Košická IT firma Fpt Slovakia sa už dlhodobo (predtým ako RWE IT Slovakia) prezentuje ako spoločnosť, ktorej záleží na úrovni IT povedomia v regióne, v ktorom pôsobí. Aj to je dôvod, prečo spúšťa nové vzdelávacie programy.

TI2_2_nowat

Prvým je FPT TEST HUB a druhým je FPT SAP HUB. Programy zamerané na testovacie procesy a SAP moduly sú určené aj pre širokú verejnosť. V prvom rade pre študentov IT smerov, ale taktiež  ľudí, ktorí majú záujem zmeniť prácu a orientovať svoju ďalšiu kariéru práve IT smerom.

Ide o pilotný projekt, ktorý má svojho predchodcu mierne iného zamerania v FPT Summer School. “Trh s IT pracovníkmi sa v Košiciach zužuje,” hovorí Róber Packaň, špecialista pre komunikáciu Fpt Slovakia, “Preto sme sa rozhodli aj touto formou podporiť rozvoj a povedomie v oblasti IT. Chceme ukázať ľuďom, ktorí si myslia, že na IT “nemajú”, že k problematike sa môžu priblížiť, ba sa dokonca v tomto segmente pokojne aj zamestnať. Vnímame to svojím spôsobom aj ako CSR aktivitu našej spoločnosti v košickom regióne.”

Možnosť ďalšej spolupráce

I keď komunikáciu TECH vzdelávacích programov realizovala spoločnosť najmä na job fairoch a spustila ju iba nedávno, už má registrovaných viac ako 90 uchádzačov. “Nás samých záujem príjemne prekvapil. Primárnym cieľom je účastníkom TECH hubov ponúknuť skvelý zážitok – ako po odbornej, tak ľudskej stránke,” hovorí R. Packaň, “Následne by sme, samozrejme, tých najlepších radi privítali v našich kruhoch. Avšak možnosti spolupráce a teda ďalšiecho pôsobenia u nás vždy odrážajú aktuálne potreby nášho businessu.”

TI1_vyd2015_6_nowat

TECH HUBs na job fairoch #1

Fpt Slovakia sa nedávno zúčastnila na Trhu práce (AmCham) v košickom hoteli Hilton a Dňoch príležitostí na pôde TUKE. Pri stánku spoločnosti sa pristavilo množstvo záujemcov, ktorých zaujala najmä kreatívna a interaktívna forma komunikácie, ktorú FPT v poslednej dobe volí. “Práve na pripravované TECH vzdelávacie programy sme mali výbornú odozvu od účastníkov trhov práce,” povedal R. Packaň. Ukončenie registrácie prvého z nich (FPT TEST HUB) sa blíži k záveru (do konca marca), a tak majú kandidáti “posledné šance”. Môžu tak urobiť na: http://testhub.fpt.sk a http://saphub.fpt.sk, kde zároveň nájdu aj detailné informácie o aktivitách.

Z programu rovno do práce

Svoj sen o dobrom zamestnaní si v Košiciach vďaka podobnému edukačnému projektu spoločnosti FPT splnila aj Noema Čarnoká, momentálne zamestnankyňa spoločnosti na oddelení CME. Absolvovala Summer School a všetkým možnosť absolvovať podobný program iba odporúča. “Mala som možnosť spoznať firemné prostredie a ľudí z firmy, s ktorými som prišla do kontaktu. Veľmi ma to oslovilo, vo firme som sa cítila príjemne,” povedala Noema. Priznáva, že by jej ani vo sne nebolo napadlo, že bude mať to šťastie a v spoločnosti sa aj zamestná, “Očakávania z mojej strany neboli veľké. Bola som čerstvou absolventkou hospodárskej informatiky na FEI a mojou primárnou ambíciou bolo nabrať nové skúsenosti a spoznať nových ľudí. V to, že sa vo firme zamestnám, som síce dúfala, ale vôbec som to nebrala ako samozrejmosť.”

Značky: