Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bosch, dodávateľ technológií a služieb, kombinuje Internet vecí (IoT) s umelou inteligenciou (AI). Verí, že elektromobilita umožní rozvíjať nové obchodné príležitosti na základe aktuálne prebiehajúcej technologickej a ekologickej zmeny.

„Bosch zvládol prvý rok koronavírusovej pandémie dobre,“ povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, na tlačovej konferencii pri predstavení výročnej správy spoločnosti za rok 2020. „Sme jedným z víťazov v prechode na elektromobilitu a značne rozširujeme naše softwarové podnikanie spojením s umelou inteligenciou.“

V technológií hnacieho ústrojenstva sa elektromobilita stáva kľúčovým oborom podnikania spoločnosti Bosch. Denner uviedol, že spoločnosť v tejto oblasti vynakladá veľké počiatočné investície – len za tento rok ďalších 700 miliónov eur. Počiatočné investície spoločnosti do elektromobility doposiaľ činili celkom päť miliárd eur. V súčasnej dobe rastie obrat spoločnosti Bosch v oblasti komponentov elektrického hnacieho ústrojenstva dvakrát rýchlejšie než trh, a to takmer o 40 percent. Cieľom je do roku 2025 päťnásobne zvýšiť ročný obrat na celkových zhruba päť miliárd eur a dostať sa do bodu zvratu (break-even pointu) o rok skôr. „Elektromobilita už dávno nie je stávkou na budúcnosť. Naše počiatočné investície sa teraz začínajú vyplácať,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Bosch na online tlačovej konferencii. Celkovo spoločnosť Bosch do konca roka 2020 získala objednávky v hodnote viac ako 20 miliárd eur.

V prvých troch mesiacoch tohto roka sa obrat skupiny Bosch medziročne zvýšil o 17 percent. „Spoločnosť Bosch začala rok 2021 úspešným prvým štvrťrokom,“ povedal Prof. Stefan Asenkerschbaumer, finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Vyjadril dôveru pre rok 2021, avšak očakáva, že to bude ďalší náročný rok. V súčasnom sledovanom období sa očakáva medziročný nárast obratu približne o 6 percent, zatiaľ čo prevádzkový zisk sa má mierne zvýšiť na zhruba 3 percentá, resp. 4 percentá bez nákladov na reštrukturalizáciu. To sa odvíja od účinku polovodičových bottleneckov, ktoré je ťažké posúdiť. „Rok 2021 bude dôležitým míľnikom na našej ceste k opätovnému dosiahnutiu zisku okolo 7 percent v najbližších dvoch až troch rokoch,“ uviedol Asenkerschbaumer. Povzbudzujúci obchodný rok – napriek pandémii – s prevádzkovým výsledkom pred úrokmi a zdanením vo výške 2,0 miliárd eur je pre spoločnosť Bosch zásadný, pretože umožňuje spoločnosti pokračovať v investovaní do oblastí budúceho významu. S obratom vo výške 71,5 miliárd eur zostali výdavky na výskum a vývoj v podstate bez zmeny na 5,9 miliardách eur. Prevádzkový zisk dosiahol 2.8 percenta. Po očistení o výdavky na reštrukturalizáciu, ktoré dodatočne zaťažujú výsledok roku 2020, činí prevádzkový zisk 4,7 percenta.

Megatrend konektivity: Zákazníci sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou vývoja

Spoločnosť Bosch chce využiť konkurenčnú výhodu, ktorú získava vďaka svojim bohatým skúsenostiam v kombinovaní konektivity (Internet věcí, IoT) a umelej inteligencie (AI) k tomu, aby vytvorila budúce podnikanie a stala sa vedúcou spoločnosťou AIoT. Bosch predpokladá, že produkty podporujúce umelú inteligenciu budú v nasledujúcich niekoľkých rokoch generovať obrat vo výške miliárd eur. Očakáva sa, že predaj spotrebičov pre domácnosť so schopnosťou prepojovania sa zdvojnásobí: zo štyroch miliónov v minulom roku na približne osem miliónov v roku 2021. Okrem toho chce spoločnosť Bosch využiť AI k vyhodnoteniu údajov o tom, ako zákazníci produkty používajú, a na ich základe poskytnúť aktualizácie softvéru, ktoré týmto zákazníkom poskytnú nové funkcie a služby. „Prepojenie vecí vedie k poznaniu ako sa tieto veci používajú,“ povedal Denner. „To nám umožňuje neustále zlepšovať naše produkty, udržovať ich aktualizované a poskytovať našim zákazníkom ďalšie výhody.“ Napríklad v oblasti video bezpečnosti otvára nové možnosti video analýza založená na neurónových sieťach. Za týmto účelom spoločnosť Bosch integruje detektory, ktoré je možné pripojiť k nainštalovaným zariadeniam, ako do nových kamier, tak do AI boxu. Prvou aplikáciou je dopravní detektor, ktorý bude schopný presne detekovať a lokalizovať vozidlá v rušných dopravných situáciách, a to aj v zložitých svetelných podmienkach. Čím viac dát prúdi do zákazníckej aplikácie, tým viac toho bude umelá inteligencia môcť urobiť, vrátane presnej detekcie nehôd, hovorí spoločnosť.

Megatrend elektrifikácie: Nové príležitosti v niekoľkých obchodných oblastiach

Globálne úsilie v boji proti zmene klímy je podporou pre elektrifikáciu a zelený vodík. Denner verí, že elektrifikácia otvára nové príležitosti v niekoľkých oblastiach podnikania: „Elektrifikácia vyžaduje riešenie nielen pro pohony v automobiloch, ale taktiež pre vykurovanie v budovách.“ V elektromobilite sú hlavnými hýbateľmi zmien klesajúce náklady na batérie a emisné normy navrhnuté tak, aby splňovali ciele v oblasti klímy. V stavebných technológiách, najmä vo vykurovaní a klimatizácii, zohráva stále väčšiu úlohu využitie tepelných čerpadiel a obnoviteľných zdrojov.

Napríklad pri riešeniach pre systémy vykurovania, ktoré sú založené na elektrine, rastie spoločnosť Bosch omnoho rýchlejšie ako trh. V roku 2020 vzrástol predaj tepelných čerpadiel o viac než 20 percent; Denner očakáva, že sa do roku 2025 strojnásobí. Spoločnosť tiež očakáva, že rekonštrukcia obytných budov požadovaná v rámci európskeho Green Dealu poskytne silný stimul pre rast. S ohľadom na túto skutočnosť chce spoločnosť Bosch využiť svoje „investičné postavenie, možnosti veľkovýroby a skúsenosti s komercializáciou.“ Pri zvlášť účinných a tichých tepelných čerpadlách vzduch-voda sa v roku 2020 v Nemecku predaj takmer zdvojnásobil.

Megatrend vodíka: Trh s palivovými článkami v hodnote miliárd

Bosch sa tiež zameriava na rastúci tržný megatrend vodíka: spoločnosť verí, že trh so zeleným vodíkom v EU bude mať do roku 2030 hodnotu takmer 40 miliárd eur – s ročnou mierou rastu 65 percent. Palivové články premieňajú vodík na elektrinu a spoločnosť Bosch vyvíja stacionárne aj mobilné riešenia palivových článkov. V rokoch 2021 až 2024 plánuje spoločnosť Bosch do technológie palivových článkov investovať viac než jednu miliardu eur. „Bosch je už pripravený na H2,“ povedal Denner. V pláne je tento rok uviesť v továrňach do prevádzky 100 stacionárnych palivových článkov. Budú dodávať elektrinu užívateľom, ako sú dátové centra, priemysloví výrobcovia a obytné oblasti. Jeden stacionárny palivový článok z pevného oxidu, ktorý sa nachádza v centre nemeckého Bambergu, bol uvedený do prevádzky na konci marca 2021 spoločne s mestskými komunálnymi spoločnosťami Stadtwerke Bamberg. Podľa Dennera sa spoločnosť Bosch chystá v roku 2024 uviesť do prevádzky mikroelektrárne s celkovou kapacitou 200 megawattov – dostatok na pokrytie elektrického dopytu mesta o veľkosti Milána.

Spoločnosť Bosch odhaduje, že trh s mobilnými komponentami palivových článkov bude mať do konca tohto desaťročia hodnotu okolo 18 miliárd eur. Denner verí, že Bosch je tu v dobrej pozícii: „Máme všetko, čo potrebujeme, k tomu stať sa lídrom aj na tomto trhu.“ Spoločnosť Bosch nedávno vstúpila do spoločného podniku na výrobu pohonov s palivovými článkami s čínskou spoločnosťou Qingling Motor Group. Testovacia flotila 70 nákladných vozidiel má byť na cestách do konca tohto roka.

Denner: Plány EU môžu ohroziť uhlíkovú neutralitu

Denner neverí, že pôvodné plány EU týkajúce sa emisnej normy Euro 7 majú zmysel; vyjadril však spokojnosť s tým, že debata sa dala do pohybu a stáva sa objektívnejšia. Vysvetlil, prečo: „Opatrenia na ochranu klímy nie sú o konci spaľovacieho motora. Ide o koniec fosílnych palív. Elektromobilita a ekologické nabíjanie (green charching power) robia cestnú dopravu uhlíkovo neutrálnu, rovnako ako obnoviteľné palivá.“ Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch pripomenul, že klimaticky neutrálna mobilita je v súčasnosti takmer rovnako ambiciózny cieľ, ako bol let na Mesiac v 60. rokoch. Ale namiesto toho, aby Európska komisia stanovila veľký cieľ „prvého človeka na Mesiaci“ a ponechala rozhodnutie, ako to dosiahnuť, na inžinieroch, ako to v tej dobe spravil Prezident USA Kennedy, robí veci obrátene. „Toto je istý spôsob, ako prerušiť alternatívy na ceste k opatreniam na ochranu klímy,” povedal Denner. „Pokiaľ spoločnosť skutočne chce opatrenia v oblasti klímy, je zásadné, aby sme nestavali rôzne technologické prístupy proti sebe. Namiesto toho ich musíme kombinovať.“

Redukcia CO2 v spoločnosti Bosch: V celom hodnotovom reťazci

Ako bolo plánované, spoločnosť Bosch presadzuje svoje vlastné ciele v oblasti klímy: teraz, keď je certifikovaný klimaticky neutrálny stav skupiny Bosch s viac ako 400 pobočkami po celom svete, dáva spoločnosť Bosch konkrétnu podobu svojim plánom pre tzv. scope 3. Jeho cieľom je znížiť emisie uhlíka o 15 percent v celom hodnotovom reťazci, od dodávateľov až po zákazníkov – znížením emisií oxidu uhličitého o 67 miliónov ton. „Naše úsilie určite posunie naše produktové portfólio smerom k energetickej účinnosti alebo dokonca k zmene technológie. V budúcnosti bude uhlíková stopa dodávateľa alebo poskytovateľa logistiky jedným z kritérií pre zadávanie nových zákaziek,“ uviedol Denner. „Pokiaľ ide o zmiernenie globálneho otepľovania, táto tvrdá práca sa oplatí.“

Prognóza na rok 2021: Napriek sebavedomiu zostáva tento rok výzvou

Spoločnosť Bosch očakáva, že globálna ekonomika tento rok porastie o necelé 4 percentá, po minuloročnom poklese o 3,8 percenta. „Aj keď sme do roku 2021 vstupovali sebaisto, pandémia naďalej predstavuje významné riziká,“ uviedol Asenkerschbaumer. Dodal, že Bosch si je obzvlášť vedomá bottleneckov v automobilovom priemysle, najmä u veľmi žiadaných polovodičoch. Spoločnosť robí všetko, čo je v jej silách, aby podporila svojich zákazníkov v tejto napätej situácii. V krátkom časovom horizonte však nemožno očakávať zlepšenie a situácia môže ovplyvniť obchodný vývoj aj v tomto roku. Z dlhodobého hľadiska Asenkerschbaumer verí, že je potrebné urobiť všetky dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle menej náchylnými k narušeniu. Zladenie podnikania v oblasti mobility s oblasťami budúceho významu, ako je elektromobilita, automatizované riadenie a budúca architektúra elektroniky, vyžaduje obrovské počiatočné investície. „Rok 2021 je pre nás z hľadiska tejto veľkej transformácie dôležitý a plný výziev.“

Fiškálny rok 2020: Prekonávanie koronavírusovej pandémie

V roku 2020 dosiahla skupina Bosch obrat 71,5 miliárd eur. V dôsledku pandémie bol obrat o 6,4 percenta nižší než v predchádzajúcom roku (4,3 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov). Spoločnosť vygenerovala prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením, upravený o vplyvy alokácie nákupných cien pre Automotive Steering a BSH Hausgeräte, vo výške 2,0 miliárd eur. Prevádzkový zisk dosiahol 2,8 percenta. „Zlepšenie obratu v druhej polovice roka a výrazné zníženie nákladov pomohli zmierniť dopad pandémie,“ uviedol Asenkerschbaumer. Pomer vlastného kapitálu zostal na vysokej úrovni 44 percent, zatiaľ čo voľné cashflow dosiahlo rekordnú úroveň 5,1 miliardy eur. Finančný riaditeľ vidí spoločnosť z hľadiska likvidity v uspokojivej situácii : „Bosch má naďalej zdravú finančnú štruktúru, čo umožňuje zamerať sa na oblasti budúceho významu.“

Fiškálny rok 2020: Vývoj podľa obchodných oblastí

Široká diverzifikácia skupiny Bosch sa v roku 2020 opäť vyplatila, a to z hľadiska vyvažovania odlišného vývoja v jednotlivých oblastiach. V obchodnej oblasti Mobility Solutions bol vývoj lepší než na trhu. Pri 42,1 miliardách eur sa obrat medziročne znížil o 10 percent. Celosvetová výroba automobilov však v rovnakom období poklesla o 16 percent. Po očistení o vplyv výmenných kurzov obrat poklesol o 8,2 percenta. Prevádzkový zisk bol mínus 1,3 percenta, pričom dopad malo aj preorientovanie podnikania. V obchodnej oblasti Priemyselná technika dosiahol obrat 5,1 miliardy eur. Vzhľadom k tomu, že trh už pred koronavírusovou pandémiou upadal, obrat poklesol o 17 percent alebo o 15 percent po úprave o vplyv výmenného kurzu. Prevádzkový zisk 4,7 percenta bol nižší ako v predchádzajúcom roku. V obchodnej oblasti Spotrebný tovar sa počas pandémie významne zvýšil dopyt po domácich spotrebičoch a elektrickom náradí. Obrat vzrástol o 5,1 percenta na 18,7 miliardy eur. Po očistení o vplyv výmenného kurzu činil rast obratu 8,4 percenta. Prevádzkový zisk bol vynikajúcich 11,5 percenta. Obrat v obchodnej oblasti Energetika a technika budov poklesol o 2,7 percenta, alebo o 0,8 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov. Prevádzkový zisk činil 4,6 percenta z obratu 5,5 miliardy eur.

Fiškálny rok 2020: Vývoj podľa regiónov1

V regióne Európa činil ročný obrat 38,0 miliárd eur. To bolo o 5,1 percenta menej ako v predchádzajúcom roku, alebo po očistení o vplyv výmenného kurzu o 3,7 percenta. V regióne Severná Amerika dosiahol obrat celkovo 10,7 miliárd eur, čo predstavuje pokles o 15,5 percenta. Po očistení o vplyv výmenného kurzu činil tento prepad 12,8 percenta. V regióne Južná Amerika mali kurzové efekty obzvlášť výrazný vplyv na obrat. Celkový obrat 1,1 miliardy eur bol o 22,3 percenta nižší ako v predchádzajúcom roku. Po očistení o vplyv výmenného kurzu však pokles činil len 0,2 percenta. V regióne Ázia a Pacifik (vrátane ďalších regiónov) zmiernilo skoré a silné oživenie trhu v Číne dopady pandémie koronavírusu. Celkový obrat sa medziročne znížil iba o nepatrných 2,6 percenta na 21,7 miliárd eur, alebo iba o 0,7 percenta po očistení o vplyv výmenného kurzu.

Zamestnanci: Zmena ponúka aj príležitosti

Denner pripustil, že transformácia spoločnosti Bosch bude na jednej strane na úkor pracovných miest, ale na druhej strane tiež otvorí pre zamestnancov nové príležitosti. Vo svojich hlavných závodoch preberá Bosch zručnosti z vývoja a výroby benzínových a naftových systémov a aplikuje ich na nové technológie, ako sú palivové články. „Viac než polovicu našich pracovných miest súvisiacich s elektromobilitou sme už obsadili zamestnancami z odboru spaľovacích motorov,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Okrem toho bola vytvorená celopodniková platforma pre obsadzovanie pracovných miest, aby sa odborníci rýchlo dostali na pozície v oblastiach budúceho významu. Bosch robí pokrok tiež vo svojich digitálnych kvalifikačných programoch: od začiatku roka 2020 bol interný vzdelávací portál spoločnosti využitý viac než 400 000krát. V roku 2020 prebehlo viac ako jedno zo troch školení online. Do roku 2023 sa očakáva, že toto číslo vzrastie na jedno z dvoch.

K 31. decembru 2020 zamestnávala skupina Bosch približne 395 000 zamestnancov po celom svete. To je o približne 3 100 menej ako v predchádzajúcom roku – pokles o zhruba 1 percento. Počet zamestnancov sa znížil predovšetkým v regióne Ázia a Pacifik. V Nemecku zostal počet zamestnancov do značnej miery konštantný na 131 800. Celosvetovo sa počet výskumných pracovníkov a inžinierov zvýšil zhruba o 600 na približne 73 200. Počet vývojárov softvéru taktiež vzrástol o viac než 10 percent na zhruba 34 000.

1V porovnaní s údajmi z predchádzajúceho roka, ktoré boli upravené o vplyv predaja baliacej techniky.

Značky: