Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Akciu organizovala jedna z divízií spoločnosti Bosch a to Building Technologies.

Jej predstavitelia privítali na mieste zhruba štyri desiatky obchodných partnerov a odbornú verejnosť, ktorá sa zaujímala o zabezpečovacie systémy.

Program zahrňoval nasledujúce témy:

  • Referenčná inštalácia – Systém detekcie požiarov v Českej republike a na Slovensku
  • Ako sieťovať Bosch FPA-5000 pomocou SSD
  • Nový firmware 6.61 pre systém video detekcie dymu a ohňa Bosch Aviotec
  • Vzdialené služby Bosch pre EPS – príklady úspor nákladov
  • Kľúčové vlastnosti inovatívneho systému Voice Alarm System spoločnosti BOSCH Group Bosch praesensa: Príklady použitia zvukových varovných systémov v hoteloch, reštauráciách a nákupných centrách
  • Ozvučenie priestorov s požiadavkou na veľmi vysokú kvalitu

Na úvod vystúpil Tomáš Soták, predstaviteľ divízie Building Technologies v Slovenskej republike. Divákom v skratke predstavil spoločnosť Bosch a jej hlavné divízie, ktoré sú na Slovensku zastúpené a to: Automotive Aftermarket, Termotechnika, Powert Tools a Building Technologies.

Okrem toho spomenul dal do pozornosti aj nadáciu Roberta Boscha a ďalšie aktivity firmy.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Nadácia, ktorá pomáha

„ Spoločnosť Robert Bosch ako jedna z mála spoločností na svete je tvorená z 92% Nadáciou Robert Bosch Stiftung, ktorá svojou charitatívnou činnosťou v medzinárodnom prostredí podporuje hlavne vzdelávanie mladých ľudí zo sociálne slabších pomerov, snaží sa pomáhať v málo rozvinutých krajinách v oblasti zdravotníctva a sociálneho aspektu, vytvára príležitosti pre podporu technologického rozvoja. Ďalšiu časť, a to 7%, vlastní priamo rodina Roberta Boscha a 1% patrí spoločnosti Robert Bosch GmbH, ktorá zamestnáva viac ako 400 000 zamestnancov naprieč kontinentami a zahŕňa výrobu, vedecký výskum a obchod,“ uviedol Tomáš Soták a dodal, že spoločnosť Bosch dokáže v rámci nadácie pomáhať všade, kde to je potrebné a taktiež zdokonaľovať svoje technológie, ktoré prinášajú zákazníkom maximálny úžitok a kvalitu.

Rýchlejšie hlásenie nebezpečenstva

„Fire-Evac day prináša účastníkom nielen pohľad na naše najnovšie technológie v oblasti elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu, ale aj vďaka pozvaným nezávislým expertom v tejto problematike, hlbší prienik teoretickej a praktickej oblasti s veľkým prínosom,“ dodal Soták.

Nasledovala prednáška ďalšieho predstaviteľa spoločnosti Bosch a divízie Building Technologies Jiřího Krejčího na tému Elektrické požiarne signalizácie. Primárne sa zameral na hlásiče Avenar rady 425. Ich najväčšou prednosťou je to, že dokážu spoľahlivo detegovať hlavné zdroje falošných poplachov. Uviedol, že medzi za tie najčastejšie falošné poplachy môžu prach, cigaretový dym, para alebo aj elektromagnetické vplyvy. V rámci bloku bola prezentovaná najnovšia technológia Bosch Aviotec určená na video detekciu ohňa a dymu, vďaka ktorej spoločnosť Bosch momentálne ako jediná na svete získala VDS certifikáciu.

„Je nutné, aby projektanti, technici a prevádzkovatelia systémov EPS vynaložili maximálnu starostlivosť na zníženie výskytu falošných poplachov,“ uviedol počas prezentácie Jiří Krejčí.

V polovici programu vystúpil so svojou prednáškou aj uznávaný externý expert Martin Vondrášek, zvukový inžinier a konzultant pre akustiku z AVT Group. Predmetom jeho prezentácie boli návrhy hlasových alarmov v akusticky komplikovanom prostredí.

Lepší prehľad vďaka obrazu

Tretia, záverečná časť akcie FIRE-EVAC sa venovala Bosch IP kamerám a video analýzam o ktorých hovorili za Bosch Jiří Krejčí a takisto Jan Čáka. Nechýbala ani téme Bosch praesensa – nový prístup k ozvučeniu a evakuačnému rozhlasu. Vďaka užívateľsky orientovanému dizajnu poskytuje intuitívne užívateľské rozhranie.

Dokonalá príprava, zaujímavý obsah agendy a početné publikum urobili podujatie úspešným a cenným aj pre spoločnosť Bosch, ktorá v takýchto aktivitách bude pokračovať aj naďalej.

Značky: