Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obnova a modernizácia energetického manažmentu ŽOS Trnava prebieha po náraste cien energií vo viacerých etapách. Jej súčasťou sú, okrem úsporných opatrení, aj vybudovanie fotovoltickej elektrárne na strechách troch výrobných hál a postupná realizácia ďalších krokov smerujúcich k maximálnemu využitiu možností na inštaláciu fotovoltiky na budovách a pozemkoch závodu a vlastnému úložisku energie.

„Už od leta 2021 bol badateľný postupný nárast cien energií, ktorý nemal zjavný racionálny základ. Preto mnohí očakávali, že trend bude dočasný a ceny začnú klesať. Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine začiatkom roka ale bolo jasné, že táto kríza bude dlhodobá. V tej chvíli sme vo vedení trnavskej ŽOS-ky rozhodli o realizácii opatrení na zlepšenie energetickej spotreby a efektívnosti spoločnosti,“ hovorí podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ ŽOS Trnava Miloš Kyselica.

„Chceme vybudovať moderný a optimalizovaný energetický manažment s prvkami ESG* stratégie,“ približuje reformu finančný riaditeľ ŽOS Trnava Juraj Kantor a dodáva: „Začali sme detailným energetickým auditom, ktorý nám ukázal naše rezervy.“

Aplikované boli opatrenia na okamžité šetrenie energiami ako sú optimalizácia zariadení s vysokou spotrebou, optimalizácia tepelného komfortu či sledovanie, vyhodnocovanie a úprava režimov odberu. Nasledovali analýzy systematických a koncepčných opatrení s investíciami menšieho rozsahu a v druhej fáze realizácia aj náročnejších opatrení ako napríklad:

  • výmena všetkých priemyselných svietidiel za nízkoenergetické;
  • inštalácia vzduchových clôn na vstupných bránach;
  • zníženie strát tepla zo zásobníkov teplej vody a inštalácia solárneho ohrevu;
  • inštalácia inteligentných termostatických hlavíc;
  • modernizácia riadenia energetického manažmentu s plne automatizovaným zberom a vyhodnocovaním dát (v príprave).

V ďalšej fáze pristúpila ŽOS Trnava k investíciám do lokálnej výroby elektrickej energie, keďže energie tu dnes predstavujú približne 8 % variabilných nákladov.

„Vybudovali sme fotovoltickú elektráreň s 1100 panelmi na strechách našich budov,“ hovorí riaditeľ správy majetku ŽOS Trnava Ján Štuhl. „ Jej inštalovaný maximálny výkon 451 kWp dnes predstavuje približne 5,5 % našej plánovanej spotreby. Výkon elektrárne budeme postupne navyšovať. Aktuálne máme pripravený plán, ktorý počíta s výkonom až do 1 000 kWp,“ doplnil Štuhl.

„Na zmeny cien energií chceme reagovať promptne. Neustále implementujeme nové a nové opatrenia na ich úsporu a so zákazníkmi rokujeme o náraste cien za naše služby, hoci najmä pri zákazkách pre domácich a zahraničných klientov vlastnených štátom je to veľmi náročné,“ konštatuje Kyselica a uzatvára: „Prvá vlastná elektráreň nám ale pomôže len čiastočne. Navyše, počas letných víkendov budeme produkovať a predávať príliš lacnú energiu. Aj preto máme už dnes prichystané plány počítajúce, okrem fotovoltickej produkcie energie z našich striech, aj s inštaláciou solárnych panelov na voľných pozemkoch v rámci závodu a s vlastným uskladnením nespotrebovanej energie.“

460 kWp fotovoltická elektráreň postavená na strechách hál ŽOS Trnava je už hotová a mala by byť skolaudovaná v prvom kvartáli 2023. Druhá etapa „energetickej revolúcie“ sa začne inštaláciou ďalších panelov v roku 2024.

Značky: