Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Celosvetová súťaž autonómnych robotov RoboRave 2018, ktorá sa uskutočnila v USA 10. – 12. mája v Albuquerque v Novom Mexiku. Gymnazisti z Vranova nad Topľou pod vedením učiteľa so svojim tímom Boreas pod taktovkou klubu AMAVET obhájili 4. miesto medzi veľkou konkurenciou z celého sveta.  

Žiaci Samuel Titko, Oliver Kudzia a Marek Valčo pod vedením učiteľa Ing. Ján Motešického zúčastnili medzinárodnej súťaže RoboRAVE International 2018 v Novom Mexiku (USA). Na súťaži bolo celkovo 1500 súťažiacich z 20 krajín celého sveta. Účasťou na súťaži sa potvrdila kvalita žiakov vranovského gymnázia, ktorí ako jediný dokázali konkurovať trojnásobnému víťazovi tejto súťaže – tímu z Českej republiky.

Gymnazisti so svojim tímom Boreas uspeli v celosvetovej konkurencii  s robotom, ktorého konštrukciu vytvorili z lega a platformy Arduino a súťažili v kategórii fire fighting – hasenie ohňa. Jeho úlohou bolo na pripravenom poli uhasiť v čo najkratšom čase štyri sviečky ukryté za stenami. Limitom sú tri minúty. V poli, ktoré je ohraničené čiernou čiarou, sú štyri sviečky obohnané čiernym kruhom. Robot sviečku musí nájsť, prísť k nej, zastaviť sa na čiernej čiare a sfúknuť ju, otočiť sa a ísť hľadať ďalšiu. Princíp fungovania robota sa skrýva v LED dióde, ktorá sníma infražiarenie.

Na tomto projekte tím strávil približne 600 hodín. Išlo hlavne o činnosti základného návrhu konštrukcie robota, stavby konštrukcie, programovania, zapájania vlastných obvodov, návrhu vlastných konštrukčných súčiastok a testovania. Keďže si niektoré úlohy medzi sebou rozdelili, snažili sa aspoň ich výsledky konzultovať cez video hovor alebo cez sociálne siete.  Veľkú úlohu v tejto fáze zohral náš učiteľ – coach, ktorý sa snažil obrusovať všetky komunikačné a organizačné problémy a učil nás pracovať ako tím.

Členovia nášho tímu Boreas Slovakia navštevujú Amavet klub č.964. Amavet ako Asociácia pre mládež, vedu a techniku zastrešovala slovenskú reprezentáciu v USA. Tím sa zúčastňuje na robotických súťažiach už štyri roky a to na regionálnej ale aj medzinárodnej úrovni. Rozhodli sa najprv prihlásiť na slovenské regionálne kolo RoboRAVE, kde sa im podarilo postúpiť aj do USA.

Tím Boreas sa o súťaži vyjadril nasledovne: ,,Napriek mnohým problémom, či už technickým alebo organizačným sme radi, že sme sa umiestnili na 4. mieste, ako aj to, že sme mali možnosť vidieť nielen Nové Mexiko, ale napríklad aj New York a centrálu OSN. Je to určite nezabudnuteľný zážitok pre každého z nás a radi sme ukázali, že aj Slovensko má svoje miesto vo svete. Naša vďaka patrí sponzorom, ktorí podporili našu cestu: Nadácia Matador, Nadácia ESET, Nadácia EDUCTECH, Nadácia PONTIS a AXA FOND, Mesto Vranov n. T., MT Economy, s.r.o.“

Značky: