Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

IT pracovníci čelia stále väčšiemu rozptyľovaniu, ktoré vedie k chybám a potenciálnym finančným stratám

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že komplikovanejšia IT infraštruktúra a zložitejšia konfigurácia firemných sietí vytvárajú tlak na IT pracovníkov, ktorí tak čelia stále viac prostrediu, ktoré je pre nich rozptyľujúce. Napríklad 69 % českých a slovenských partnerov GFI Software priznáva, že sú preťažení veľkým množstvom výstrah, čo v konečnom dôsledku vedie k zbytočnému plytvaniu zdrojmi, bezpečnostným rizikám či strate produktivity.

Spoločnosť GFI Software identifikovala tieto hlavné príčiny rozptýlenia pozornosti:

  • Tieňové IT s neznámymi, nechcenými či nespravovanými zariadeniami, softvérom či službami – napríklad zariadenia BYOD s osobnými aplikáciami, staršie a nepoužívané aplikácie a pracovné stanice s vlastnými aplikáciami, či už povolenými alebo nepovolenými. Odhaduje sa, že zamestnanci môžu mať nad rámec firemnej infraštruktúry nainštalovaných aj viac ako sto vlastných aplikácií. S tieňovým IT u nás zápasí 56 % IT pracovníkov.
  • Preťaženie informáciami či výstrahami generovanými v rámci workflow, spolupráce v rámci pracovnej skupiny a osobného života. Podľa globálneho prieskumu dostáva každý IT pracovník v priemere 63 notifikácií denne a s príliš veľkým počtom výstrah sa stretáva 69 % lokálnych IT administrátorov.
  • Prílišná závislosť na automatizovaných nástrojoch, ako sú generatívna AI, automatizované odpovede, automatizované úlohy a pod., ktoré znižujú ostražitosť a vytvárajú falošný pocit bezpečia. Podľa jedného z prieskumov má 31 % podnikov aspoň jednu automatizovanú funkciu. U nás priznávajú rozptýlenie z automatizácie iba 3 % lokálnych pracovníkov.
  • S príliš komplikovanými konfiguráciami a procesmi sa môžeme typicky stretnúť v oblasti CRM, konfigurácii sietí a v projektovom manažmente. Podľa niektorých odhadov nie je správne nakonfigurovaných 90 % aplikácií. Podobné problémy v našich končinách priznáva 31 % lokálnych partnerov.

Rozptýlená pozornosť vedie k chybám. Napríklad chýbajúce aktualizácie v neznámej aplikácii môžu spôsobiť zraniteľnosť firemnej siete, preťaženie notifikáciami zas vedie k prehliadnutiu kritických výstrah, opakovanému zadávaniu rovnakých hesiel alebo k reakcii na falošnú výstrahu. Stále častejšie je dnes aj preceňovanie schopností generatívnej AI a presnosti automatizačných nástrojov. Až 38 % opýtaných partnerov uviedlo, že v dôsledku týchto chýb došlo k zbytočnému plytvaniu zdrojmi, 27 % zažilo únik citlivých dát, ďalších 14 % stratu kontroly nad účtom a 14 % stratu produktivity.

„V našej spoločnosti sa snažíme minimalizovať negatívne dôsledky rozptýlenej pozornosti ponukou vylepšených bezpečnostných nástrojov,“ povedal Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering v spoločnosti GFI Software. „Napríklad do riešení GFI MailEssentials bola pridaná funkcia postavená na AI, umožňujúca ochranu proti úniku dát (Data Leakage Prevention – DLP). GFI ClearView zas poskytuje presný prehľad o prevádzke v sieti a dokáže tak pomôcť napríklad s tieňovým IT. A GFI LanGuard dokáže skenovať aj zariadenia mimo firemnú sieť, poskytuje kompletný audit zariadení a softvéru a prípadne tiež vie odinštalovať nežiaduce aplikácie.“

Značky: