Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Grantová výzva „Nájdime znovu spoločnú reč“ bude pre záujemcov otvorená od 15. februára do 15. marca 2022 a Férová Nadácia O2 prostredníctvom nej podporí sumou až 100 000 EUR projekty zamerané na zmiernenie polarizácie spoločnosti.

Spoločnosť O2 prostredníctvom svojej Férovej Nadácie dlhodobo prispieva k riešeniu závažných spoločenských tém. „Už niekoľko rokov sa snažíme podporovať projekty, ktoré pomáhajú riešiť alebo zmierňovať negatívne dopady nežiadúcich stránok mobilných technológií,“ hovorí riaditeľka komunikácie a značky Lucia Petrášová. 

„Aktuálne ako veľmi závažný problém vnímame neustále sa vyostrujúcu polarizáciu spoločnosti pri akejkoľvek spoločenskej diskusii. Technologicky sa vieme spojiť ľahšie ako kedykoľvek predtým, no ako spoločnosť sa zdá, že strácame schopnosť rozprávať sa. Je preto našou zodpovednosťou prispievať k zmysluplnej a rešpektujúcej komunikácii,” dodáva L. Petrášová. 

Nadácia podporí projekty, ktoré pomôžu riešiť medziľudské či názorové rozpory, a zmierňovať tak polarizáciu spoločnosti. Bude hľadať projekty smerujúce k vzájomnej komunikácii a porozumeniu, komunikačné kurzy, depolarizačné vzdelávacie projekty pre mladých, digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia, kampane a aktivity zmierňujúce nenávisť a polarizáciu v spoločnosti a ďalšie aktivity zamerané na zvyšovanie porozumenia v spoločnosti, mediáciu, rezilienciu či informačnú hygienu. Celkovo prerozdelí 100 000 EUR, pričom jeden projekt môže byť podporený sumou až 10 000 EUR.

Do grantovej výzvy „Nájdime znovu spoločnú reč“ sa môžu mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie či jednotlivci prihlásiť so svojimi projektami na stránke https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-programdo 15. marca 2022. Štatút výzvy s detailnými podmienkami zapojenia a formulár žiadosti nájdu záujemcovia rovnako na webe.

Prihlásené projekty musia mať verejnoprospešný rozmer, byť zamerané na širokú cieľovú skupinu a musia byť zrealizované do 30.11.2022.

Značky: