Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Ericsson, Volvo Cars, Carmenta, SOS Alarm a Švédsky výskumný inštitút (RISE) nedávno spustili spoločný výskumný projekt s názvom AD Aware Traffic Control – zásahové vozidlá, zameraný na vývoj cloudovej platformy na riadenie premávky.

Tá vzniká na inovačnom cloude Drive Sweden a umožňuje hladkú a bezproblémovú výmenu informácií medzi koordinátormi zásahových vozidiel a automatizovanými vozidlami. Očakáva sa, že automatizované vozidlá prinesú spoločnosti mnoho výhod, vrátane zlepšenia bezpečnosti, zníženia dopravného preťaženia, nižších emisií, vyššej produktivity a lepšieho prístupu k mobilite. Na zabezpečenie týchto výhod musia byť takéto vozidlá schopné vymieňať si informácie s inými vozidlami vo svojej blízkosti.

Projekt by mal vyústiť do:

  • prototypu cloudovej platformy na výmenu informácií medzi automatizovanými vozidlami a koordinátormi zásahových vozidiel
  • verejného predvedenia platformy a jej funkčnosti
  • povedomí o spoločenských výhodách, ako aj o dôležitých výzvach spojených platformou

Čas, ktorý uplynie do príchodu záchranných vozidiel, je často záležitosťou života a smrti. V súčasnosti však nie je nezvyčajné, že včasnému príjazdu týchto vozidiel bránia ostatné vozidlá a dopravné zápchy. Rýchlejší a bezpečnejší príchod záchranných vozidiel by mohlo zaistiť zavedenie automatizovaných vozidiel.

Touto otázkou sa zaoberá výskumný projekt AD Aware Traffic Controlzásahové vozidlá, v rámci ktorého sa už odskúšaná platforma AD Aware Traffic Control ďalej rozvíja tak, aby zahŕňala služby založené na cloude pre zdieľanie informácií medzi koordinátormi záchranných vozidiel a automatizovanými vozidlami. Okrem informácií o počasí, viditeľnosti a všeobecných informácií o dopravnej situácii platforma teraz obsahuje aj prevádzku mimoriadneho zásahového vozidla v reálnom čase a podrobné geopriestorové informácie z miestnych cestných sietí a ich okolia, aby spoločne vytvorili presný obraz o dopravnej situácii.

„V súčasnosti sme v prípade potreby zodpovední za vyslanie vhodného vozidla na správne miesto. Zavedenie automatizovaných vozidiel, schopných zdieľať medzi sebou informácie o trase, po ktorej smerujú, prináša veľké príležitosti. Zásahové vozidlá tak môžu prísť na miesto určenia rýchlejšie a efektívnejšie. Projekt však zároveň predstavuje aj nové výzvy, pokiaľ ide o to, ako zabezpečiť, aby boli informácie zdieľané bezpečným a spoľahlivým spôsobom,“ hovorí Mattias Hindfelt, riaditeľ pre informačné systémy v spoločnosti SOS Alarm.

Kľúčovou súčasťou cloudovej platformy AD Aware Traffic Control je Carmenta TrafficWatchTM ktorá je navrhnutá tak, aby priniesla povedomie o situácii, dohliadala na stav dopravy a kontrolovala prepojené vozidlá.

„Na základe našich dlhoročných skúseností s poskytovaním riešení pre prevádzkovateľov záchranných služieb v kombinácii s najmodernejšou technológiou pre bezpečnú prevádzku pripojených a automatizovaných vozidiel sme hrdí na to, že ponúkame riešenie pre bezproblémovú integráciu automatizovaných vozidiel a zásahových vozidiel do skutočných dopravných situácií,“ hovorí Björn Berndtsson, generálny riaditeľ spoločnosti Carmenta.

V rámci svojej pozície aktívneho partnera v strategickom inovačnom programe Drive Sweden spoločnosť vyvinula a prevádzkuje cloudovú infraštruktúru na zdieľanie informácií medzi vozidlami, infraštruktúrou a užívateľmi – Drive Sweden Innovation Cloud, na ktorej okrem iného funguje aj Carmenta TrafficWatchTM a komunikácia s SOS Alarm Cloud, ako aj Centrum riadenia premávky spoločnosti Volvo Cars pre automatizované vozidlá.

– „Používa sa tu platforma IoT Accelerator od spoločnosti Ericsson,“ vysvetľuje Anders Fagerholt, hlavný konzultant pre inteligentné dopravné systémy (ITS) v spoločnosti Ericsson. V prípade prispôsobenia a používania v dopravných aplikáciách sa riešenie nazýva Connected Urban Transport (prepojená mestská doprava). Zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov a uľahčuje bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu s inými cloudmi.

Aby bolo možné lepšie porozumieť technickým požiadavkám, ktoré musí platforma AD Aware Traffic Control plniť, akú hodnotu by mohla priniesť spoločnosti a ako by mohla urýchliť prijatie automatizovaných vozidiel, prebehne overenie koncepcie.

– „Hodnotenie plánujeme a uskutočníme na základe našich rozsiahlych skúseností s metodikami hodnotenia,“ hovorí Azra Habibovic, vedúca výskumníčka v projekte RISE Viktoria. „Pri tejto práci je dôležité uznať, že uplatniteľnosť platformy nie je nevyhnutne obmedzená len na automatizované vozidlá. Mohla by byť použitá ako doplnok sirén a semaforov, aby poskytovala upozornenia vodičom konvenčných vozidiel, čo rozširuje potenciál platformy AD Aware Traffic Control za hranice súčasného projektu.“

Verejné predvedenie platformy a predbežných výsledkov projektu je naplánované na koniec júna 2018 a uskutoční sa vo švédskom Göteborgu (ďalšie informácie budú zverejnené na webstránke projektu). Ukončenie projektu sa očakáva v decembri 2018. Projekt je spolufinancovaný zo strategického inovačného programu Drive Sweden.

Značky: