Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Ericsson spúšťa svoj nový produkt riadenia bezpečnosti, zameraný na automatickú ochranu dôležitých prvkov naprieč viacerými oblasťami IKT a na detekciu ohrození, zraniteľností a rizík s využitím bezpečnostnej analýzy v reálnom čase.

Technológia 5G, cloud a internet vecí (IoT) zmenili charakter celého odvetvia a pre úspech v týchto oblastiach je bezpečnosť prvoradá. Ericsson pristupuje k bezpečnosti ako k celku a prináša komplexné portfólio bezpečnostných služieb, produktov a riešení, schopných pokryť významný dopyt na trhu. Ericsson sa vždy usiloval prinášať bezpečné produkty a overenú infraštruktúru a stará sa aj o bezpečnosť zákazníkov v rôznych segmentoch odvetvia.

So zvyšovaním bezpečnostných rizík v kľúčových sieťových infraštruktúrach a vznikajúcich cloudových technológiách so zdieľanými schopnosťami, ako aj s rastom legislatívnych požiadaviek na súkromie, ochranu osobných údajov a bezpečnostné audity rastie potreba nových prístupov k riadeniu súladu bezpečnosti a súkromia.

Ericsson Security Manager prináša na trh inovatívny prístup ku kontextuálnemu riadeniu bezpečnosti v reálnom čase, s využitím  prispôsobivého, adaptívneho nástroja umožňujúceho nákladovo efektívne, automatizované bezpečnostné operácie. Ericsson Security Manager je súčasťou systému Ericsson Digital Support System, slúžiaceho na podporu bezpečnostných riešení pre cloudové systémy, podniky, fyzické aj virtuálne siete a digitálne podporné riešenia bez nutnosti komplikovanej inštalácie.

Security Manager je nástrojom, ktorý nastaví a bude presadzovať bezpečnostné systémy na ochranu dôležitých aktív prostredníctvom konfigurácie bezpečnostných kontrol ako firewall či  block chain riešenia pre dosiahnutie potrebnej bezpečnostnej architektúry a poskytnutie  prognostických analýz na odhalenie neželanej aktivity. Riešenie ponúka automatické riadenie bezpečnosti pre cloudové systémy, podniky, fyzické aj virtuálne siete a digitálne podporné riešenia. Zároveň podporuje automatizáciu v súlade so zavedenými štandardmi a  legislatívnymi požiadavkami.

Anders Lindblad, viceprezident a riaditeľ oddelenia IT a cloudových produktov v spoločnosti Ericsson

Anders Lindblad, viceprezident a riaditeľ oddelenia IT a cloudových produktov v spoločnosti  Ericsson uviedol: „V dnešnej podobe IKT je bezpečnosť mimoriadne dôležitá pre organizácie vo všetkých odvetviach. Ericsson Security Manager využíva našu vedúcu pozíciu na trhu a odborné znalosti zo širokého spektra IKT oblastí s cieľom priniesť na trh inovatívne, prispôsobiteľné, komplexné a automatizované bezpečnostné riešenie pre telekomunikačné siete, ako aj cloudové systémy, IoT a podniky. Poskytuje úroveň bezpečnosti, akú naši zákazníci v rôznych odvetviach vyhľadávajú a vyslovene vyžadujú pre integritu svojich systémov.”

Hlavné charakteristiky nástroja Ericsson Security Manager:

  • prispôsobiteľné bezpečnostné riešenie pre koncových užívateľov
  • automatizovaný súlad s bezpečnostným systémov

odhaľovanie hrozieb a zraniteľností v reálnom čase

  • kombinované riadenie bezpečnosti a rizika podvodu
  • jednoduché používanie a integračná pripravenosť

Ericsson na veľtrhu Mobile World Congress 2017

V digitálnej oblasti sa môže stať čokoľvek, čaká tam sľubná, ale neprebádaná budúcnosť. Ericsson bude od 27. februára do 2. marca v španielskej Barcelone prezentovať prístup k bezpečnosti, založený na spolupráci a inovatívnych riešeniach pre úspech v tejto oblasti.  

S našimi zákazníkmi a partnermi pracujeme vo všetkých odvetviach, naprieč fyzickými  hranicami a známymi obmedzeniami. Navštívte nás počas MWC 2017 v hale 2 alebo online a zapojte sa do rozhovorov a demonštrácií, týkajúcich sa našich obľúbených tém: 5G; platformy a služby pre IT, cloud, siete, televízia a médiá; prepojené riešenia pre priemysel; Internet vecí; a partnerstva pre úspech.