Riadenie výrobnej linky na diaľku, monitoring IT infraštruktúry v niekoľkých štátoch, úspora času či zabezpečenie dát – to všetko patrí medzi výhody cloudu, ktoré podniky v rámci digitalizácie využívajú. Zvyšujú tak dynamiku a schopnosť rozvoja svojho podnikania a získavajú náskok pred konkurenciou. Digitálnou transformáciou prechádza čoraz viac slovenských firiem, a tá sa tak bez zveličovania stáva otázkou ich „prežitia“ na trhu.

Digitalizácia služieb, výrobných postupov či interných procesov pomáha firmám zjednodušiť ich bežnú prevádzku a zároveň získať náskok pred konkurenciou. Vďaka cloudu je okrem toho možné zefektívniť čas a investície vynakladané na správu IT infraštruktúry, ktoré môžu byť venované ďalšiemu rozvoju firmy. Prechodom ku komplexnému cloudovému riešeniu získava firma až 35 % času svojich IT administrátorov. Ukázala to analýza IT spoločnosti GAMO, ktorá sa špecializuje na poskytovanie cloudových technológií.

Efektivita a úspora nákladov

Tradičné riešenia, keď firmy na správu IT využívali vlastné serverovne, dnes už bežne nahrádza práve cloud. Vďaka nemu totiž odpadá nutnosť nákladnej údržby a pravidelnej obmeny hardvéru a softvéru, ako aj nákladov vynaložených v prípade neočakávaných výpadkov systému.

„Cloudová technológia firmám prináša možnosť efektívnejšie plánovať alokáciu financií na správu IT. Poskytuje tiež spoľahlivé zabezpečenie dát. Jednou z najväčších výhod je však možnosť sústrediť sa viac na samotný rozvoj spoločnosti a jej podnikania, a to vďaka času, ktorý firma získava. Mesačne môže ísť v priemere o viac ako 100 hodín,“ vysvetľuje Ivan Luby, technický riaditeľ spoločnosti GAMO.

Namiesto investícií do novej IT infraštruktúry, jej prevádzky a správy IT administrátormi sa v prípade cloudu platí presne definovaný mesačný poplatok. Chod cloudovej technológie s garanciou dostupnosti, bezpečnosti a kvality služieb zabezpečuje jej poskytovateľ.

Firmy sa tak nemusia obávať nečakaných výdavkov, ktoré by museli vynaložiť v prípade poruchy tradičného IT riešenia. „Prehľadnosť, flexibilita a plánovateľnosť nákladov sú ďalšími dôvodmi, prečo dopyt po cloudových službách dlhodobo rastie. Len od minulého roka sa podľa našich štatistík na Slovensku zvýšil dvojnásobne,“ uvádza Ivan Luby.

Práca na diaľku a spoľahlivé zabezpečenie

Obľúbená je i technológia VDI (Virtual Desktop Infrastructure) čiže virtuálna pracovná plocha, ktorá tiež funguje z cloudu. Tá využíva výpočtovú kapacitu samotného cloudu, preto môžu firmy pre prácu koncových používateľov nakúpiť lacnejšie špecializované zariadenia. Na tých už potom nie sú uchovávané akékoľvek dáta, ktoré by sa dali odcudziť, keďže sú uložené v profesionálne zabezpečenom dátovom centre. Navyše pracovníci, ktorí ovládajú jednotlivé programy a aplikácie, majú k dátam prístup aj na diaľku a z rôznych typov zariadení.

Neoddeliteľnou súčasťou digitalizácie je aj dostatočná ochrana pred narastajúcimi kybernetickými hrozbami. Práve tie patria vo firmách medzi najväčšie riziká pre ich podnikanie, pre mnohé z nich sú dokonca najpálčivejším problémom. Firmy v rámci digitalizácie zavádzajú inovácie v rôznych odboroch, zároveň však musia čeliť stále sofistikovanejším pokusom o prelomenie ochrany svojich systémov.

Musia preto prehodnocovať aj úroveň svojho IT zabezpečenia. „Špecializované dátové centrá, ktoré využívajú cloudové technológie, spĺňajú prísne zabezpečenie. A to z hľadiska sieťovej bezpečnosti, ochrany citlivých dát pred odcudzením a stratou pomocou šifrovania a zálohovania, ale aj z hľadiska fyzického a objektového zabezpečenia či ochrany pred požiarom a vodou,“ dodáva Ivan Luby. Aj preto firmy čoraz častejšie volia cloud, ktorý v úrovni zabezpečenia pred kybernetickými útokmi prevyšuje klasické firemné servery.