Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, zverejnila výsledky svojho lokálneho prieskumu zameraného na problematiku zneužívania pracovného webového prístupu.

Podľa tohto prieskumu sa české a slovenské malé a stredne veľké spoločnosti (SMB) najviac obávajú úniku citlivých firemných dát a straty produktivity pracovníkov, ktorí sa v pracovnom čase venujú nepracovným aktivitám. Tým, že zamestnanci používajú firemný prístup k internetu na nepracovné účely, si je viacmenej istých 88 % SMB podnikov.

Súčasná zmena pracovných spôsobov vedie k tomu, že ak ľudia stále viac pracujú z domu, taktiež častejšie vybavujú svoje súkromné záležitosti v práci. Využívanie pracovného internetu na surfovanie po webe, komunikáciu na sociálnych sieťach či na online nákupy nie je nič výnimočné a je vo väčšine firiem realitou. Skôr ako striktne zakazovať, či naopak všetko benevolentne povoľovať, by manažment mal rozumne nastaviť politiku využívania pracovného webového prístupu a s pomocou IT nástrojov ju riadiť a presadzovať jej dodržiavanie. A to hlavne v sezónnych obdobiach, ako je napríklad nákup letných dovoleniek prostredníctvom internetu, keď sa zvyšuje pravdepodobnosť kybernetických útokov.

Infografika GFI-firemni internet_web2016_3_nowat

Kľúčové zistenia lokálneho prieskumu:

  • 72 % českých a slovenských SMB spoločností si je istých tým, že pracovníci používajú podnikový web aj na nepracovné účely, ďalších 16 % sa to domnieva, 12 % sa domnieva alebo si je istých, že ho nepoužívajú;
  • 38 % opýtaných problematiku používania podnikového webu na nepracovné účely toleruje, 4 % sa o to dokonca vôbec nestará; 31 % firiem iba blokuje určité stránky, 19 % občas využíva reporty užívateľského prístupu na web;
  • V súvislosti so zneužívaním webového prístupu má manažment najväčšie obavy z úniku citlivých firemných informácií (71 %), straty produktivity práce (69 %) a zavlečenia vírusov do firemnej siete (51 %).

„Z prieskumu vyplýva, že hoci si veľká väčšina organizácií uvedomuje následky nekontrolovaného prístupu k pracovnému webu, prekvapivo veľké percento firiem túto situáciu toleruje alebo ju rieši iba operatívne,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení GFI Software v Českej republike a na Slovensku. „Jedným z následkov takého prístupu môže byť napríklad ransomware zavlečený do siete neopatrným užívateľom, v dôsledku ktorého môže dôjsť k zašifrovaniu kritických podnikových dát.  Vytvorenie účinnej stratégie na riadenie webového prístupu s podporou špecializovaných nástrojov firmám umožňuje reagovať na aktuálne webové hrozby.“

Špecializované nástroje pre webový monitoring pomáhajú ochrániť podnikovú sieť pred malwarovými a phishingovými útokmi z webu, udržať vysokú produktivitu zamestnancov, zabrániť zahlteniu prenosového pásma či eliminovať porušovanie autorských práv pri obsahu umiestnenom na firemných počítačoch.

Značky: