Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Analytici společnosti Gartner publikovali seznam deseti nejdůležitějších strategických technologií a trendů, které budou motorem digitálních inovací mezi lety 2018 a 2023. Otázky související s příležitostmi a úskalími internetu věcí byly jedním z témat probíraných analytiky na konferenci Gartner Symposium/ITxpo minulý týden v Barceloně.

„Internet věcí bude přinášet stále nové příležitosti pro digitální inovaci i obchod v celém následujícím desetiletí. Řada z nich bude souviset se zcela novými či modernizovanými technologiemi,“ říká viceprezident výzkumu Nick Jones. „CIO a IT ředitelé, kteří si osvojí inovativní IoT trendy budou v ideální pozici vést ve svých organizacích digitální inovace.“

Vedle sledování samotných klíčových trendů a technologií by se vedení podniků mělo ujistit, že má zaměstnance s potřebnými dovednostmi a znalosti a/nebo partnery, kteří jejich zavádění dokáží podpořit. Do roku 2023 totiž budou IT ředitelé a CIO odpovědni za více než trojnásobek připojených koncových bodů oproti dnešku.

Deset nejvýznamnějších strategických IoT technologií a trendů, jež podpoří nové zdroje přidané hodnoty a obchodní modely, nové zážitky a vztahy v seznamu sestaveném analytiky Gartner:

Trend číslo 1: Umělá inteligence (AI, artificial intelligence)

Podle odhadu analytiků Gartner bude v roce 2019 používáno na 14,2 miliardy připojených zařízení. Toto číslo naroste do roku 2021 na 25 miliard v důsledku čehož dramaticky naroste objem sbíraných dat. „Data jsou palivem, které pohání IoT, a schopnost organizace vytvářet z nich smysluplné výstupy bude určující pro její dlouhodobý úspěch,“ vysvětluje Nick Jones. „AI bude využívána u široké škály informací z IoT včetně videa, fotografií, řeči, dat o síťovém provozu a ze senzorů.“

Současný trh AI technologií je nepřehledný a zůstane takovým až do roku 2023 – řada dodavatelů bude investovat do rozvoje AI, na trhu bude koexistovat mnoho variant a podob a začnou se objevovat první nástroje a služby založené na AI. I přes tuto nepřehlednost ale bude AI nasazená v různých podoblastech IoT dosahovat dobrých výsledků. CIO proto musí počítat s pořízením či vytvořením nástrojů a dovedností pro praktické využití AI v rámci internetu věcí.

Trend číslo 2: Sociální, legální a etické aspekty IoT

S tím, jak internet věcí dospívá a stává se běžně nasazovaným, se objevuje široká škála společenských, právních a etických otázek, jejichž význam bude narůstat. Patří mezi ně zejména vlastnictví dat a jejich odvozenin, algoritmický bias, ochrana soukromí a soulad s předpisy jako je GDPR.

„Úspěšné IoT projekty by měly být nejen technicky efektivní, ale také společensky přijatelné,“ říká Jones. „Cestou může být například vytvoření etické rady, která dohlíží nad podnikovou strategií včetně internetu věcí. Klíčové algoritmy a AI systémy by měly být překontrolovány s ohledem na možný bias – nejlépe někým zvenčí.“

Trend číslo 3: Infonomika a datové brokerství

Průzkum IoT projektů provedený analytiky Gartneru v minulém roce ukázal, že plných 35 % respondentů prodává nebo plánuje prodávat data sbíraná svými produkty a službami. Teorie infonomiky doporučuje, aby tato monetizace byla chápána jako jedna ze strategických oblastí podnikání (i u firem, kde je pouhým doplňkem) a samostatně řádně vedena ve fiskálním účetnictví. Do roku 2023 se nákup a prodej dat z IoT stane nedílnou součástí řady IoT systémů. CIO a IT ředitelé by proto sebe i své týmy měli vzdělat o rizicích a příležitostech s tím souvisejících, nastavit potřebná pravidla a informovat o takových aktivitách ostatní oddělení.

Trend číslo 4: Posun od inteligentního Edge (okraje) k inteligentnímu pletivu (Mesh)

Posun od centralizovaných systémů a cloudu směrem k edge architekturám již ve světě IoT probíhá. Nicméně nejde o cílovou stanici – uspořádaná sada vrstev souvisejících s edge architekturou se časem promění do méně strukturované architektury zahrnující široké spektrum „věcí“ a služeb propojených do dynamického pletiva (či sítě). Tyto mesh architektury umožní flexibilnější, inteligentnější a responsivnější IoT systémy – byť často za cenu rostoucí složitosti. CIO by se měli začít připravovat na to, jak mesh architektury ovlivní IT infrastrukturu, potřebu znalostí a sourcing.

Trend číslo 5: IoT Governance

S tím, jak internet věcí expanduje, roste potřeba pravidel a governance rámců, které ošetří správné chování při tvorbě, ukládání, používání a odstraňování informací souvisejících s IoT projekty. Governance zahrnuje jak jednoduché technické úlohy jako audity zařízení a aktualizace firmware, tak složitější záležitosti jako je dohled nad zařízeními a využíváním informací, které sbírají či generují. Bude rolí CIO a IT ředitelů, aby vysvětlili své organizaci a všem v podniku, jichž se to týká, co IOT governance zahrnuje a případně prosadili investice do souvisejících technologií.

Trend číslo 6: Inovace v oblasti senzorů

Trh senzorů se do roku 2023 bude neustále vyvíjet. Nové senzory umožní pokrýt detekci širší škály situací a událostí, současné senzory se zlevní a díky tomu se začnou objevovat nové způsoby jejich využít. Díky novým algoritmům bude možné ze stávajících senzorových technologií získat více informací. Podniky a jejich CIO by proto měli důsledně monitorovat novinky na poli senzorů, aby včas odhalili ty, které lze v rámci inovací využít.

Trend číslo 7: Důvěryhodný HW a OS

Průzkumy prováděné analytiky Gartneru jednoznačně ukazují, že bezpečnost je nejproblematičtější technickou oblasti organizací, které IoT systémy nasazují. Důvodem je zejména fakt, že podniky většinou nemají žádnou kontrolu nad zdrojem a povahou software a hardware pro IoT. „Očekáváme ale, že do roku 2023 se stane běžným nasazování kombinací hardware a software, které jsou důvěryhodné a zabezpečené,“ říká Jones. „Doporučujeme CIO aby spolupracovali s šéfy informační bezpečnosti a ujistili se, že se při posuzování nákupu IoT zařízení a operačních systémů v nich vestavěných vyjádří i odborníci na bezpečnost.“

Trend číslo 8: Nové druhy IoT uživatelských zážitků

Uživatelské zážitky související s IoT představují širokou škálu technologií designů. V nadcházejících letech budou v této oblasti hrát klíčovou roli: nové senzory, nové algoritmy, nové zážitkové architektury a kontext a také zážitky s aspektem sociálního povědomí. S tím, jak bude stále více interakcí probíhat s věcmi, jež nemají obrazovky a klávesnice, bude na podnikových UX specialistech, aby zavedli nové technologie a postupy, s nimiž lze vytvořit nové lepší UX s hladkými přechody, které budou zákazníci rádi a opakovaně používat.

Trend číslo 9: Inovace na úrovni křemíku

„V současné době používá většina koncových IoT zařízení konvenční CPU, zejména úsporné čipy s architekturou ARM. Nicméně tradiční instrukční sady a paměťové architektury nejsou vhodné pro provoz koncových bodůl,“ vysvětluje Jones. „Například výkony hlubokých neuronových sítí (DNN) jsou často omezeny propustností paměti, spíše než výkonem CPU.“

Analytici očekávají, že do roku 2023 sníží nové specializované čipy spotřebu DNN a bude tak možné stavět nové edge architektury s vestavěnými DNN funkcemi na koncových bodech s velmi nízkou spotřebou. To umožní integrovat funkce jako je analýza dat přímo na senzory, nebo funkce jako je rozpoznávání řeči v levných zařízeních na baterii. CIO a jejich organizace by se tomuto trendu měli věnovat, protože nové čipy s funkcemi jako je vestavěná AI umožní vytvářet inovativní produkty a služby.

Trend číslo 10: Nové bezdrátové síťové technologie pro IoT

Budování IoT sítí dnes vyžaduje hledání rovnováhy mezi protichůdnými požadavky jako je cena koncového bodu, spotřeba, šířka přenosového pásma, latence, hustota spojení, provozní náklady, kvalita služeb a dosah. Zatím není žádná síťová technologie, jež by optimalizovala všechny tyto požadavky, byť nastupující technologie IoT sítí nabídnou nové možnosti a flexibilitu. Slibné je zejména 5G, připravované nízko obíhající satelity a sítě pracující na principu odrazu.

Zákazníci – uživatelé služeb Gartner si k tomuto tématu mohou nastudovat rozsáhnou studii “Top Strategic IoT Trends and Technologies Through 2023.”

 

Značky: