Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

65% respondentov označilo exponenciálny rast elektronického obchodovania a jeho dopady na služby ako niečo, čo bude mať závažný dopad na dodávateľský reťazec. “Európski zákazníci hľadajú kompletné riešenia s globálnym dosahom.” Správa DHL “Evolúcia Transportnej Logistiky: Cesta Vpred”: Vývoj v Európskom dopravnom sektore je tiež poháňaný trendmi ako je urbanizácia trhov a technológiami ako je analýza tzv. veľkých dát a digitalizácia.

Nedávny prieskum zadaný spoločnosťou DHL, vedúcou svetovou logistickou spoločnosťou, ukázal, že spoločnosti čelia rýchlo sa meniacemu trhovému prostrediu, či už ide o geopolitické zmeny alebo technologickú transformáciu. Pokiaľ však ide o pozemnú dopravu, zďaleka najväčším problémom spoločností je elektronické obchodovanie (e-commerce) a jeho dôsledky na služby a požiadavky na pozemnú dopravu.

Firmy sú ovplyvnené najmä mimoriadne vysokými očakávaniami poskytovania služieb v oblasti elektronického obchodovania, ako napr.: zákazníci očakávajú dodanie v rovnaký alebo nasledujúci deň, variabilné možnosti doručenia do koncového bodu (k zákazníkovi), podrobný prehľad dodávok, ako aj flexibilné alebo bezplatné podmienky pre vratky a neustále dostupné skladové zásoby. Ide o služby, ktoré sú čoraz náročnejšie.

Paul Stone, generálny riaditeľ DHL Supply Chain Nordics a vedúci Transportu pre región  Kontinentálna Európa, Blízky východ a Afrika bližšie vysvetľuje: “Naši Európski zákazníci hľadajú prvotriedne služby týkajúce sa dodávok do koncového bodu, preto budú technológie kľúčovým prvkom tejto novej éry pozemnej dopravy. Možnosti využitia umelej inteligencie a analýzy dát pri riadení objednávok a dopravných schém pre splnenie čoraz komplexnejších a náročnejších očakávaní zákazníkov so zreteľom na optimalizáciu nákladov a služieb nie sú viac vnímané ako pridané benefity, ale ako nevyhnutné služby.”

Prieskum DHL nesúci názov “Evolúcia Transportnej Logistiky: Cesta Vopred” ukázal, že vplyv elektronického obchodovania na trhy vo všeobecnosti, no najmä na pozemnú dopravu sa v jednotlivých regiónoch líši. Napríklad, keď porovnáme vplyv elektronického obchodovania v nasledujúcom roku, dvoch s obdobím troch do piatich rokov, v Spojených štátoch respondenti očakávajú jemný pokles zo 63% na 60%, kým v Európe, na Blízkom východe a Afrike, v Ázii-Tichomorí a Latinskej Amerike sa očakáva nárast zo 65% na 69%.

Paul Stone upresňuje: “Tu v Európe je transport nepochybne kritickým aspektom globálneho podnikateľského prostredia a naše zistenia naznačujú, že spoločnosti v rôznych sektoroch a na rôznych trhoch rozpoznávajú jeho strategickú hodnotu. Odráža sa to aj na tom, že vrcholoví manažéri našich zákazníkov sa čoraz viac zapájajú do diskusií o doprave. Prieskum sme uskutočnili preto, aby sme získali prehľad o tom, čo spoločnosti očakávajú od svojich poskytovateľov dopravných služieb, dnes aj zajtra. Prieskum nám ukázal, že zákazníci stále viac vyhľadávajú komplexné riešenia s globálnym dosahom, pretože tieto dokážu vyriešiť širokú škálu dopravných problémov a požiadaviek. V Európe napríklad, sú pre našich zákazníkov čoraz dôležitejšie záväzky v oblasti životného prostredia.“

Výskum ukázal, že v Európskych krajinách, Spojených štátoch a Ázii čoraz viac veľkomiest zavádza poplatky za dopravné zápchy a mýto na vozidlá, ktoré vstupujú do mestských oblastí počas najrušnejších pracovných hodín. V niektorých mestách sa takého poplatky dokonca platia nezávisle od času vstupu. Obavy týkajúce sa životného prostredia v súvislosti s uhlíkovou stopou, ktorú generuje doprava, budú narastať a môžu vyústiť v potenciálne obmedzenie dodávania tovarov do týchto husto obývaných mestských častí. 76% respondentov uviedlo, že legislatíva týkajúca sa povinného vykazovania uhlíkovej stopy má veľký vplyv na ich rozhodovanie v transportných záležitostiach.

Ako súvisiace výzvy sa v prieskume uviedli širšie spoločenské faktory. 61% spoločností uviedlo, že nárast urbanizácie vnímajú ako faktor, ktorý významne ovplyvní ich budúce podnikanie. Technológie a ich schopnosť pomáhať riadiť toto komplexné prostredie sú čoraz viac vnímané ako štandardná požiadavky na 3PL spoločnosti: viac ako dve tretiny (67%) spoločností verí, že analýza veľkých dát a umelá inteligencia sú službami, ktoré sú nevyhnutné v portfóliu 3PL spoločností pri vytváraní ponuky pre svojich zákazníkov.

Úplný prehľad o tom, čo spoločnosti očakávajú od svojich poskytovateľov dopravy, získate po stiahnutí nasledovného reportu:

http://app.supplychain.dhl.com/e/er?s=1897772577&lid=3967

Značky: