Spoločnosť Fpt Slovakia má za sebou nové vzdelávacie programy zamerané na oblasť testingu a SAP-u. Vybraní účastníci absolvovali 3-týždňové semináre pod vedením tých najlepších odborníkov v spomínaných oblastiach.

FPT TEST HUB a FPT SAP HUB sa uskutočnili v apríli a v máji 2016. Prvý bol zameraný na testovacie procesy a nástroje a druhý na SAP moduly, pričom oba boli určené pre širokú verejnosť. Ich účelom bolo okrem iného ukázať záujemcom, ktorým sa na prvý pohľad zdá, že v IT segmente by nikdy nemohli pracovať, že k tejto oblasti možno až tak ďaleko nemajú. Ba dokonca, že by sa ňou mohli aj živiť. “Napriek tomu, že sme našim vzdelávacím programom od začiatku verili, vysoký záujem o ne nás príjemne prekvapil,” povedal Róbert Packaň, špecialista pre komunikáciu Fpt Slovakia, “Na Test Hub sa registrovalo 71 záujemcov a na SAP Hub dokonca 107 záujemcov! Pre oba vzdelávacie programy sme mali kapacitu 20 účastníkov na program.”

DSC_0118_2016_web05_nowat
Vybraní záujemcovia sa denne stretávali s konzultantmi a developermi Fpt Slovakia, ktorí im prezentovali nielen teoretické poznatky, ale najmä praktické ukážky s príkladmi z ich dennej práce, najnovšie trendy, a to všetko zábavnou formou.
Boli to práve forma, profesionálny prístup a charakter zdieľaných informácií, ktoré účastníci hodnotili veľmi pozitívne. “Na konci sme zrealizovali anonymnú anketu medzi účastníkmi,” povedal Packaň, “Nakoľko naším plánom je realizovať tech huby na pravidelnej báze, je pre nás feedback veľmi dôležitý. Podobne, ako vysoký záujem, tešia nás aj kladné reakcie aktérov.”
Účastníci pozitívne hodnotili najmä profesionálny prístup mentorov, zamestnancov Fpt Slovakia. Tešili sa praktickým ukážkam využitia toolov v bežnom pracovnom živote. Niektoré reakcie dokonca vyjadrovali vďaku za 3 týždne, ktoré boli bohatšie na informácie ako celý rok v škole, či potešenie z oboznámenia sa s postupmi, ktoré sa využívajú pri reálnej práci. Práve posledne spomínané uviedla viac ako polovica respondentov.
DSC_0439_2016_web05_nowat
“Je to pre nás utvrdenie sa v tom, že tieto vzdelávacie programy majú svoje publikum a svoj priestor,” povedal Packaň, “Keďže jedným z našich zámerov je prispievať k stále sa zužujúcemu pracovnému trhu v IT segmente, pozitívne spätné väzby sú pre nás motiváciou nevzdať to a trh naďalej aj týmto smerom formovať.”
Pre viac informácií o spoločnosti si kliknite na Fpt Slovakia. Chceli by ste v Fpt pracovať? ThinkIT a klikni na možnosti zapojenia sa medzi úspešných skillerov.

Značky: