Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT STU) oslavuje 20 rokov v popredí slovenského IT vzdelávania, digitálneho technologického výskumu a inovácií. Medzinárodne uznávaná fakulta sa od svojho vzniku stala významnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou v oblasti informačných technológií.

Svoje dejiny začala písať 1. októbra 2003 ako najmladšia siedma fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Prvým dekanom FIIT STU sa stal prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. (2003 – 2011).

Fakulta informatiky a informačných technológií vznikla ako prirodzený dôsledok rýchleho rozvoja informačných technológií a potreby pre hlbšie vzdelávanie a výskum v tejto oblasti na Slovensku. Odčlenenie od Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave vytvorilo základ pre novú akademickú inštitúciu, ktorá sa stala jedinou čisto informatickou fakultou na Slovensku. V súčasnosti ponúka bakalársky, inžiniersky aj doktorandský stupeň štúdia, ktorý sa stal štandardom už v priebehu prvého akademického roka. Cieľom bolo vytvoriť kvalitné IT vzdelanie na akademickej pôde, zodpovedajúci výskum v oblasti informačných technológií a vybudovanie špičkovej vzdelávacej inštitúcie v našom regióne, ktorá sa bude môcť porovnávať svojou kvalitou a aktivitami s okolitými krajinami Európskej únie. Aby bol uspokojený narastajúci dopyt novo prijímaných študentov Slovenskej technickej univerzity v oblasti IT a zároveň aj ich kvalita vzdelávania.

Za 20 rokov svojho pôsobenia FIIT STU vo všetkých troch stupňoch jej vzdelávania, úspešne ukončilo štúdium viac ako 5500 absolventov. Mnohí z nich sú dnes uznávaní IT špecialisti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí v odboroch, ktoré im štúdium na FIIT STU poskytlo. Absolventi zároveň spolupracujú s fakultou pri digitálnom technologickom výskume a vzdelávaní novej generácie IT špecialistov. Študenti FIIT STU získavajú svoje vedomosti v jednej z najmodernejších budov v slovenskom univerzitnom školstve s moderným technologickým vybavením pre výučbu a výskum vo všetkých oblastiach jej pôsobenia.

Medzinárodné uznanie a spolupráca

FIIT STU sa od svojho vzniku zaviazala k tomu, že ponúkne vzdelanie najvyššej kvality v oblasti informačných technológií na Slovensku, ktoré bude konkurencieschopné aj na medzinárodnej úrovni. A tento záväzok napĺňa a rozširuje.

O tom, že výborné univerzitné informatické vzdelanie nie je potrebné hľadať len za hranicami Slovenska svedčí aj akreditácia študijných programov zo strany renomovanej inžinierskej inštitúcie Institution of Engineering and Technology (IET), ktorou sa môžu pýšiť aj univerzity v Oxforde a Cambridge. Medzinárodné uznanie FIIT STU je zreteľné v spoluprácach a výskumoch s renomovanými zahraničnými partnermi. Fakulta je hrdá na prestížny grant od Massachusetts Institute of Technology pre výskum umelej inteligencie v medicínskej diagnostike. Tento projekt je dôkazom excelentného výskumu a jeho potenciálu zmeniť svet.

Fakulta, kde sú ľudia na prvom mieste

Všetky úspechy FIIT STU by neboli možné bez neustáleho úsilia, ktoré vkladajú do práce jej akademickí i neakademickí zamestnanci a študenti. To sú tí, ktorí tvoria srdce a dušu tejto fakulty.

Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU, vyjadril svoj hrdý pohľad na fakultu: „To najcennejšie na našej fakulte sú a vždy budú ľudia – naši akademickí i neakademickí zamestnanci a študenti. Ich vášeň, odhodlanie a neustála snaha dosiahnuť lepšie výkony je tým, čo nás spája a posúva vpred. Som hrdý, že privádzame do sveta talentovaných a ctižiadostivých študentov, ktorí patria medzi najlepších v oblasti informačných technológií na Slovensku.“

Jednou z vizionárskych iniciatív fakulty je príprava anglického študijného programu. FIIT STU sa tak stane prvou informatickou fakultou na Slovensku, ktorá ponúkne komplexné štúdium v angličtine. To zároveň otvára nové dvere pre medzinárodných študentov, ktorí budú mať príležitosť získať kvalitné informatické vzdelanie priamo v Bratislave.

FIIT STU oslavuje 20 rokov svojej úspešnej existencie a je pripravená a odhodlaná vo svojom poslaní pokračovať. Všetky inovatívne projekty a odvážne vízie dokazujú, že FIIT STU je a naďalej bude dôležitým centrom pre výskum a vývoj v oblasti informačných technológií na Slovensku.

Značky: