Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Ericsson inovuje a posúva vývoj 5G sietí, tentoraz aj ako koordinátor v rámci projektu Európskej únie, METIS-II
  • Tento projekt má stanoviť ako majú 5G rádiové siete vyzerať z pohľadu technológií a prinesie aj odporúčania akým smerom sa má 5G uberať
  • Ericsson bude zároveň technickým koordinátorom projektu mmMAGIC, ktorý má za úlohu vyvinúť nové rádiové rozhranie

Spoločnosť Ericsson pokračuje v inováciách a vývoji 5G sietí teraz už aj ako koordinátor nového projektu Európskej únie, známeho ako METIS-II. Jeho cieľom je vyvinúť kompletný 5G rádiový systém. Okrem nových technológií Ericsson do projektu prinesie aj odporúčania v oblasti 5G štandardizácie.

Na strategickej úrovni poskytne METIS-II platformu pre spoluprácu v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva (5G-PPP – Infrastructure Public Private Partnership). Cieľom bude spoločne zhodnotiť koncepty 5G rádiového prístupu do sietí a odporučiť budúci vývoj 5G spektra. Iniciatíva METIS-II má taktiež za úlohu pripravovať spoločný postup voči štandardizačným a regulačným orgánom.

Projekt rastie okolo silného medzinárodného konzorcia, ktoré je zložené z 23 partnerov zo všetkých regiónov, so silnými výskumnými a vývojárskymi ambíciami v oblasti 5G technológií (Čína, EÚ, Japonsko, Južná Kórea a USA). Iniciatíva zahŕňa väčšinu veľkých medzinárodných dodávateľov, významných operátorov a kľúčové vedecko-výskumné organizácie.

Vďaka tomu METIS-II má šancu získať unikátnu schopnosť doviesť spoločnosť ku konsenzu na globálnej úrovni, ako aj zadefinovať a konsolidovať obraz o našich pracovných či súkromných potrebách v oblasti mobility. S výsledkami bude oboznamovať relevantné orgány, fóra či štandardizačné skupiny v rámci regiónov.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou aj jej výskumným programom H2020, rozpočet je 8 miliónov eur.

Okrem toho sa Ericsson stane aj technickým koordinátorom projektu mmMAGIC (Millimetre-Wave Based Mobile Radio Access Network for Fifth-Generation Integrated Communications). Táto iniciatíva vyvíja a dizajnuje nové koncepty mobilných rádiových technológií pre nasadenie v pásme 6-100 GHz.

Obidva projekty sú dôležité v tom, že pripravujú všeobecný konsenzus v oblasti mobility ešte pred samotným procesom štandardizácie. Poskytujú príležitosť diskutovať o rôznych výskumných zámeroch pred tým, ako sa dostanú do 3GPP (3rd Generation Partnership Project), čo je platforma, kde diskutujú medzinárodné telekomunikačné asociácie o ďalšom vývoji technológií a štandardov.

 

Značky: