Ak máte vo vašej kancelárii problém s väčšou prašnosťou z okolitého prostredia, je vhodné zamyslieť sa nad účinným čističom vzduchu. Firma Stadler Form ponúka aj riešenie pre stredné a väčšie priestory. Čistič vzduchu Roger je určený pre priestory vo veľkosti do 74 m2, pričom vzduch pri takejto rozlohe dokáže prefiltrovať trikrát za hodinu. Všetko záleží od miery znečistenia.

Pohľad dovnútra čitičky vzduchu Roger

Kvalita ovzdušia je meraná pomocou vstavaných senzorov. Tie detegujú nielen pevné častice, ale aj škodlivé plyny. Ovládanie celého zariadenia prebieha na hornom paneli zariadenia, ktorý je dotykový a vďaka ukrytému displeju pôsobí celé zariadenie minimalisticky. Na výber je niekoľko režimov čistenia vzduchu, od automatického, ktorý prispôsobí nastavenia samostatne na základe nameraných hodnôt kvality ovzdušia, časovaný režim až po nočný režim, ktorý garantuje tichú prevádzku na úrovni 30 dB.

Roger disponuje mechanickým filtrom, ktorý chráni hlavný dual filter. Ten je zložený z HEPA filtra, ktorý odfiltruje jemný prach, peľ, vírusy a baktérie a aktívneho uhlíkového filtra, ktorý čistí napríklad plyny, dym z cigariet a podobne. Mechanický filter stačí raz mesačne opláchnuť. Duálny filter sa mení každých 8 až 12 mesiacov v závislosti od úrovne znečistenia. Na potrebnú výmenu vás čistič vzduchu upozorní.

Cena: čistič vzduchu Roger – 469 €, náhradný filter – 79 €
Zapožičal: Stadler Form

Značky:

Tomas Buransky

Tomas Buransky
Mám rád nové veci a preto je skvlelé, že vďaka mojej práci sa môžem venovať marketingu v spojení s tými najnovšími technológiami.