Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po úspešných pilotných projektoch s operátormi v rámci rozvíjajúcich sa aj rozvinutých trhov spoločnosť Ericsson uviedla Accelerated Network Build – nové riešenie pre zrýchlenie a zefektívnenie procesu výstavby siete, ktoré operátorom poskytuje kratšiu dobu uvedenia na trh s rýchlejšou návratnosťou investícií.

Nové riešenie prináša zvýšenú rýchlosť vďaka skráteniu doby budovania sietí o 50 %, zlepšenie kvality s pomocou zníženia počtu návštev siete o 70 % a v neposlednom rade lepšiu predikciu s 99 % správnym doručením na prvý pokus. Systém poskytuje minimálny dopad na koncových zákazníkov operátorov pri vytváraní siete či zavádzaní nových technológií a zároveň zlepšuje pokrytie a kapacitu.

Fredrik Jejdling, Riaditeľ pre sieťové služby v spoločnosti Ericsson, uviedol: „Výsledky pilotných projektov ukazujú, že Accelerated Network Build vytvára pre našich zákazníkov pridanú hodnotu. Kombináciou technologických inovácií a nástrojov cloudových riešení s efektívnejšími procesmi dôjde k revolučnej zmene v spôsobe výstavby sietí a nastavuje sa nový štandard v rámci celého priemyslu.“

Michael Sullivan-Trainor, hlavný analytik spoločnosti Technology Business Research (TBR) Telecom Practice, tvrdí: „Zabezpečenie ziskov za krátku dobu a znižovanie nákladov sú dnes nutnosťou – sú to zásadné témy pre všetkých operátorov, ktoré je možné vyriešiť s pomocou inovácií. Nové technológie robia veci komplexnejšími, a tak spoločnosť Ericsson v pravý čas prichádza s riešením, ako upraviť model nasadzovania infraštruktúry – a to ako pre dnešok, tak aj do budúcnosti, keď bude naplno fungovať 5G a Internet vecí.“

Podľa najnovšej štúdie Ericsson Mobility Report bude rast počtu zákazníkov dátových služieb 5G rýchlejší, ako u predchádzajúcich generácií – s viac ako pol miliardou odberateľov 5G služieb do konca roku 2022. Zariadeniam, využívajúcim Internet vecí (IoT), správa tiež predpovedá obrovský rast a očakáva, že mobilné telefóny, ktoré sú považované za najväčšiu kategóriu pripojených zariadení, prekonajú už v roku 2018.

Vyššie spomenuté predikcie nútia operátorov vybudovať siete budúcnosti rýchlejšie než kedykoľvek predtým a s minimálnym dopadom na obchodné operácie počas ich výstavby. Súčasné riešenia a tradičné metódy stavby sietí obsahujú niekoľkonásobne viac predávaní medzi činnosťami a zúčastnenými stranami a ich výsledkom je zdĺhavé nasadenie.

Na základe patentovanej sady nástrojov s cloudovým riešením, ktorá poskytuje efektívne vylepšenie procesu a celý rad technických inovácií, prináša systém Accelerated Network Build od spoločnosti Ericsson riešenie, ktoré uspokojuje stále rastúce nároky oboch skupín – operátorov aj ich zákazníkov.

Súčasťou spomínaného riešenia je aj platforma Network Deployment Delivery Platform, ktorú Ericsson predstavil v septembri 2016 a prináša cloudové riešenie pre budovanie nových služieb. V nadväznosti na túto platformu vznikol efektívnejší dvojfázový spôsob implementácie, zahrnujúci prípravnú fázu mimo miesta implementácie a ďalšiu jednorazovú fázu, kde sa jednotlivé činnosti uskutočňujú na jednom mieste.

Optimalizovaný tok zásobovania skracuje čas, ktorý je potrebný na mieste a nástroje pre vzdialenú správu a aktivity poskytujú kontrolu nad priebehom implementácie v reálnom čase. To zjednodušuje rýchlejšiu výstavbu siete a odstraňuje potrebu ďalších návštev za účelom kontroly kvality.

Značky: