Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ericsson koncom marca zverejnila novú obchodnú stratégiu, v súlade s ktorou sa zjednodušuje organizačná štruktúra spoločnosti zrušením dvojstupňovej štruktúry vedenia.

Spojením Výkonného vedenia a Globálneho vedúceho tímu vzniká jednotný Riadiaci tím. Zároveň sa mení geografické rozdelenie – z desiatich regiónov sa stane päť trhových oblastí a obchodné oblasti sa zredukujú na tri. Zloženie nového Riadiaceho tímu a nová organizačná štruktúra vstúpili do platnosti 1. apríla 2017.

Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Ericsson Börje Ekholm uviedol: „Aby sme mohli rýchlo a úspešne uskutočniť ďalšiu fázu našej stratégie, nový riadiaci tím začne pracovať okamžite. V najbližšej budúcnosti chceme upevniť spôsoby smerovania k novej štruktúre, ktorá bude efektívnejšia a bude reagovať na potreby trhu a zákazníkov.“  

Od 1. apríla 2017 platí pre Ericsson Group nasledujúca obchodná a trhová štruktúra:

Obchodné oblasti: Siete, Digitálne služby, Manažované služby

Trhové oblasti: Severná Amerika; Európa & Latinská Amerika; Blízky východ & Afrika; Severovýchodná Ázia; Juhovýchodná Ázia, Oceánia & India

S účinnosťou od 1. apríla 2017 sú členmi Riadiaceho tímu Ericssonu:

prezident a výkonný riaditeľ (CEO) – Börje Ekholm

Siete – Fredrik Jejdling, viceprezident, doteraz Riaditeľ pre sieťové služby

Manažované služby – Peter Laurin, viceprezident, doteraz Riaditeľ Regiónu severná Európa a stredná Ázia

Digitálne služby – Ulf Ewaldsson, viceprezident, doteraz Riaditeľ pre stratégiu a technológie

Trhová oblasť Severná Amerika – Rima Qureshi, viceprezidentka, doteraz Riaditeľka Regiónu Severná Amerika

Trhová oblasť Európa & Latinská Amerika – Arun Bansal, viceprezident, doteraz Riaditeľ pre sieťové produkty

Trhová oblasť Blízky východ & Afrika – Rafiah Ibrahim, viceprezident, doteraz Riaditeľ Regiónu Blízky východ

Trhová oblasť Severovýchodná Ázia – Chris Houghton, viceprezident, doteraz Riaditeľ Regiónu severovýchodná Ázia

Juhovýchodná Ázia, Oceánia & India – Nunzio Mirtillo, viceprezident, doteraz Riaditeľ Regiónu Stredozemie

Technológie & obchodné príležitosti – Niklas Heuveldop, viceprezident, doteraz Riaditeľ pre obchod

Financie & spoločné funkcie – Carl Mellander, viceprezident, doteraz Výkonný riaditeľ pre financie & spoločné funkcie

Ľudské zdroje – MajBritt Arfert, viceprezidentka, doteraz Výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje

Marketing & Komunikácia – Helena Norrman, viceprezidentka, doteraz v rovnakej funkcii

Udržateľnosť & spoločenská zodpovednosť – Elaine Weidman Grunewald, viceprezidentka, doteraz v rovnakej funkcii

Právne záležitosti – Nina Macpherson, viceprezidentka, doteraz v rovnakej funkcii

Poradca výkonného riaditeľa – Jan Frykhammar, výkonný viceprezident, doteraz v rovnakej funkcii

Poradca výkonného riaditeľa – Magnus Mandersson, výkonný viceprezident, doteraz v rovnakej funkcii

Per Borgklint, Anders Lindblad, Jean-Philippe Poirault a Charlotta Sund od 1. apríla 2017 už nie sú členmi Výkonného vedenia.

Ekholm dodal: „V súvislosti s vytvorením nového tímu by som sa rád poďakoval tým, ktorí výkonné vedenie opustili. Prispeli k riadeniu spoločnosti v čase dôležitých zmien a ceníme si ich oddanosť a húževnatosť.“

Značky: