Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nájsť voľné parkovacie miesto často nie je ľahké ani pre zdravých. Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) musia lokalizovať v cudzom prostredí vyhradené miesta, tie sú však neraz obsadené neoprávnenými vozidlami. Pri riešení oboch problémov má pomôcť národný projekt eParkovanie osôb s ŤZP. Vyzvanie vyhlási Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Parkovacích preukazov pre osoby s ŤZP je na Slovensku vydaných okolo 90-tisíc. V nasledujúcich rokoch sa počíta so zvýšením tohto počtu až na 110-tisíc v dôsledku novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Projekt z dielne DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) prinesie ich držiteľom mobilnú aplikáciu, ktorá im ukáže obsadenosť zvoleného parkoviska a bude ich navigovať na voľné miesto. Navigácia bude fungovať aj vďaka 5 500 senzorom, ktoré budú sledovať obsadenosť parkovísk. Riešenie bude otvorené aj pre napájanie súkromných parkovísk, ktoré budú mať vlastné senzory.

Projekt tiež zamedzí zneužívaniu parkovacích preukazov a neoprávnenému parkovaniu na vyhradených miestach. Ak niekto bez preukazu zaparkuje na mieste vybavenom senzorom, pracovníci mestského či obecného úradu sa to dozvedia online a budú môcť vyslať na miesto mestskú políciu. Súčasťou parkovacieho preukazu pre osoby s ŤZP by sa mali stať aj tokeny – aktívne identifikačné prvky v podobe plastových kariet, ktoré do značnej miery obmedzia falšovanie preukazov.

eParkovanie osôb s ŤZP bude okrem toho generovať cenné štatistické údaje, ktoré sa využijú na lepší manažment parkovacích miest, aj ako podklad pre úpravu legislatívy. Vďaka dátam zo senzorov budú úradníci presne poznať vyťaženie jednotlivých parkovacích miest pre osoby s ŤZP a podľa toho ich spravovať. Napríklad, ak zistia, že niektoré miesto je prakticky neustále obsadené, môžu pri ňom zriadiť ďalšie. Naopak, ak sa ukáže, že iné miesta sú väčšinou prázdne, môžu časť z nich zrušiť alebo presunúť inam.

Toto riešenie bude najprv otestované v rámci pilotného projektu v troch vybraných mestách, ktoré budú reprezentovať veľkostné kategórie 30-tisíc, 50-tisíc a 80-tisíc obyvateľov. Budú vybrané také, kde podľa samotných samospráv najčastejšie dochádza k zneužívaniu vyhradených miest. Ktoré mestá to budú, by malo byť známe od polovice nasledujúceho roka. Pilotný projekt by mal byť spustený do konca roka 2019. V ostrej prevádzke by sa do projektu mohlo zapojiť približne 150 miest a obcí. Už v prvotnej fáze prieskumu potvrdilo záujem viac ako 50 miest, vrátane veľkých miest v kategórii nad 80-tisíc obyvateľov.

Projekt bol pripravovaný v úzkej súčinnosti so zástupcami Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, Asociácie organizácie zdravotne postihnutých občanov v SR, Organizácie muskulárnych dystrofikov, s úradom Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, so Slovenským zväzom telesne postihnutých aj s náčelníkmi mestskej polície.

Hodnota národného projektu „eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím“ je 9 133 014,62 € z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7. Na Fázu I. sa počíta s výdavkami v hodnote 834 093,28 €. Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.skwww.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 22. februára 2019.

 

Značky: