Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rastúce toky v komunikáciách, aplikáciách a cloudových službách nútia firmy hľadať nové riešenia

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, dnes uviedla, že podľa jej prieskumu medzi českými a slovenskými SMB spoločnosťami viac ako tretinu SMB firiem trápi nedostatočná kapacita internetového pripojenia. Na vine je predovšetkým rastúca spotreba internetovej šírky pásma zo strany podnikových komunikačných riešení, najrôznejších desktopových a mobilných aplikácií a cloudových služieb.

Stále viac malých a stredných spoločností využíva množstvo cloudových aplikácií typu Office 365 či SalesForce a konferenčné riešenia na báze IP, ako sú napríklad Skype, Zoom alebo WebEx. Nedostatočná kapacita hlavne v špičkách má potom za následok výpadky kritických aplikácií a zníženie kvality či prerušenie komunikačných prenosov. Namiesto posilňovania podnikovej priepustnosti sa stále viac firiem snaží optimalizovať existujúce kapacity prostredníctvom prioritizácie internetových tokov vo firemných sieťach.

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • Lokálne SMB podniky väčšinou využívajú firemné internetové pripojenie do 100 Mbit/s (79 %), ďalších 18 % využíva rýchlosť 100 – 500 Mbit/s a iba 3 % využíva rýchlosti vyššie než 500 Mbit/s.
  • Podľa 3 % spoločností je ich kapacita predimenzovaná, pre 60 % nastavená adekvátne, v 34 % firiem nepostačuje v špičkách a pre 3 % nepostačuje chronicky.
  • Priemerná SMB spoločnosť dnes využíva v priemere 15 firemných aplikácií, pričom ich počet a nároky na internetové pripojenie neustále rastú.

Ako odpoveď na tieto nároky spoločnosť GFI Software uviedla 1. júla 2019 na trh nový produkt Exinda SD-WAN, riešenie pre efektívnejšiu správu sietí umožňujúcu IT manažérom riadiť, spravovať a priorizovať internetovú prevádzku vo svojich infraštruktúrach. Exinda SD-WAN zaisťuje vyššiu kvalitu služieb aplikácií prevádzkovaných na podnikových sieťach za výrazne nižšie náklady – podľa odhadov spoločnosti Gartner sú dlhodobé celkové náklady na implementáciu a prevádzku softvérovo definovaných WAN technológií takmer 3-krát nižšie než pri tradičných riešeniach.

„Kvalita služieb pre užívateľov vo firemnej sieti je dnes hlavnou veličinou pri hodnotení úspešného sieťového manažmentu,“ povedal Dan Beer, generálny riaditeľ GFI Software. „Exinda SD-WAN dopĺňa naše súčasné portfólio riešení pre optimalizáciu výkonnosti sietí a aplikácií. Stále viac organizácií sa obracia k softvérovo definovaným WAN technológiám, ako na kľúčovú súčasť správy pri nákladoch, ktoré sú dostupné aj pre SMB firmy.“

Značky: