Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ak si želáte zistiť viac o našich produktoch, stlačte jednotku. Ak si želáte…“ A teraz si predstavte, že by vás na druhej strane niekto vypočul a na základe vašej otázky odpovedal na to, čo skutočne chcete vedieť; a poradil možno aj s tým, o čom ste netušili, že vedieť potrebujete. Dnes to už nemusí byť živý človek – umelá inteligencia prináša nové možnosti do celého biznisového sveta.

Generatívna umelá inteligencia sa dokáže nielen niečo ‚naučiť‘, ale na základe naučeného dokáže niečo nové vytvoriť,“ vysvetľuje odborník spoločnosti Eviden Roman Body, prečo takáto AI môže v najbližších rokoch zmeniť spôsob práce v celých odvetviach.

Kým spočiatku nový nástroj očaroval bežných používateľov najmä svojou schopnosťou tvoriť fascinujúce obrázky a zabávať zmysluplným dialógom na rôzne témy, jeho skutočné silné stránky možno najefektívnejšie využiť v podnikovom prostredí. „Je to ideálny nástroj napríklad pre prácu s textom – či už potrebujeme spraviť súhrn rozsiahlejšieho celku alebo naopak, potrebujeme nejaký krátky odsek rozpísať a rozšíriť,“ hovorí R. Body. „Generatívna umelá inteligencia dokáže analyzovať vstupné dáta a vychádza priamo z nich.“

Šikovný asistent

Práve túto schopnosť má aj AI pomocník Knowledge Pilot od spoločnosti Eviden. Knowledge Pilot na rozdiel od verejne dostupných bezplatných nástrojov neponúka všeobecné odpovede, ale presné informácie na mieru. Používateľ jednoducho s pomocou tohto nástroja načíta vstupné dáta – Knowledge Pilot dokáže spracovať štruktúrované, čiastočne štruktúrované i neštruktúrované údaje v rôznych formátoch, vrátane textu, audia i videa a to takmer v nulovom čase.

Je v zásade jedno, čoho sa vstupné dáta týkajú. „Môže ísť o súbor interných smerníc v organizácii. Môže to byť zbierka zákonov. A môžu to byť návody na používanie produktov. Knowledge Pilot od Evidenu dokáže tieto podklady zanalyzovať a na ich základe podávať konkrétne odpovede, ktoré rešpektujú kontext otázky,“ hovorí expert Evidenu.

Na otázku, týkajúcu sa napríklad pridania nového dodávateľa, ponúkne postup, fungujúci v kontexte organizácie, namiesto všeobecných informácií z internetu.

Dôveryhodný zdroj

Vo svojich odpovediach sa Knowledge Pilot odvoláva na presné zdroje z načítaných podkladov; jediný klik používateľa privedie k dokumentu, z ktorého Knowledge Pilot v konkrétnej časti odpovede čerpal. Zvedavý používateľ sa dostane i k vysvetleniu logického postupu, ktorým umelá inteligencia zdôvodňuje, prečo takú odpoveď zvolila.

Dáta, ktoré používateľ zadá, pritom nie sú ďalej využívané na trénovanie AI modelu a preto si organizácia nad nimi zachováva plnú kontrolu.

Generatívnu umelú inteligenciu môžu využiť napríklad call centrá, kde Knowledge Pilot dokáže zanalyzovať prepis rozhovoru a na jeho základe naformulovať marketingový e-mail, ktorý zákazníkovi ponúkne ďalšie riešenia na mieru.

Vhodným adeptom sú aj rôzne helpdesky. „Dnes sú mnohé z nich zahltené ticketmi a tie s nižšou prioritou sú prirodzene na konci zoznamu. Často sú to však jednoducho zodpovedateľné otázky, no používatelia musia na odpovede čakať aj celé dni. Nástroj s umelou inteligenciou dokáže  dopyt spracovať a zodpovedať okamžite,“ vysvetľuje expert spoločnosti Eviden.

Široké uplatnenie

Uplatnenie si nástroj s generatívnou AI nájde napríklad aj v poisťovníctve, pri kontrole kvality, v zdravotníctve pri formulácii prepúšťacích správ, v obchode pri vytváraní ponúk a sumarizácii podkladov alebo v oblasti ľudských zdrojov vie pomôcť s opisom pracovných pozícií. Už dnes si generatívnu umelú inteligenciu pochvaľujú programátori – je neoceniteľným pomocníkom pri písaní kódu, vytváraní testov či písaní dokumentácie.

Toto sú zároveň odvetvia, kde chýbajú pracovné sily. Nasadenie generatívnej umelej inteligencie dokáže zvýšiť produktivitu o 30-40 %. Ide pritom o nízky náklad, ktorý prináša veľké výsledky,“ hovorí odborník spoločnosti Eviden.

Práca nad dokumentmi však nie je jediné odvetvie, ktoré umelá inteligencia dokáže zmeniť. „Ak potrebujete identifikovať obchodné scenáre, ktoré dokážu rýchlo priniesť hodnotu so zapojením umelej inteligencie do svojich jedinečných procesov alebo sa popasovať so súladom s reguláciami či bezpečnostnými rizikami, s tým všetkým vám v spoločnosti Eviden vieme pomôcť,“ hovorí odborník.

Eviden nedávno oznámil aj novú strategickú spoluprácu s Amazon Web Services. Obe spoločnosti tak umožnia zákazníkom Evidenu spoločne vytvárať nové riešenia, založené na práci s dátami a využívajúce umelú inteligenciu.