Nadácia ESET spúšťa nové ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award. Cieľom ocenenia je podporiť vedu na Slovensku, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a ukazovať spoločenské vzory aj z vedeckého prostredia. Tohtoroční víťazi dvoch hlavných kategórií, Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov, budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019.

O výnimočných vedeckých osobnostiach pôsobiacich na Slovensku bude rozhodovať medzinárodná porota zložená z renomovaných vedcov.

ESET Science Award je nové ocenenie určené výnimočným osobnostiam slovenskej vedy, ktoré udeľuje Nadácia ESET. Projekt má ambíciu vzbudiť v slovenskej spoločnosti záujem o vedu a tak prispieť k jej popularizácii, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a zvýšiť ich prítomnosť vo verejnej debate. Prihlásení môžu byť aj občania inej ako Slovenskej republiky, podmienka je, aby sa vedecká činnosť realizovala na Slovensku.

Generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko vysvetľuje dôvody, prečo Nadácia ESET založila toto ocenenie: „Výnimoční vedci si zaslúžia pozornosť, úctu a uznanie. Mali by sa stať inšpiráciou pre celú spoločnosť a najmä pre mladých ľudí. Je to jeden zo spôsobov, ako sa Slovensko môže posunúť vpred.“

To, že poznanie vedeckých osobností je na Slovensku nízke vyplýva aj z prieskumu, ktorý pre Nadáciu ESET na vzorke všeobecnej verejnosti uskutočnila agentúra 2muse vo februári 2019. Takmer 80 percent respondentov nepozná žiadnu súčasnú osobnosť slovenskej vedy a dve tretiny opýtaných si nespomína na žiadny relevantný slovenský vedecký úspech. Na druhej strane, až 2/3 opýtaných má o vedu záujem, avšak informácie o vede si nevyhľadávajú aktívne a veda si k nim musí nájsť cestu sama. Ambíciou ocenenia je priniesť informácie o výnimočných vedcoch pôsobiacich na Slovensku práve tomuto publiku. Nadácia ESET plánuje oceňovať výnimočných vedcov každoročne a tak dlhodobo zlepšovať ich postavenie na Slovensku.

V prvom ročníku udelí Nadácia ESET ocenenie v dvoch kategóriách: Výnimočná osobnosť slovenskej vedyVýnimočný mladý vedec do 35 rokov. Ocenenie je určené vedeckým pracovníkom pôsobiacim v jednej z nasledujúcich oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy. Víťazov vyberie medzinárodná komisia zložená z uznávaných vedcov, ktorej členom je napríklad Dan Shechtman, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu.

Do oboch hlavných kategórií je možné zaslať nominácie do 30. apríla 2019, pričom víťazi budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019. Víťaz hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy získa finančnú odmenu 100 000 eur a v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov získa jej víťaz 5 000 eur.  Okrem dvoch kategórií ocenenia nadácia pripravuje aj doplnkovú kategóriu, ktorú vyhlási neskôr.  Udelené prostriedky nebudú nijako účelovo viazané.

Okrem ocenenia ESET Science Award vyhlasuje Nadácia ESET aj novú grantovú výzvu na podporu vedy a výskumu na Slovensku. „Jedným z hlavných poslaní Nadácie ESET je podpora vzdelávania. Som veľmi rada, že v tomto roku sa nám podarilo odštartovať ambiciózny projekt, prostredníctvom ktorého chceme zmeniť vnímanie významu vedy a  samotných vedcov. Chceme poukázať, že aj malá krajina ako Slovensko môže vďaka vede napredovať a profitovať. Veríme, že organizácie, ktoré veria v rovnaký potenciál vedy, zaujme naša grantová výzva a cez získané granty nám pomôžu napĺňať tento cieľ,“ hovorí Lucia Marková, členka správnej rady Nadácie ESET. Uzávierka prihlášok pre grantovú výzvu je 15. apríla 2019.

Viac informácií o ocenení ESET Science Award ako aj prihlasovací formulár sú dostupné na stránke www.esetscienceaward.sk

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.