniknutých špecializovaných entít bola Lucia Urválková menovaná členkou ich predstavenstva. Jej zodpovednosť za chod celej finančnej skupiny UNIQA tým výrazne vzrástla.

„Ďakujem za dôveru a ocenenie. Vážim si ho tento rok ešte viac, pretože sa hodnotili moje aktivity počas roku 2021, ktorý bol pre nás v UNIQA mimoriadne náročným vďaka finalizácii fúzie so spoločnosťami AXA, ale aj historicky najúspešnejším čo do posilnenia našej pozície aj hospodárskeho výsledku. Veľký kus ocenenia preto patrí celej UNIQA a mojim kolegom vo vedení firmy, pretože bez nich by sme takýto progres a výsledky nemohli dosiahnuť,“ okomentovala svoje umiestnenie Lucie Urválková.

Prehľad aktivít Lucie Urválkovej

V UNIQA pracuje od roku 2007. Vo svojej funkcii CFO je pravou rukou generálneho riaditeľa Martina Žáčka, a to nielen vďaka odbornej erudícii (v minulosti pracovala ako finančná audítorka poisťovní v spoločnostiach BIG4), ale aj aktívnemu prístupu k riešeniu problémov, manažérskym a komunikačným schopnostiam.

Od roku 2014 zároveň zastávala funkciu odbornej riaditeľky ekonomického úseku (CFO) a členky predstavenstva v slovenskej UNIQA poisťovni.

V roku 2020 a 2021 prebehla na českom a slovenskom trhu akvizícia spoločností AXA do UNIQA, ktorá znamenala pre Lucie Urválkovú ďalšie rozšírenie sféry jej pôsobenia. Vznikli nové špecializované entity UNIQA, v predstavenstvách ktorých teraz pôsobí. Finančné riadenie entít skupiny UNIQA v ČR a SR uskutočňuje Lucia Urválková podľa lokálne platných noriem. Vedie tím, ktorý má 200 zamestnancov. Vo funkcii CFO sú v jej gescii tieto oblasti: aktuariát, zaistenie, finančný controlling, asset management, účtovníctvo, dane, reporting, správa poistného, ​​provízie, a tiež právo, procurement, logistika, security management a problematika poistných podvodov alebo facility management.

UNIQA aktuálne obsluhuje na českom a slovenskom trhu 2,7 milióna klientov. Objem spravovaných aktív po closingu s AXA entitami znovu vzrástol na takmer 8,36 miliardy Eur koncom roka 2021. Skupina UNIQA v ČR a SR vykázala medzi spoločnosťami koncernu UNIQA Insurance Group v 17 krajinách najlepší hospodársky výsledok. Čistý zisk 2021 predstavoval takmer 78 miliónov Eur.

Lucie aj naďalej pokračuje vo svojich aktivitách na poli mentoringu junior kolegýň vo vedúcich funkciách a prednášaní na tému Kariéra žien. Je aktívnou členkou Klubu finančných riaditeľov a Klubu manažérok, pracuje v Českej asociácii poisťovní.

Značky: