Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Férová Nadácia O2 dlhodobo prispieva k riešeniu závažných spoločenských tém, venuje sa zvyšovaniu mediálnej gramotnosti, formovaniu kritického myslenia či modernému inovatívnemu vzdelávaniu.

Vo februári tohto roka spustila grantovú výzvu „Nájdime znovu spoločnú reč“, ktorej cieľom bolo nájsť a podporiť projekty stmeľujúce rozdelenú spoločnosť a smerujúce k vzájomnej komunikácii a porozumeniu medzi rôznymi skupinami občanov.

Ako technologická firma citlivo vnímame problém neustále sa vyostrujúcej polarizácie spoločnosti pri akejkoľvek spoločenskej diskusii. Technologicky sa vieme spojiť ľahšie ako kedykoľvek predtým, ako spoločnosť však strácame schopnosť rozprávať sa a najmä si porozumieť. Je preto našou povinnosťou práve podporou rôznych neziskových platforiem či iniciatív prispievať k zmysluplnej a rešpektujúcej komunikácii medzi ľuďmi,” hovorí Natália Tomeková, manažérka CSR a internej komunikácie O2. „Vybrali sme spolu 18 skvelých organizácií a inštitúcií, ktoré pomôžu riešiť medziľudské či názorové rozpory na úrovni rôznych typov škôl, občianskych združení, pracovníkov s mládežou či seniorov,“ dodáva N. Tomeková.

Do grantovej výzvy „Nájdime znovu spoločnú reč“ sa zapojilo viac ako 100 projektov. Správna rada nadácie z nich vybrala rôznorodé spektrum projektov a platforiem, ktorých cieľom je tvorba podcastov, e-learningových kurzov, digitálnych nástrojov, ale aj realizácia vzdelávacích workshopov, diskusií, výstav a komunikačných aktivít určených na zmierňovanie polarizácie rozdelenej spoločnosti.

Všetky podporené projekty majú verejnoprospešný rozmer a musia byť zrealizované do 31.10.2022. Zoznam podporených projektov nájdete na: https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/podporene-projekty/podporene-projekty-grantovej-vyzvy-najdime-znovu-spolocnu-rec

Značky: