Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cloudová platforma poskytuje poskytovateľom riadených služieb konsolidáciu softvérových rozhraní a zákazníckych účtov

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla nový produkt – GFI AppManager. Inovatívna cloudová platforma poskytuje MSP a resellerom v rámci partnerskej siete GFI unikátne riešenie na správu komunikačných, bezpečnostných a sieťových nástrojov z jedného centrálneho panelu. MSP poskytovatelia tak môžu ako novinku využiť jedno rozhranie pre všetkých svojich zákazníkov a toto riešenie zefektívni  aj správu infraštruktúr zákazníkov.

GFI AppManager accounts
GFI AppManager accounts

Správa celého súboru riešení je s produktom GFI AppManager veľmi jednoduchá a účinná, pričom pokrýva všetky detailné funkčnosti a potreby SMB firiem. Poskytovatelia MSP môžu jednoducho konfigurovať akékoľvek či všetky zariadenia pod svojou správou a zjednodušiť tak administráciu širokého spektra inštalovaných riešení v rôznych lokáciách. GFI AppManager tiež ponúka monitoring a notifikácie v reálnom čase, keďže MSP poskytovateľom umožňuje nastaviť chybové hlásenia s cieľom okamžitého riešenia vzniknutej situácie. GFI AppManager poskytuje podporu rôznorodým IT riešeniam, od poštovného servera cez firewall až po bezpečnosť koncových zariadení, a je plne rozšíriteľný o jednoduché API rozhranie na podporu ďalších riešení.

„S viac ako 20 rokmi dodávok oceňovaných IT riešení pre malé a stredné podniky dobre rozumieme dôležitosti komplexnej správy IT riešení pre MSP poskytovateľov,“ povedal Eric Vaughn, výkonný riaditeľ GFI Software. „Uvedenie GFI AppManager reprezentuje míľnik v našom úsilí – poskytovať špičkové technológie našim partnerom a zaistiť úspešnú správu kritických IT systémov u našich zákazníkov. GFI AppManager predstavuje inovatívne zjednotenú a rozšíriteľnú platformu, na ktorú sa organizácie budú môcť plne spoľahnúť, proaktívne minimalizovať bezpečnostné riziká a pracovať v súlade s bezpečnostnými štandardami.“

GFI AppManager products
GFI AppManager products

AppManager ponúka GFI partnerom robustnú platformu na zaisťovanie IT bezpečnosti, keďže zahŕňa proaktívny monitoring zraniteľností a hrozieb zameraných na užívateľa, siete a aplikácie a pomáha IT tímom predchádzať potenciálnym bezpečnostným rizikám. S funkciou GFI AppManager RADAR je možné s využitím technológie strojového učenia automatizovať detekciu a reakciu na najrôznejšie hrozby, takže IT tímy môžu minimalizovať riziká pre kritické systémy a aplikácie.

A v neposlednom rade GFI AppManager pomáha organizáciám dodržiavať predpisy typu GDPR, NIS2 a ISO27001. Platforma poskytuje komplexný reporting a analýzy umožňujúce rýchlo identifikovať medzery v procesoch a tiež začať nevyhnutné kroky na ich vyriešenie. Informácie o produkte, ktorý bude k dispozícii v 1. štvrťroku 2023, nájdete na https://www.gfi.com/appmanager

Značky: