Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

+ Rok 2020 v číslach: Autobusy FlixBus a vlaky FlixTrain prepravili globálne približne 30 miliónov cestujúcich

+ Spotrebovaných 162 tisíc litrov dezinfekčných prostriedkov, rozdaných viac ako 230 tisíc rúšok vodičom, 7 ton CO2 z ciest FlixBusom bolo kompenzovaných zákazníkmi

+ Dáta o cestovaní: nižšie sezónne vplyvy si vyžadujú dynamické riešenie mobility počas celého roka

Rok 2020 priniesol najväčšiemu európskemu poskytovateľovi diaľkovej prepravy spoločnosti FlixBus veľa výziev a zmien. S príchodom prvej vlny pandémie COVID-19 na jar FlixBus pozastavil prevádzku takmer celej dopravnej siete vrátane spojov na Slovensku. Ponuku vnútroštátnych aj medzinárodných spojení bolo možné postupne obnoviť v nadväznosti na rastúci dopyt na začiatku júna minulého roka. Bezpečná prevádzka bola zaistená najmä vďaka zavedeniu nových hygienických štandardov v preprave. Okrem povinných ochranných rúšok pre cestujúcich a bezkontaktného odbavenia to zahŕňa aj pravidelnú dezinfekciu zelených autobusov a vlakov – v roku 2020 bolo na tento účel spotrebovaných viac než 162 tisíc litrov dezinfekčných prostriedkov.

Počty prepravených cestujúcich a aktuálne dáta o cestovaní ukazujú na nižšie sezónne vplyvy než tomu bolo v minulosti. FlixBus preto ponuku neustále prispôsobuje dynamicky sa meniacej situácii aj dopytu.

Dáta o cestovaní: oslabenie sezónnych vplyvov

Pandémia predstavuje bezprecedentnú výzvu pre celé odvetvie diaľkovej dopravy aj cestovný ruch. Turizmus vo všeobecnosti zaznamenal dramatický pokles. V roku 2020 cestovalo autobusmi FlixBus a vlakmi FlixTrain približne 30 miliónov cestujúcich – takmer o 50 percent menej ako vlani.

Až doteraz bolo toto odvetvie schopné predvídať sezónne vplyvy a podľa toho plánovať. Vyhodnotenie vlastných údajov o cestovaní spoločnosti FlixMobility však v súčasnej dobe ukazuje, že sezónne vplyvy boli pandémiou výrazne oslabené. Namiesto toho sa ukázal rad menších cestovateľských vĺn, ktoré boli rovnomernejšie rozložené. Vlny možno pripísať rôznym fázam pandémie s rozdielnymi stupňami bezpečnostných opatrení a meniacim sa rizikovým oblastiam, ktoré mali na cestovné preferencie významný vplyv.

„Ako mladá technologická spoločnosť podnikajúca v oblasti cestovného ruchu máme na rozdiel od tradičných poskytovateľov dopravy možnosť rýchlo a pružne reagovať na meniaci sa dopyt a fungovať úsporne takisto s ohľadom na našich dopravných partnerov,“ hovorí André Schwämmlein, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti FlixMobility.

Sieť dostupných spojov je tak do značnej miery prispôsobená samotnému dopytu cestujúcich. Dlhodobo vyťažené spoje sú posilňované, aby sa obsadenosť rovnomernejšie rozprestrela.

2021: FlixMobility chce byť aj naďalej dôležitou súčasťou revolúcie v oblasti trvalo udržateľnej dopravy

Už od začiatku ide FlixMobility cestou cenovo dostupnej a ekologickej mobility pre všetkých, aby mohli objavovať svet. V roku 2020 opakovane vyhodnotila Spolková agentúra pre životné prostredie v Nemecku (UBA) cestovanie diaľkovým autobusom ako najšetrnejší dopravný prostriedok k životnému prostrediu z hľadiska produkcie emisií CO2 na cestujúceho.

„Iba za spravodlivých konkurenčných podmienok môžeme dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja v Európe. To zo strany politikov vyžaduje spravodlivý prístup na železnici aj väčšie zohľadnenie diaľkových autobusov ako najudržateľnejšieho prostriedku diaľkovej dopravy. V roku 2021 sa autobusy FlixBus vrátia na cesty a vlaky FlixTrain na železnice, aby sme ľuďom ponúkli plnohodnotnú alternatívu cestovania a odvrátili trend návratu k individuálnej doprave. Naším cieľom je obnoviť prevádzku čo najskôr, avšak v súlade s vývojom bezpečnostných opatrení a situácie okolo choroby COVID-19,“ dodáva André Schwämmlein.

Aj napriek dobe plnej prevádzkových výziev sa FlixMobility drží svojho cieľa byť do roku 2030 neutrálnym z hľadiska produkcie CO2 a naďalej investuje do udržateľnej mobility. Svojim cestujúcim ponúka možnosť kompenzovať individuálne vypočítané emisie CO2 z ich cesty (tzv. offsetovanie). Celosvetovo dobrovoľnú kompenzáciu CO2 volí približne 6,5 percent cestujúcich, v minulom roku sa jednalo o viac ako 7 ton CO2. Aj v súčasnej dobe má teda udržateľnosť pre cestovateľov FlixMobility vysokú prioritu.

Značky: