Rešpektovaný magazín Global Finance so sídlom v New Yorku vyhlasuje každoročne zoznam najinovatívnejších labov na celom svete – ide o tzv. Best Financial Innovation Labs. Tento rok Tatra banka vôbec po prvý krát prihlásila svoje výskumno-vývojové pracovisko Elevator Lab powered by Tatra banka.

Michal Satur, vedúci oddelenia Research and Development Tatra Banka

Michal Satur, vedúci oddelenia Research and Development Tatra banka

Ako sme sa dozvedeli od Michala Satura, vedúceho oddelenie Research and Development Tatra banka, prihláška do zoznamu bola veľmi špecifická, namala totiž presnú štruktúru a už len jej spracovanie si v podstate vyžadovalo inovatívny  prístup, keďže žiadna predloha k tomu neexistovala. Na zaradenie do tohto zoznamu Tatra banka prihlásila samostatný koncept Elevator Lab powered by Tatra banka. Ten je postavený na troch základných pilieroch – interná evanjelizácia medzi zamestnancami Tatra Banky, rýchly vývoj nových projektov pomocou rapid prototyping a prepájanie inovatívnych startupov/nápadov so samotnou bankou. To sa v Elelvator Labe deje napr. formou hackathonu alebo akceleračným programom Elevator Lab Challenge. A podarilo sa, Elevator Lab powered by Tatra banka je naozaj v tomto prestížnom zozname pre rok 2020.

Len ozrejmíme , že do zoznamu Best Financial Innovation Labs sú zaradené laby patriace tým úplne najväčším bankovým domom na svete. Tatra banka zaradením sa do tohto zoznamu potvrdila to, že Elevator Lab powered by Tatra banka je skutočne inovatívy a to napriek tomu, že sídli asi v najmenšom meste zo zoznamu. Ako sa neskôr ukázalo, aj laby patriace tým najväčším globálnym bankám riešia podobné témy a veľmi podobné je aj zloženie pracovných tímov.

My sme sa o tom, v čom je základ úspechu pri zaradení Elevator Labu powered by Tatra banka do tohto zoznamu rozprávali práve s Michalom Saturom. Ukázal nám, že pracujú s rozšírenou realitou, videli sme tu tak napr. okuliare Microsoft Hololens. Asi najviditeľnejším prejavom inovatívneho prístupu je robot Pepper, ktorý vie poradiť s najčastejšími otázkami klientov.

Michal Satur ďalej hovoril o význame mobilnej aplikácie Tatra banka a to hlave v súvislosti s koronakrízou a možnosťami klientov k prístupu k finančným prostriedkom. Videli sme aj tendenciu integrovať prvky bankovníctva do multimediálneho systému v automobile alebo využitie virtuálneho asistenta na lepšiu správu financií. Vedúci vývojového oddelenia nám tiež vysvetlil, ako pracujú s viacerými typmi archetypov používateľov pri vývoji nových funkcií v mobilnom či internetovom bankovníctve. Takto vznikol aj nápad integrovať šikovného chatbota do internetového bankovníctva.

Náš rozhovor s Michalom Saturom sme spracovali aj vo forme videa.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.