Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

HLAVNÉ ÚDAJE ZA ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK 2016:

 • Vykázané tržby medziročne klesli o 11 %, t.j. o 5,5 miliardy švédskych korún, v dôsledku zníženia príjmov z predaja práv k duševnému vlastníctvu.
 • Napriek silnému sekvenčnému rastu tržieb v segmente Siete zostáva tento trh aj v štvrtom štvrťroku slabý.
 • Hrubá marža tvorila 26,1 % (36,3 %). Hrubá marža, bez výdavkov na reštrukturalizáciu, bola medzikvartálne stabilná, medziročne však poklesla na 29,4 % (36,6 %) v dôsledku  zníženia príjmov z predaja práv k duševnému vlastníctvu a vyššiemu podielu príjmov v segmente Globálne služby, s nižšou maržou, v sledovanom štvrťroku.
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti tvorili -0,3 (11,0) miliardy švédskych korún. Príjmy z prevádzkovej činnosti, bez výdavkov na reštrukturalizáciu, poklesli na 4,4 (11,7) miliardy švédskych korún, najmä v dôsledku  zníženia príjmov z predaja práv k duševnému vlastníctvu.
 • Program znižovania nákladov a zvyšovania efektivity plní vytýčené ciele. Je realizovaný rýchlejším tempom, ako sa pre sledovaný štvrťrok predpovedalo, čo viedlo k výdavkom na reštrukturalizáciu vo výške 7,6 miliardy švédskych korún, oproti odhadovaným 5,5 –  6,5 miliardám švédskych korún.
 • Základné príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu tvoria v súčasnosti približne 7 miliárd švédskych korún ročne. Objem predaja smartfónov, novo uzatvorené zmluvy a predaj licencií k tzv. internetu vecí prinášajú príležitosti pre obchodný rast.
 • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol 19,4 (21,9) miliardy švédskych korún vďaka zníženiu objemu prevádzkových aktív.
 • S účinnosťou od 16. januára 2017 sa prezidentom a generálnym riaditeľom spoločnosti stal Börje Ekholm.

HLAVNE ÚDAJE ZA CELÝ ROK 2016:

 • Vykázané tržby poklesli o 10 %, najmä v dôsledku slabšieho dopytu po vysokorýchlostnom mobilnom internete, predovšetkým na trhoch so slabým makroekonomickým prostredím. Príjmy z predaja licenčných práv k duševnému vlastníctvu tvorili 10,0 (14,4) miliardy švédskych korún.
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti poklesli na 6,3 (21,8) miliardy švédskych korún, najmä v dôsledku nižšieho objemu tržieb a zmeny obchodného mixu u vysokorýchlostného mobilného internetu, s nižším podielom projektov zameraných na rozširovanie kapacít. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný nižšími prevádzkovými nákladmi.
 • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol 14,0 (20,6) miliardy švédskych korún. Čistá výška hotovosti ku koncu roka dosiahla 31,2 miliardy švédskych korún.
 • Predstavenstvo navrhne, aby riadne valné zhromaždenie schválila pre rok 2016 dividendu vo výške 1,00 (3,70) švédskych korún na akciu.

TABUĽKA KĽÚČOVÝCH FINANČNÝCH UKAZATEĽOV ZA Q4 2016:

Miliárd švédskych korúnŠtvrtý štvrťrok 2016Štvrtý štvrťrok 2015Medziročná zmenaTretí štvrťrok 2016Medzi-kvartálna zmenaCelý rok 2016Celý rok 2015
Čistý objem tržieb65.273.6-11 %51.128 %222.6246.9
   Rast tržieb upravený pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúci zmeny výmenných kurzov-15 %23 %-10 %-5 %
Hrubá marža26.1 %36.3 %28.3 %29.8 %34.8 %
   Hrubá marža bez reštrukturalizačných nákladov29.4 %36.6 %29.4 %31.4 %35.7 %
Príjmy z prevádzkovej činnosti-0.3

 

11.0-103 %0.3-182 %6.321.8
   Príjmy z prevádzkovej činnosti bez reštrukturalizačných nákladov4.411.7-63 %1.6172 %13.926.8
Prevádzková marža-0.4 %15.0 %0.7 %2.8 %8.8 %
   Prevádzková marža bez reštrukturalizačných nákladov6.7 %16.0 %3.1 %6.2 %10.9 %
Čisté príjmy-1.67.0-123 %-0.21.913.7
Zriedený zisk na akciu vo švédskych korunách-0.482.15-122 %-0.070.524.13
Zisk na akciu (nezodpovedajúci metodike IFRS) vo švédskych korunách 1)0.622.50-75 %0.3482 %2.666.06
Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti19.421.9-11 %-2.314.020.6
Čistá hotovosť ku koncu sledovaného obdobia31.241.2-24 %16.391 %31.241.2