Dláždené vznešenými úmyslami, avšak ďalší dôkaz, že o súkromie prichádzame definitívne.

Európsky parlament prijal 6. júla finálnu verziu výnimky z ochrany súkromia v elektronickej komunikácii. Má ísť o dočasné riešenie, ktoré podľa portálu Euractiv, umožní poskytovateľom elektronických komunikačných služieb prehliadať a nahlasovať súkromné správy s obsahom sexuálneho zneužívania detí.

Proti takémuto argumentu by sa ťažko dalo namietať, faktom ale zostáva, že prijatie výnimky v tejto podobe nemusí nutne znamenať iba zlepšenie situácie poškodených detí.

„Toto dočasné nariadenie ukončuje nejasnosti pre spoločnosti. Neukončuje však nebezpečenstvo pre deti. Je to len dočasné riešenie na odstránenie akútnej núdzovej situácie. Potrebujeme trvalé riešenie na boj proti pretrvávajúcej hrozbe voči deťom,“ uviedla Ylva Johanssonová,

Podľa Európskej komisie boli v minulom roku nahlásené takmer 4 mil. obrázkov a videí obsahujúce zneužívanie detí. Europol ďalej uvádza, že počas trvania COVID-19 sa situácia ešte zhoršila. Mimovládna organizácia Thorn hovorí, že je tu nárast 15 000 % za posledných 15 rokov. Sexuálne obťažovanie detí akoukoľvek formou je nutné riešiť, obmedzenie súkromia nás všetkých k tomu má byť cesta.

Skenovanie súkromných dokumentov má byť síce strojové, nos ľudským dozorom. Diego Naranjo, vedúci politického oddelenia organizácie European Digital Rights (EDRi), pre EURACTIV uviedol, že návrh bol „unáhlený“ a nepodarilo sa v ňom nájsť rovnováhu medzi právom na súkromie a potrebou chrániť deti online. Diskusia sa namiesto toho presunula z racionálnych na emocionálne argumenty.

Toto dočasné nariadenie smernice ePrivacy má platiť do 31. 12. 2025. Mnohí sme sa už presvedčili, čo z vládnych rozhodnutí značí „dočasné“. Treba sa pripraviť na tvrdšie zásahy do súkromia a využívať nástroje, ktoré nám ho zabezpečia.

Zdroj: Euractiv

Prečítajte si aj:

Súkromie v Gmaili? Neexistuje, ale máme pre vás tip

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.