Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť FlixMobility úspešne uzavrela ďalšiu sériu financovania, označenú ako G, a získala amerického investora Canyon Partners. Štruktúrovaná séria financovania je založená na kombinácii vlastného kapitálu a dlhu, čo dohromady činí viac ako 650 mil. USD. S príchodom Canyon Partners získava FlixMobility ďalšieho silného partnera pre budúcu globálnu expanziu na existujúcich i nových trhoch. Popredná technologická spoločnosť pre intermodálnu a udržateľnú mobilitu týmto krokom signalizuje jasné zrýchlenie stratégie a tiež určuje smer budúcich plánov so silným finančným zázemím.

Nové ocenenie spoločnosti vo výške viac ako 3 miliardy dolárov je výrazne vyššie ako ocenenie z poslednej série financovania v roku 2019, čo podčiarkuje silnú podporu zo strany zakladateľov či existujúcich investorov, ktorými sú General Atlantic, Permira, TCV, HT Capital, Blackrock, Baillie Gilfford a Silver Lake for FlixMobility a zdôrazňuje úspech jej jedinečného obchodného modelu.

„Aktuálny vývoj v oblasti nášho financovania je silným znamením pre budúcnosť a pre našu víziu poskytovať ľuďom po celom svete udržateľnú mobilitu prostredníctvom FlixBusu a FlixTrainu,“ povedal Jochen Engert, zakladateľ a generálny riaditeľ FlixMobility. „Vďaka tomuto financovaniu sme s FlixTrainom a FlixBusom vo výhodnej pozícii pre naše budúce medzinárodné plány rastu a expanzie.“

Táto situácia je pre spoločnosť určitým bodom zvratu, kedy má možnosť jednak posilniť svoju stratégiu do budúcnosti, a zároveň vyvážiť aktuálnu situácii. Spoločnosť úspešne zvládla pandémiu prostredníctvom vhodne riadených úprav siete pravidelných spojov a výrazných investícií do technológií a automatizácie. Teraz sa FlixMobility zameriava najmä na ďalší rast prostredníctvom expanzie na nové aj existujúce trhy a na rozšírenie podnikania v osobnej železničnej doprave v Nemecku, Švédsku a ďalších krajinách, pričom sa spolieha na to, že EÚ bude ďalej posilňovať „Single Market“ na princípe spravodlivej hospodárskej súťaže, ktorá umožní novým účastníkom trhu ponúkať ešte udržateľnejšiu hromadnú dopravu.

Rast na existujúcich trhoch, expanzia do nových regiónov, vedúce postavenie na trhu v USA a Veľkej Británii

Táto investícia podporí ambíciu spoločnosti FlixMobility ponúknuť najväčšiu sieť v USA, Veľkej Británii a Portugalsku a ďalej rozšíriť vedúcu pozíciu v Turecku, Francúzsku a východnej Európe. Spoločnosť už plánuje expanziu na nové trhy po prestávke súvisiacej s pandémiou.

„Teraz prechádzame z obrany do útoku. Našim jasným cieľom je stať sa lídrom na všetkých trhoch, na ktorých sa nachádzame. To platí aj pre nové trhy, ako je Veľká Británia a Portugalsko alebo USA, kde sme v súčasnosti druhí či tretí,“ hovorí André Schwämmlein, zakladateľ a generálny riaditeľ FlixMobility. „Chceme sprístupniť zelenú, cenovo dostupnú mobilitu čo najviac ľuďom, najmä Spojené štáty k tomu poskytujú obrovský potenciál. USA považujeme za náš najväčší trh v budúcnosti. V čase po pandémii však tiež posilníme našu pozíciu na hlavných európskych trhoch, aby sme ľuďom dali príležitosť znova cestovať. Aby sa tak stalo, musí každá jednotlivá krajina aj EÚ podporovať férovú hospodársku súťaž a riešiť nedostatočný rovnaký prístup na európske trhy. “

Skutočnosť, že FlixMobility zvládla pandémiu a vyšla z nej silná, sa v neposlednom rade prejavila v expanzii po prvej vlne na jar 2020. Vlani v lete začal poskytovateľ zelenej mobility svoje prvé medzinárodné trasy do pobaltských krajín a takisto začal budovať národné siete vo Veľkej Británii a Portugalsku.

FlixMobility vidí veľký potenciál pre rozšírenie svojej intermodálnej ponuky

Okrem globálnej siete FlixBus v 36 krajinách prevádzkuje FlixMobility od roku 2018 aj diaľkové vlaky pod značkou FlixTrain. V súčasnej dobe ponúka železničné spojenie po celom Nemecku. V rámci Európskeho roka železnice začal FlixTrain na začiatku mája 2021 prevádzku prvých zelených vlakov vo Švédsku. Spoločnosť vidí budúcnosť cestovania v synergii medzi diaľkovými vlakmi a autobusmi, ktorá sa prejavuje vo všetkých súčasných a bude súčasťou budúcich strategických rozhodnutí.

André Schwämmlein: „Len v roku 2019 s nami cestovalo 62 miliónov cestujúcich. Teraz staviame na tomto úspechu. Sme presvedčení, že v nadchádzajúcich rokoch budeme schopní ponúknuť zelenú mobilitu ešte viac ľuďom – prostredníctvom rozšírenej ponuky cestovania po železnici aj po cestách a to ako na existujúcich trhoch, tak prostredníctvom expanzie do ďalších krajín a kontinentov. „

Značky: