Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Program „Technológie pre dobrú vec“ prospel štyrom miliónom ľuďom po celom svete v oblastiach ako finančná inklúzia, vzdelanie a humanitárna pomoc.
  • Najnovšia vysielacia platforma Ericsson Radio System umožňuje zlepšiť energetickú efektivitu o 50 %, čím prispieva k zníženiu spotreby energie pri stále rastúcich nárokoch na dátové služby.
  • Cieľ obmedziť uhlíkovú stopu na zamestnanca o 30 % do roku 2017, sa darí plniť. V roku 2014 došlo k zníženiu o 10 %.

Ericsson vo svoje 22. výročnej správe o trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti publikoval výsledky svojich aktivít v minulom roku v oblastiach zodpovedného podnikania, životného prostredia a klímy, ako aj komunikácie pre všetkých.

Švédska spoločnosť minulý rok posilnila svoj prístup k ľudským právam a podnikaniu. V Ericssone sa viac zamerali na témy spojené so zdravím a bezpečnosťou na pracovisku, ale aj v rámci dodávateľského reťazca. Zároveň posilnili úsilie redukovať dopady na životné prostredie spojené so spotrebou energie. Okrem toho Ericsson prekonal očakávania v poskytovaní prístupu ku komunikácii pre všetkých v oblastiach vzdelania, finančného poradenstva sociálne slabým a humanitárnej pomoci. Program „Technológie pre dobrú vec“  tak pozítívne ovplyvnil štyri milióny ľudí po celom svete.

Hans Vestberg, prezident a CEO spoločnosti Ericsson hovorí: „V zosieťovanej spoločnosti sú v reálnom čase prepojení všetci a všetko. Rola Ericssonu, ako poprednej ICT spoločnosti, je viesť túto transformáciu, otvoriť nové cesty k inováciám, spolupráci a podporiť ľudí, obchod a spoločnosť. Chceme zaistiť, aby konektivita vydláždila cestu pre udržateľný rast a vývoj, ktorý berie ohľad na životné prostredie, sociálne nestranný a ekonomický.“

Ericsson je prvou ICT spoločnosťou a jednou z piatich vôbec, ktorá vydáva správu podľa nových zásad OSN o princípoch obchodnej činnosti a ľudských práv. Tie boli ustanovené len tento rok. Spoločnosť tým demonštruje záväzok transparentne nakladať s rizikami ľudských práv pri svojej činnosti. Ericsson taktiež vyhodnotil dopad na ľudské práva v Mjanmarsku a Iráne, aby vytýčil výzvy v oblasti ľudských práv v rámci možností spoločnosti.

Elaine Weidman-Grunewald, viceprezidentka Ericssonu pre udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť, dodáva: „Našou ambíciou je byť zodpovednou a relevantnou hnacou silou pozitívnej zmeny v rámci prepojenej spoločnosti, ktorá začína zodpovedným vedení biznisu. Každý rok prináša nové výzvy a príležitosti. Udržateľnosť a zodpovednosť sa však stali neoddeliteľnou súčasťou nášho postoja a identity, ako aj formovania vplyvu, ktorý chceme mať na svet.“

V oblasti energie a životného prostredia Ericsson dosiahlo zlepšenie v rámci svojej vlastnej prevádzky, ako aj u produktov, ktoré ponúka. Do roku 2017 chce Ericsson so svojimi 110 tisíc zamestnancami dosiahnuť zníženie emisií CO2 o 30 percent na jedného zamestnanca. V roku 2014 sa podarilo znížiť emisie na zamestnanca o 10 percent.

Vzhľadom k tomu, že Ericsson najvýraznejšie vplýva na svoje okolie predovšetkým spotrebou energie, potrebnej na zabezpečenie prevádzky svojich produktov, spoločnosť sa zamerala na pomoc zákazníkov s optimalizáciou ich sietí. Nový systém Ericsson Radio System umužňuje 50 percentné zlepšenie energetickej efektivity. Tým sa zmierni zvyšujúca sa spotreba energie z dôvodu rastúcich požiadaviek pre prenos dát.

Spoločne s britským ministerstvom pre medzinárodný rozvoj, Ericsson a partneri spojili svoje sily do „Výzvy vzdelania pre dievčatá“ a spustili edukačný program „Connection To Learn“ v Mjanmarsku. Táto spolupráca je prvým partnerstvom Ericssonu v rámci PPP projektami. Program pomôže 11 tisíc študentom v najbližších dvoch rokoch a je rozbehnutý v 21 krajinách po celom svete.

V roku 2015 zvolila Národná banková asociácia Ericsson ako architekta a implementátora projektu „Mobilné peniaze“, prvej súkromnej iniciatívy pre finančnú inklúziu v krajine. Asociácia odhaduje, že viac ako 2 milióny Peruáncov do roku 2019 využije mobilnú peňaženku. Iniciatíva bola navnrhnutá za účelom zavedenia finančných služieb do všetkých, aj vzdialených a chudobných komunít.

Ericsson a International Rescue Committee uzavreli partnerstvo s cieľom s cieľom poskytnúť podporu ľuďom zasiahnutým zdravotnými krízami, prírodnými katastrofami a humanitárnymi krízami z vojnových konfliktov. Dodávky v roku 2014 sa zamerali na ebolou postihnuté oblasti v Libérii a Sierra Leone.

Značky: