Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Canon, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, oznámila, že 97 percent spoločnosti vidí  budúcnosť v automatizácii P2P procesu (riadeného procesu zahŕňajúceho výber dodávateľa, uskutočnenie objednávky, príjem tovaru, spracovanie fakturácie až po platbu dodávateľovi).

Uvedené zistenie vychádza zo štúdie The Future of Purchase to Pay (P2P) 2016, ktorá vznikla na základe prieskumu spoločnosti Canon o trendoch v oblasti P2P procesov. Prieskum pripravila firma ICM Unlimited, ktorá medzi manažérmi z oblasti financií a nákupu zisťovala, ako si predstavujú ďalší vývoj P2P v nasledujúcich rokoch. Väčšina firiem uviedla, že tieto procesy a súvisiace výdavky stále ešte riadi pomocou písomných objednávok. Polovica respondentov konštatovala, že pod svojou kontrolou majú menej ako 50 percent vynaložených nákladov. Panuje takmer jednotná zhoda v tom, že v budúcnosti dôjde k automatizácii P2P procesov, pričom viac ako polovica európskych firiem už s touto transformáciou začala.

Štúdia uvádza, že i napriek istým obavám, spojených s nákladmi a produktivitou, majú firmy záujem získavať informácie o užitočnosti moderných P2P technológií pre svoje podnikanie. Podľa prieskumu považuje polovica manažérov rozhodujúcich o financiách produktivitu svojich oddelení za podpriemernú a 42 percent osôb zodpovedných za proces objednávania a nákupu si myslí, že produktivita ich oddelení je menšia, ako by mala byť. Možno povedať, že trend automatizovať oblasť finančných operácií nevykazuje žiadne známky spomalenia – 23 % európskych manažérov s rozhodujúcimi právomocami uviedlo, že ich firmy dokončia digitálnu transformáciu v P2P oblasti v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Z prieskumu tiež vyplýva, že respondenti za úplnú alebo čiastočnú príčinou problémov považujú práve ručné spracovanie P2P procesov. Desať percent európskych firiem už svoju plnú digitálnu transformáciu týchto procesov dokončilo.

„Vzhľadom ku stále náročnejšiemu trhu si európske firmy veľmi dobre uvedomujú, že musia lepšie podchytiť moderné P2P technológie,“ hovorí Fabrizio Falzarano, European Team Leader, Information Management Solutions v spoločnosti Canon Europe. „Chcú mať možnosť nakupovať a hradiť tovar i služby najefektívnejším a nákladovo najvýhodnejším spôsobom. Efektivita a produktivita sú kľúčovým predpokladom úspešného podnikania v akomkoľvek obore – a práve moderné P2P technológie predstavujú najlepšiu platformu na zlepšenie v týchto oblastiach. V súvislosti so zavádzaním P2P technológií musia mať firmy istotu, že sa môžu oprieť o spoľahlivých partnerov. A naše špičkové technológie nielenže pomáhajú riešiť podnikateľské výzvy – umožňujú dosahovať vynikajúce výsledky v ľubovoľnej firemnej oblasti, P2P vrátane.”

„Výber partnera pre P2P je veľmi dôležitý a európske firmy chcú pre naplnenie svojich cieľov spolupracovať priamo s dodávateľmi riešení,“ dodáva Pete Loughlin, Managing Director v spoločnosti Purchasing Insight zameranej na konzultácie z oblasti P2P procesov. „V tomto segmente pozorujeme pozoruhodný sentiment. Firmy majú namiesto hľadania individuálnych riešení pre jednotlivé P2P procesy silný záujem pracovať s jedným jediným dodávateľom naprieč celou oblasťou spracovania od vzniku požiadavky na objednávku až po platbu. A práve ucelené a rôznymi spôsobmi dostupné P2P riešenia a služby od jedného dodávateľa budú kľúčovým predpokladom pre úspešnú transformáciu firmy do podoby organizácie s dokonalými P2P procesmi.“

Canon štúdiu The Future of Purchase to Pay 2016 vypracoval v spolupráci so spoločnosťou Purchasing Insight. Zistenia sú výsledkom 706 on-line rozhovorov s osobami, ktoré majú priamy vplyv na podnikanie dopytovaných firiem. Prieskum prebehol naprieč 12 európskymi trhmi vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Švédska, Holandska, Španielska a Talianska. Vlastné dopytovanie mala na starosti spoločnosť ICM Unlimited. Respondenti pochádzali z radov vrcholového managementu pre oblasť financií a nákupu a veľkosť firiem sa pohybovala od kategórie 100 – 249 zamestnancov až po spoločnosti s viac ako 5 000 zamestnancami.

Canon CZ – Delivery Center Prague

V rámci Českej republiky prevádzkuje spoločnosť Canon digitalizačné centrum, ktoré sa špecializuje na službu elektronického spracovania faktúr. „Delivery Center Prague kontinuálne rozvíjame od roku 2007 s ohľadom na obchodné zameranie spoločnosti Canon a najmä divízie Business Services. V centre každý mesiac spracujeme 80 tisíc faktúr pre zákazníkov z celej Európy. V súčasnosti však zaznamenávame trend, kedy sa spoločnosti stále viac zaujímajú nielen o čiastočné riešenie, ale i o nastavenie automatizácie procesu ako celku,“ uvádza Antonín Brož, riaditeľ divízie Canon Business Services a dodáva: „Pre týchto zákazníkov má spoločnosť Canon pripravené komplexné riešenie P2P procesu, a to vrátane softwarovej podpory. Sme teda pripravení s klientami prípadný dopyt konzultovať a otvoriť pred nimi nové východiská ku zvýšeniu efektivity a produktivity ich finančných oddelení.“

Služby Delivery Center Prague využívajú zákazníci z 19 štátov regiónu Európy, Stredného Východu a Afriky, pričom tými najčastejšími sú spoločnosti z oblasti finančníctva, logistiky a služieb. Medzi významných klientov patrí napríklad spoločnosť Allianz, DB Schenker alebo Carrier. V rámci Európy v kooperácii so zahraničnými obchodnými pobočkami zaisťuje služby napríklad pre spoločnosť Océ Technologies alebo realitno-investičnú spoločnosť CBRE Group.

V máji tohto roku bolo digitalizačné centrum presťahované do nových priestorov v pražských Holešoviciach. Spoločne s tým došlo k technologickej modernizácii, ktorá znamenala navýšenie kapacitného potenciálu pracoviska. Výrazne bola tiež posilnená IT infraštruktúra i zabezpečenie režimového pracoviska.

Značky: