Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

65 % predajcov GFI potvrdilo, že sa nová smernica bude vzťahovať na nich alebo na ich zákazníkov

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že novopripravovaná smernica EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti prinesie nové nároky na IT bezpečnosť pre celý rad organizácií, vrátane poskytovateľov IT. Podľa dopytovania medzi lokálnymi predajnými partnermi GFI Software sa smernica NIS-2 dotkne až dvoch tretín z nich alebo ich koncových zákazníkov.

Smernica NIS-2 je zameraná na posilnenie IT bezpečnosti európskych organizácií kritickej infraštruktúry (energetika, zdravotnícke zariadenia, dopravná infraštruktúra, finančné organizácie, výroba a pod.), a to nielen na finálnych dodávateľov, ale tiež na všetky subjekty v ich dodávateľskom reťazci. Cieľom je eliminovať, či aspoň minimalizovať následky útokov na kritickú či dôležitú infraštruktúru, ako bol napríklad v roku 2022 útok na dodávateľa palív v Nemecku.

Hlavným cieľom smernice je unifikácia a harmonizácia kybernetickej bezpečnosti naprieč celou Európou a vytvorenie jednotného prístupu ku kybernetickým hrozbám pre dôležité sektory. Podľa odhadov sa smernica NIS-2 v rámci celej Európy dotkne zhruba 160 000 subjektov, pričom jej implementácia napríklad v ČR sa bude vyžadovať už od októbra 2024.

„Podľa prieskumu medzi našimi českými a slovenskými partnermi, 65 % potvrdilo, že oni či ich zákazníci spadajú do skupiny podnikov, na ktoré sa bude smernica NIS-2 vzťahovať. Pri podobnom prieskume v regióne EMEA toto potvrdilo dokonca 74 % opýtaných partnerov GFI,“ uviedol Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering v spoločnosti GFI Software. „Aby sa organizácie vyhli horúčkovitým prípravám na poslednú chvíľu, ako v prípade implementácie GDPR, je dobré začať s prípravami hneď. To znamená zistiť, či spadajú do skupiny dotknutých firiem, aké nároky sú na nich kladené a pomocou akých nástrojov ich môžu splniť.“ Jedným z nástrojov GFI je GFI LanGuard pokrývajúci niektoré dôležité požiadavky smernice NIS-2, ako je napríklad auditovanie a reportovanie siete, v rámci ktorej dokážu rozpoznať všetky zariadenia v sieti a využívaný softvér, hodnotiť zraniteľnosti a distribuovať záplaty. Navyše, súčasťou novouvedenej platformy GFI AppManager je funkcia GFI RADAR, ktorá dokáže zhromažďovať údaje aj z ostatných nástrojov (GFI MailEssentials, Kerio Control, Kerio Connect atď.), a tým pomôže splniť požiadavky pripravovanej smernice NIS-2 vrátane zaistenia ochrany, monitoringu a reportovania.

Značky: