Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenský mýtny trh je už pripravený na príchod nových medzinárodných EETS poskytovateľov, ktorí budú vyberať mýto od Nového roka už aj na Slovensku.

Tí sú momentálne v testovacej fáze, počas ktorej musia napríklad najazdiť 10.000 kilometrov, aby sme zistili, či sú ich systémy kompatibilné s našimi. Slovensko v tomto kroku akreditácie nových výbercov mýta postupuje unikátne – vytvorili sme zrkadlové testovacie prostredie, preto dokážeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz. Prečítajte si, ako prebiehajú testy palubných jednotiek. 

Počas individuálnych skúšok vykonáme na OBE jednotke poskytovateľa takmer 20 testov. Musia s palubnou jednotkou vykonať niekoľko prejazdov popri statickom kontrolnom vozidle, popri mobilnom (idúcom) kontrolnom vozidle a testujeme aj prejazdy pod kontrolnými bránami. Potom nasledujú komplexné skúšky, počas ktorých sa overí celková funkcionalita procesov. Nasleduje pilotná prevádzka, počas ktorej prebieha permanentné jazdenie na slovenských cestách a počas ktorej overujeme, či sú palubné jednotky jednotlivých EETS poskytovateľov správne nastavené.

Testy v číslach

• 20 prejazdov vedľa stojaceho kontrolného vozidla
• 20 prejazdov popri mobilnom (idúcom) kontrolnom vozidle
• 100 prejazdov pod kontrolnou bránou
• 4 komplexné skúšky overujúce celkovú funkcionalitu procesov

Aká je funkcia kontrolného vozidla v testovaní EETS?

Kontrolné vozidlo je vybavené monitorom, ktorý zobrazuje dáta z testovaných palubných jednotiek uložených v okoloidúcom vozidle. Mýtny úradník si vie prejsť všetky potrebné informácie – napríklad počet náprav, emisnú normu nákladného vozidla, ale hlavne vie skontrolovať, či je palubná jednotka zapnutá a či je mýto zaplatené alebo nie. V prípade porušenia niektorých povinností vie posádka vozidla udeliť aj pokutu. Z pohľadu testovania nových EETS poskytovateľov je úlohou kontrolných vozidiel práve preverovať správnosť nastavenia palubných jednotiek.

Pilotná prevádzka v číslach:

• Testovacia flotila 3 vozidiel na jedného EETS poskytovateľa
• 9 palubných jednotiek
• Aspoň 6000 prejazdených kilometrov po diaľniciach
• Aspoň 4000 prejazdených kilometrov po cestách I. triedy
• 18 vybraných úsekov, po ktorých musia prejsť aspoň dvakrát

V akreditačnom procese sa momentálne nachádzajú štyria EETS poskytovatelia. Sú nimi ITIS, Telepass, Eurowag a Toll4Europe. Vytvorili sme všetky podmienky na to, aby všetci otestovaní EETS poskytovatelia nastúpili na ostrú prevádzku 1.1.2024.

Značky: