Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ESET, významný globálny poskytovateľ bezpečnostných riešení, zvolila pre optimalizáciu a automatizáciu svojich marketingových procesov riešenie Oracle Marketing Cloud. Pomocou tejto pružnej marketingovej platformy teraz zvyšuje predaje svojich produktov a riešení naprieč jednotlivými trhmi.

Spoločnosť ESET ponúka svoje bezpečnostné produkty podnikom (B2B) aj koncovým používateľom (B2C) vo viac než 200 krajinách sveta a využíva pritom svoju globálnu sieť partnerov. Aby bola schopná naplniť svoje obchodné ciele, potrebovala zrýchliť a posilniť svoje marketingové aktivity, zaistiť ich väčšiu konzistenciu, zlepšiť odozvu zákazníkov a zvýšiť ich zapojenie. Preto potrebovala mať možnosť rýchlo testovať rôzne metódy a kampane, štandardizovať a automatizovať e-mailovú marketingovú komunikáciu, integrovať a jednotne spravovať dáta z viacerých zdrojov a vykonať konsolidáciu dát z rôznych webových formulárov naprieč globálnou štruktúrou spoločnosti aj jej parterov.

Pre riešenie svojich požiadaviek si spoločnosť ESET zvolila riešenie Oracle Marketing Cloud vo verzii, ktorá kombinuje cloudové služby Oracle Eloqua Marketing a Oracle Responsys Marketing Platform. V priebehu šiestich mesiacov od implementácie týchto služieb sa podarilo automatizovať stovky rôznych marketingových kampaní a konsolidovať všetky marketingové dáta. Doručovanie personalizovaných správ rôznym segmentom zákazníkov zvýšilo ich odozvu podľa viacerých metrík (pomery click-to-open – CTOR a pod.). Riešenie Oracle umožnilo testovať jednotlivé marketingové scenáre a získavať prakticky okamžitú spätnú väzbu; vďaka tomu sa o. i. podarilo voliť na jednotlivých trhoch optimálne termíny pre ponuky na obnovenie licencií. Spoločnosť ESET ďalej týmto spôsobom získala riešenie na integráciu marketingu s ďalšími akciami – konferenciami, veľtrhmi a webinármi, čo podporuje vyššie cielenie marketingových aktivít a taktiež vyhodnotenie ich úspešnosti, t. j. aj potenciálu jednotlivých udalostí.

„Pomocou riešenia Oracle Marketing Cloud sa nám podarilo optimalizovať kvalitu a frekvenciu našej marketingovej komunikácie. Dokážeme teraz rýchlo testovať rôzne cielené kampane na naše bezpečnostné produkty a škálovať tieto kampane naprieč rôznymi trhmi,“ uviedol Viktor Ďuriš, Senior CLM Team Lead, ESET. „Oracle Marketing Cloud ponúka na rozdiel od väčšiny konkurenčných dodávateľov pružný dátový model a možnosti integrácie s riešeniami tretích strán. To sa pre nás ideálne hodí, pretože máme veľkú sieť nezávislých predajcov a aj priamo v našej spoločnosti používame celý rad rôznorodých systémov. Výhodou platformy Oracle Marketing Cloud je aj to, že súčasne podporuje procesy B2C aj B2B.“

Cloudové služby Oracle Eloqua a Oracle Responsys

Riešenie Oracle Eloqua vybavuje marketingových pracovníkov v segmente B2B nástrojmi na správu potenciálnych zákazníkov a kampaní, ktoré im pomôžu zapojiť požadovanú cieľovú skupinu vo vhodnom čase v procese nákupu a zároveň poskytnú reporty a informácie v reálnom čase. Riešenie Oracle Responsys poskytuje marketingovým tímom B2C nástroje na poskytovanie služieb, ktoré zákazníci požadujú, umožňuje riadiť jednotlivé kanály aj životné cykly produktov. Cloudové služby Oracle Eloqua a Oracle Responsys sú kľúčovými súčasťami integrovaného balíka Oracle Marketing Cloud.

Značky: