Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rámci akreditačného testovania EETS poskytovateľov máme pripravené popri primárnom aj zrkadlové testovacie prostredie spolu s projektovým tímom.

V laickej reči to znamená, že budeme vedieť testovať dvoch EETS poskytovateľov paralelne naraz. Najväčšou pridanou hodnotou paralelného testovania je časová úspora v implementácii jednotlivých EETS poskytovateľov do nášho mýtneho systému.

Na čo slúži testovanie?

Cieľom skúšok je preverenie technologickej pripravenosti EETS providera na poskytovanie služby v konkrétnych podmienkach SR. Testovať sa budú ich palubné jednotky a takisto aj rozhranie obslužného systému (tzv. back-office). Následne prebehnú aj komplexné skúšky a pilotná prevádzka.

Detaily v IT reči

• Keď je EETS poskytovateľ pripravený pristúpiť k testovaniu, dohodneme si s ním detailný časový rozpis vykonania jednotlivých testovacích scenárov a prípadov.
• Potom nám EETS poskytovateľ dodá niekoľko svojich OBE jednotiek z každého typu, ktorý využíva. Súčasťou skúšok je preverenie správnej komunikácie DSRC rozhrania OBE jednotky s referenčným DSRC rozhraním správcu výberu mýta podľa medzinárodných štandardov.
• Čo sa týka testovania rozhrania back-office, cieľom skúšok je preveriť splnenie požiadaviek, predovšetkým správnej komunikácie a toku dát či špecifikácie interoperabilných aplikačných profilov.
• Komplexná skúška posúdi obe testované prvky zároveň. Vnútorné procesy a funkcie musia byť v obslužnom systéme implementované tak, aby bezchybne podporovali obchodné procesy.

Čo nastane po úspešnom testovaní?

Akreditácia EETS poskytovateľa vo všeobecnosti má niekoľko krokov. Začína podpisom zmluvy o budúcej zmluve a končí uzatvorením zmluvy EETS, ktorá už hovorí o začiatku poskytovania služby výberu mýta naostro. Po úspešnom ukončení testovania – teda po uistení sa, že OBE jednotky konkrétneho poskytovateľa sú kompatibilné s naším prostredím – pristúpi EETS poskytovateľ k pilotnej prevádzke so simulovaným výberom mýta.

Čo znamená pilotná prevádzka?

Pilotná prevádzka má preveriť bezchybnú prevádzku, funkčnosť a stabilitu obslužného systému a OBE jednotky testovaného EETS poskytovateľa v prevádzkových podmienkach. Ide o simulovaný výber mýta na základe skutočných dát získaných pomocou OBE jednotiek inštalovaných vo vozidlách EETS poskytovateľa, ktoré plánovane prejazdia 6000 km po diaľniciach a 4000 km po cestách I. triedy. Takto sa na základe reálne „odjazdených“ dát vyskúša celý proces výberu mýta a komunikácie medzi EETS poskytovateľom a správcom mýta.

Značky: