Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Delegáciu spoločnosti Ericsson tento rok viedli Elaine Weidman-Grunewald, viceprezidentka a riaditeľka pre udržateľnosť a Ulf Pehrsson, ktorý pôsobí na poste viceprezidenta pre oblasť vzťahov s vládami a priemyslom.

Spoločne s ostatnými hosťami pracovali na témach ako „internet pre všetkých“, „úloha súkromného sektoru pri dosahovaní Cieľov udržateľného rozvoja“, „humanitárna reakcia“ a „budúcnosť medzinárodného obchodu a investícií“.

Elaine Weidman-Grunewald sa k podujatiu vyjadrila: „Prístup mnohých zainteresovaných strán – či už vlád, verejných podnikov alebo súkromného sektoru – je kľúčom k realizácii cieľov vo vedení. Na Svetovom ekonomickom fóre sa stretnete tvárou v tvár s týmito partnermi a môžete si priamo nastaviť program spoločných stretnutí a iniciatív na celý nasledujúci rok.“

Témy

Témy Svetového ekonomického fóra sa zhodujú s vlastným programom digitálnej transformácie priemyslu, internetu pre všetkých a zodpovedného podnikania spoločnosti  Ericsson. Weidman-Grunewald dodala: Na každom zasadnutí a vystúpení sme demonštrovali, ako spolu s našimi zákazníkmi a partnermi pôsobíme na čele transformácie smerom k naozaj Prepojenej spoločnosti (Networked Society) a k vytváraniu udržateľnejšieho sveta.“

Ambície spoločnosti  Ericsson, ktorá má za cieľ dodanie internetu pre všetkých, sa viac ako na kvantitu zameriavajú na kvalitu internetového pripojenia. Elaine Weidman-Grunewald sa k téme vyjadrila v samostatnom príspevku na blogu Ericsson. Citlivé témy sa už dostávajú do popredia – jej príspevok o predchádzaní sexuálnemu zneužívaniu detí na svojich stránkach zdieľalo aj Svetové ekonomické fórum.

Udržateľnosť znamená business

Spoločnosť Ericsson sa tiež podieľala na príprave správy o udržateľnom rozvoji a obchode. Správa ukazuje, že nasledujúce desaťročie bude rozhodujúce z hľadiska riešenia sociálnych a environmentálnych výziev a obnovenia dôvery vo zvyšku spoločnosti. Komisia zverejnila správu a k jej uvedenia napísala: „Uvedenie Cieľov udržateľného rozvoja či Globálnych cieľov v srdci svetovej hospodárskej stratégie by mohlo spustiť zásadné zmeny v raste a produktivite spolu s investičným boomom v oblasti udržateľnej infraštruktúry. To sa však nemôže stať bez radikálnych zmien v podnikovej a investičnej komunite.“

ICT pomáha ľuďom v núdzi

Humanitárne otázky boli hlavnou témou rokovaní Svetového ekonomického fóra. Vzhľadom na to, že Elaine Weidman-Grunewald pôsobí v riadiacom tíme Global Future Council pre humanitárne otázky, bude Ericsson v celej akcii hrať dôležitú úlohu. Elaine Weidman-Grunewald je možné vidieť na videu Svetového ekonomického fóra o humanitárnej reakcii, zúčastnila sa živého vysielania na rovnakú tému, a okrem iného napísala príspevok na blog Svetového ekonomického fóra. Elaine Weidman-Grunewald bola tiež hosťom podcastu s názvom „Program Udržateľného rozvoja“ s Fergalom Byrnom.

Spoločnosť Ericsson bola zároveň opäť uvedená ako jedna zo 100 udržateľných spoločností sveta – Global 100 Most Sustainable Corporations in the World – v rámci hodnotenia magazínu Corporate Knights. Rebríček vychádza z analýzy takmer 5000 firiem, v ktorom sa zohľadňuje 14 kľúčových ukazovateľov – od výkonnosti, cez dopady dodávateľských reťazcov až po účinky čistého vzduchu na príslušné odvetvia.

Zachovanie globálneho obchodu

Podľa Ulfa Pehrssona, najvyššie postaveného manažéra pre vládne vzťahy v spoločnosti  Ericsson, bude Ericsson aktívny v oblastiach medzinárodného obchodu a v stretávaní sa s vládnymi zástupcami a ministrami. Na Svetovom ekonomickom fóre prispel svojím príspevkom, ktorý je tiež uvedený na blogu.

Nadchádzajúci report o udržateľnosti

Na začiatku marca 2017 sa môžete tešiť na výročnú správu o udržateľnom rozvoji, ktorá zhrnie všetky projekty a zrekapituluje úspechy a pokroky z roku 2016.

Značky: