Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • V pandemickom roku 2020 celosvetovo kleslo poistné o 2,1 %,
    a to najmä v živote, ktorý padol o celých 10 %
  • V tomto roku sa očakáva oživenie poistného trhu, ktorý by mal stúpnuť až o 5,1 %, ťahúňmi budú najmä USA a Čína
  • Najväčší nárast poistného bol minulý rok v regióne východnej Európy, no slovenský poistný trh klesol o 3 %, najmä kvôli životnému poisteniu

Globálny poistný trh prešiel koronakrízou bez väčších problémov, keď poistné na celom svete kleslo len o 2,1 %. Taký je záver najnovšej „Allianz Globálnej správy o poistení”, ktorú v týchto dňoch zverejnila skupina Allianz. Poistenie majetku dokonca zaznamenalo mierny nárast o 1,1 %, životné poistenie naopak pokleslo o 4,1 %. Celkový pokles bol však výrazne prudší ako po finančnej kríze v roku 2009 (o 1,1 %). Celkový príjem z poistného bol približne o 80 miliárd eur nižší ako pred krízou, čo predstavovalo sumu 3 730 miliárd eur (životné poistenie: 2 267 miliárd eur, neživotné: 1 463 miliárd eur).

2021 v znamení rastu

V tomto roku sa v poisťovacom odvetví očakáva silný, až 5,1-percentný rast, keď ťahúňmi budú najmä USA a Čína. Po minuloročnom prepade sa tentoraz očakáva oživenie aj v segmente životného poistenia, a to až o 5,7 %, oproti neživotnému (+ 4,2 %). Silný rast sa očakáva aj v priebehu nasledujúcich desiatich rokov, najmä vďaka zameraniu na udržateľnosť a ďalšiemu rastu rozvíjajúcich sa trhov. „Odvetvie poisťovníctva sa počas koronakrízy ukázalo ako odolné. To však bola relatívne ľahšia časť tohto cvičenia, pretože kríza výrazne zvýšila požiadavky všetkých zainteresovaných strán. Týka sa to nielen našich klientov, ktorí, plne digitalizovaní, majú nové očakávania zákazníckej skúsenosti. Pre toto odvetvie to znamená hlbokú transformáciu, od čistej logiky produktu k holistickému prístupu k službám, ktorý sa nezameriava na finančnú kompenzáciu, ale na riadenie a prevenciu rizík. Toto je jediný spôsob, ako môže odvetvie primerane ťažiť zo zvýšenej potreby ochrany rizík v pokoronovom svete,“ uviedol hlavný ekonóm Allianz Ludovic Subran.

Ťahúňom Východná európa

Práve Východná Európa zaznamenala v roku 2020 v rámci sveta najvyšší rast poistného, o 3,5 %, a to najmä vďaka Turecku. Celkový príjem z poistného v tomto regióne dosiahol 54,6 miliárd eur. V najbližšom desaťročí sa očakáva ďalšie zrýchlenie rastu na úrovni 6,7 %, čo je výrazne nad úrovňou minulého desaťročia. Životné poistenie je podľa správy vo východoeurópskom poisťovacom odvetví dlhodobo problémové. „Za posledné desaťročie tu stúplo len o skromných 2,7 % ročne, čo je menej ako polovica nárastu oproti poisteniu majetku. Zmenšilo sa veľa dôležitých trhov, ako je Poľsko, Česká republika alebo Slovensko. Postcovidové obdobie predstavuje jedinečnú príležitosť zvrátiť tento trend, najmä vďaka tomu, že domácnosti disponujú nadmernými úsporami,” uviedla spoluautorka správy Patricia Pelayo Romero.

Málo „života“ na slovensku

Slovenský poistný trh sa v minulom roku prepadol o 3 %. Tento negatívny vývoj možno úplne pripísať životnému poisteniu, ktoré predstavuje iba 40 % z príjmu z poistného a kleslo až o 10 %. Naopak poistenie v segmente majetku sa zvýšilo o 2,4 %. V nasledujúcom desaťročí sa očakáva, že Slovensko dosiahne zdravý rast poistného na úrovni 3,4 % ročne. Dlhodobý rast napriek tomu zostáva pod regionálnym priemerom, keďže Slovensko patrí k vyspelejším trhom v regióne. Slováci v priemere minú za poistenie 378 eur, čo v percentách HDP predstavuje 2,3 %, oproti regionálnemu priemeru, ktorý je na úrovni 141 eur a 1,7 %.

 

Značky: