Podľa prieskumu spoločnosti GFI Software, dodávateľa riešení pre bezpečnosť podnikových sietí, v oblasti firemného internetového prístupu české a slovenské SMB spoločnosti najčastejšie blokujú svojim pracovníkom prístup na sociálne siete a stránky s hrami. Obavy zo súkromných aktivít v pracovnom čase majú hlavne z dôvodu straty produktivity práce, možného napadnutia firemnej siete škodlivým softvérom či zahltením webového pripojenia.

Lokálny prieskum, ktorý sa uskutočnil v septembri 2017, ukázal, že iba malá časť malých a stredných spoločností nijako neobmedzuje svojich zamestnancov v prístupe na podnikový web a toleruje im súkromné aktivity v pracovnom čase. Štatistické reporty týkajúce sa webových aktivít užívateľov v rámci firemnej siete generujú viac ako dve tretiny podnikov. Vedie ich k tomu hlavne aktuálna situácia s ransomvérovými útokmi a stále viac aj blížiaca sa platnosť nariadení o ochrane osobných dat GDPR.

Hlavné zistenia prieskumu:

  • České a slovenské SMB spoločnosti blokujú svojim zamestnancom hlavne prístup na sociálne siete (68 %) stránky s hrami (54 %), stránky s obsahom pre dospelých (46 %) a streamy (43 %).
  • Najviac využívajú štatistické reporty týkajúce sa aktivít užívateľov (71 %), využitia šírky pásma (32 %) a kategórie navštevovaných webových stránok (26 %).
  • Hlavnou motiváciou pre webové zabezpečenie svojich sietí respondenti vidia v ochrane pred ransomvérom (57 %) a zaistení kompatibility s nariadením GDPR (43 %).
  • V oblasti riešení pre ochranu pred webovými hrozbami ich najviac zaujíma zaistenie integrity siete (53 %) a filtrovanie webových stránok (33 %).

„Októbrový ransomvérový útok ukázal, aké jednoduché je nechať si zašifrovať dáta v celej počítačovej sieti vinou jedného neopatrného užívateľa, ktorý klikne na infikovanú webovú stránku s predpokladanou aktualizáciou,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení GFI Software v Českej republike a na Slovensku. „Je určite rozumné nechávať svojim pracovníkom možnosť súkromného rozptýlenia počas pracovného času, ale SMB firmy by si mali udržať kontrolu nad produktivitou či bezpečnosťou, či už  pomocou časového obmedzenia alebo obmedzenia prístupu k určitým stránkam. Od mája 2018 totiž  náklady na odstraňovanie škôd webového útoku môžu obsahovať aj pokutu za porušenie GDPR nariadení.“

GFI Software ponúka SMB firmám v tejto oblasti riešenie GFI WebMonitor na správu webového prístupu a prenosového pásma, a riešenie Kerio Control na unifikované zabezpečenie firemných sietí vrátane sieťového firewallu a filtrovania obsahu webových stránok.

Značky: