Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na zvládnutie súčasných helpdeskových výziev požadujú firmy výkonnejšie nástroje

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že organizácie v súčasnosti čelia významnému zvýšeniu nárokov na technickú a zákaznícku podporu – podľa odhadov GFI Software sa v dôsledku nárastu pracovníkov na home office zvýšil počet požiadaviek na helpdeskovú podporu globálne o 51 %. Organizácie sa preto snažia zefektívniť svoje procesy podpory a obzerajú sa po výkonnejších nástrojoch na riešenie požiadaviek zamestnancov a zákazníkov.

Odhaduje sa, že v dôsledku koronavírusovej epidémie premiestilo svojich pracovníkov do domácich kancelárií až 88 % organizácií na celom svete. Z toho potom vznikajú technické problémy a preťaženie na úrovni technickej aj zákazníckej podpory. Zamestnancom vďaka neriešeným problémom klesá produktivita a pracovná morálka, zatiaľ čo firmy strácajú svoju reputáciu a následne zákazníkov v dôsledku pomalšej reakcie na ich požiadavky.

Firmy teraz potrebujú zefektívniť svoje helpdeskové procesy s využitím technických nástrojov, ktoré im hlavne umožnia:

  • Okamžite reagovať na helpdeskové požiadavky.
  • Automatizovať čo najviac požiadaviek a riešiť problémy preventívne.
  • Zaviesť viacvrstvovú podporu v situácii, keď aj pracovníci podpory sedia na home office.
  • Zlepšovať zručnosti support tímov a vytvárať databázy znalostí na jednoduchší a rýchlejší ticket manažment.

„Kľúčovým faktorom úspechu bola vždy dobrá zákaznícka podpora, avšak v dnešnej situácii sa ukazuje rovnako dôležitá aj technická podpora vlastných zamestnancov pracujúcich na diaľku,“ povedal Jozef Kačala, Sales Engineer pre EMEA a APAC v GFI Software. „Pretože ich domáca IT infraštruktúra nie je stavaná na bežné pracovné zaťaženie, dochádza k technickým výpadkom a preťažovaniu helpdeskovej podpory. Predovšetkým SMB spoločnosti tak teraz môžu uvítať naše nedávno uvedené riešenie GFI HelpDesk obsahujúce ucelenú a pritom dostupnú podporu helpdeskových procesov.“

GFI HelpDesk, postavený na technológii Kayako, je softvérové helpdeskové riešenie so širokou funkčnosťou vrátane podpory četovania, ticketingu, ratingu a pokročilého reportovania, automatizácie rutinných procesov, či prístupu k prehľadným webovým portálom. Riešenie je dostupné ako samostatne, tak ako súčasť licenčného modelu GFI Unlimited. Viac informácií nájdete na www.gfi-unlimited.cz.   

Značky: