Začiatkom júna otvoril Google druhé kolo grantovej podpory v rámci DNI Inovačného fondu. Šancu prihlásiť projekty zamerané na rozvoj digitálnej žurnalistiky mali opäť aj slovenské vydavateľstvá. Dnes už poznáme výsledky. V druhom kole bude podporených 124 projektov z celej Európy sumou 24 miliónov eur.

Časť z tejto sumy poputuje aj na Slovensko. Medzi úspešnými žiadateľmi o podporu DNI Inovačného fondu sa ocitli aj projekty vydavateľov slovenských denníkov – SME (Petit Press) a Denníka N (N Press).

DNI Inovačný fond je súčasťou iniciatívy spoločnosti Google s názvom Digital News Initiative (DNI), ktorá je zameraná na podporu kvalitnej digitálnej žurnalistiky s využitím technológií a inovácií a do ktorej sú zapojení aj významní európski vydavatelia. Samotná iniciatíva vznikla v apríli minulého roka a na jeseň spustila DNI Inovačný fond, v ktorom sa zaviazala vyčleniť celkovo 150 miliónov eur. Tento rok bol fond opäť otvorený pre európske krajiny a o podporu v druhom kole sa uchádzali aj vydavatelia zo Slovenska.

Počet prihlásených žiadosti prevýšil očakávania – celkovo bolo prihlásených 800 projektov z 25 európskych krajín. Podporu v hodnote 24 miliónov eur získalo 124 z nich v troch hlavných kategóriách – prototypy (granty do výšky 50 tisíc eur, Google pokrýva 100 %), stredne veľké projekty (granty do výšky 300 tisíc eur, Google pokrýva 70 %) a veľké projekty (granty nad 300 tisíc eur, Google pokrýva 70 % nákladov až do výšky 1 milióna eur). Finálny výber projektov mal na starosti projektový tím pod dohľadom Rady DNI Inovačného fondu, ktorá je zostavená z uznávaných odborníkov na oblasť médií a žurnalistiku, ako aj predstaviteľov spoločnosti Google.

Víťazné projekty v znamení spolupráce

Druhé kolo grantov sa nieslo aj v znamení spolupráce – medzi krajinami, vydavateľmi či redakciami s cieľom oživiť európske spravodajstvo o nové myšlienky, technológie a iné inovácie. Príkladom takého projektu je aj platforma REMP (Reader´s engagement and monetization platform), ktorý je založený na spolupráci vydavateľov z 3 krajín – slovenského N Press, českého Internet Info a maďarského Magyar Jeti. Ide o platformu založenú na open-source nástrojoch, ktorá ma vydavateľom pomôcť lepšie pochopiť a monetizovať ich publikum, zhodnotiť ich obsah a predávať ich služby s využitím najlepších skúseností stránok zaoberajúcich sa elektronickým obchodom.

Hodnotiacu komisiu DNI Inovačného fondu rovnako zaujal aj projekt vydavateľstva Petit Press s názvom Sľuby.sk. Je to webová aplikácia, ktorá umožní verejnosti aj novinárom „trackovať“ sľuby politikov a iných osobností verejného života.

 

Značky: