Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. januára 2022 spúšťa finančná správa (FS) obojsmernú komunikáciu pre oblasť daňovú (OBK-OD). Od tohto dátumu bude s daňovými subjektmi komunikovať kompletne elektronicky. Minulosťou sa tak stanú oznámenia o uložení zásielky na pošte, tzv. žlté lístky. Úradné dokumenty  bude FS totiž posielať do schránok na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

FS mení od januára spôsob komunikácie s daňovými subjektmi. Ide o ďalšie opatrenie, ktorým uľahčuje klientom  komunikáciu s daňovými úradmi. Daňové subjekty vo väčšine prípadov nebudú dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok, ale  úradné dokumenty im bude FS zasielať na do elektronických schránok na ÚPVS. Táto zmena znamená, že všetky procesy a procedúry sa z papierového sveta pretransformujú do elektronického. Benefitom komplexnej OBK-OD je zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie medzi FS a jej klientami. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo naplniť jeden z  veľmi dôležitých cieľov, ktoré som si stanovil po nástupe do funkcie prezidenta finančnej správy. Obojsmerná elektronická komunikácia je dôležitým základom na to, aby sa finančná správa zaradila medzi moderne fungujúce štátne inštitúcie. Verím, že spustenie bude úspešné a klientom tým prinesieme viacero benefitov a splatíme náš dlh voči nim z minulosti,“ uviedol prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Zároveň poďakoval všetkým zamestnancom a príslušníkom finančnej správy, ktorí celé mesiace pracovali na projekte a dotiahli ho do úspešného konca.

OBK-OD nadväzuje na už existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a subjektmi v oblasti správy spotrebných daní. Zavedením tejto formy komunikácie očakáva finančná správa aj zníženie prevádzkových finančných nákladov, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie v podobe oveľa menšieho počtu vytlačených papierových dokumentov. Daňovníci získajú aj lepší prehľad o svojich povinnostiach a z pohodlia domova si budú môcť pozrieť zaslané dokumenty.

FS preto opätovne pripomína daňovým subjektom, že v súlade so zákonom o e-Governmente už od 1. januára 2022 sa nebude komunikácia zo strany finančnej správy uskutočňovať cez jej portál, ale doručovať bude úradné dokumenty do elektronických schránok zriadených na ÚPVS. Daňové subjekty si budú môcť nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS zasielaním oznámenia na email alebo prostredníctvom SMS správy. Ak daňový subjekt (občan, podnikateľ) nemá na ÚPVS aktivovanú schránku na elektronické doručovanie, dokumenty mu budú doručené cez službu „Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.

Z dôvodu nasadenia obojsmernej komunikácie zároveň verejnosť informujeme, že 3.1.2022 budú zatvorené klientske zóny na daňových úradoch. Podateľne budú otvorené v štandardnom režime od 08.00 hod. do 16.00 hod.. eKomunikácia ako aj call centrum finančnej správy budú fungovať bez obmedzení.  Call centrum bude nápomocné aj v prípade otázok k OBK-OD. Všetky dôležité informácie klienti získajú na tel. čísle: 048 / 43 17 222, rovnako aj na špecializovanej podstránke k OBK.OD.

Značky: