Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vozidlá sú dnes neoddeliteľnou súčasťou digitálneho sveta. V budúcnosti im budú stále častejšie dodávané nové funkcie pre sieťovanie, automatizáciu, personalizáciu a vysoko efektívne pohony pomocou softvéru a inteligentného hardvéru.

V oboch týchto oblastiach sa Bosch vyzná. Či už ide o brzdy, riadenie alebo elektrické pohony, senzory, počítače vozidiel alebo softvérové riešenia – spoločnosť Bosch vyvíja a vyrába kľúčové komponenty moderných vozidiel pod jednou strechou. Bosch predstaví na veľtrhu IAA Mobility 2023 v Mníchove svoje najnovšie fascinujúce riešenia pre udržateľnú a bezpečnú mobilitu: Hardvér, softvér a nové služby pre sektor mobility. Stánok Bosch (D10) nájdete v hale B3.

Vysoko výkonný hardvér

Jedným z hlavných trendov v odvetví mobility sú vysoko výkonné komponenty vozidiel, ktoré sú zároveň kompatibilné so softvérom od iných dodávateľov. Bosch ponúka hardvér, ktorého inteligenciu je možné ukotviť ako v samotných komponentoch, tak napríklad v centrálnych počítačoch vozidiel.

Neviditeľné, a napriek tomu všadeprítomné:

Bez polovodičov sa nezaobídu žiadne technické zariadenia: Ako jeden z desiatich najväčších výrobcov polovodičov v automobilovom sektore Bosch sústavne investuje do výskumu, vývoja a do rozširovania svojej globálnej siete na výrobu polovodičov. Jeho portfólio zahŕňa integrované obvody, MEMS senzory (mikroelektromechanické systémy), výkonové polovodiče a moduly. Výrobcom, ktorí sami definujú svoje elektrické a elektronické (E/E) architektúry vozidiel, ponúka Bosch možnosť presne prispôsobiť funkčný rozsah polovodičov ich architektúre.

Senzory na presné vnímanie prostredia:

Vnímanie okolia je pre funkcie automatizovanej jazdy zásadné. Napríklad nové radarové senzory Bosch umožňujú funkcie pre asistovanú a automatizovanú jazdu podľa úrovní SAE 0 až 3. V súčasnej šiestej generácii sa Bosch spolieha na umelú inteligenciu. Nový radarový senzor napríklad dosahuje lepší výkon pri meraní vzdialenosti, vysokých rýchlostí a schopnosti oddeľovať uhly, vďaka čomu je možné spoľahlivo detegovať napríklad aj motocykle v celom zornom poli. Na IAA predstaví Bosch aj novú generáciu ultrazvukových senzorov. Pomocou klasifikácie výšky založenej na umelej inteligencii umožňujú senzory robustnejšiu detekciu; to im umožňuje napríklad odhadnúť približnú výšku prekážky. Navyše vďaka trojnásobnému zvýšeniu ozveny sú senzory ešte citlivejšie, čo im umožňuje dosiahnuť rýchlu a spoľahlivú detekciu napríklad chodcov či objektov s nízkou odrazivosťou. Portfólio dopĺňajú aj nové puzdra kamier. Vyhodnocovanie obrazu už neprebieha v samotnom tele kamere, ale v centrálnych počítačoch vozidla, akým je aj ADAS Integration Platform od spoločnosti Bosch. S 3, 8 a voliteľne 12-megapixelovým variantom pre aplikácie úrovne 4 sú hlavy kamier najmodernejšie v technológii obrazových snímačov.

Palubné počítače budúcej generácie:

Bosch ponúka modulárne a škálovateľné komponenty pre zákaznícke E/E architektúry s individuálne konfigurovateľnými počítačmi vozidiel. Platforma na integráciu vozidla umožňuje vznik softvérovo definovaných vozidiel s centralizovanou a zónovou architektúrou E/E. Cieľom je presunúť aplikačný softvér vozidla do centrálnych počítačov vozidla. Platforma tak umožňuje integráciu funkcií naprieč všetkými oblasťami, napríklad karosérie, pohybu, komfortu (Body, Motion, Comfort). Aktualizácie softvéru vozidla vzduchom („Over the Air“) zabezpečuje, že softvér je neustále udržiavaný v najnovšej verzii. Bosch ponúka počítač pre vozidlá v oblasti pokročilých asistenčných systémov vodiča pod názvom ADAS Integration Platform. Tento vysoko výkonný počítač je možné použiť na implementáciu funkcií asistovaného a automatizovaného riadenia a parkovania od úrovne SAE 0 až 4. Architektúra je modulárna a škálovateľná, takže platformu je možné prispôsobiť príslušným požiadavkám výrobcu vozidla – napríklad flexibilnej integrácii softvéru tretích strán. Platforma na integráciu kokpitu kombinuje v jednom počítači výpočtové úlohy z oblasti infotainmentu a prístrojového vybavenia. V závislosti od požiadaviek na výkon a funkčnú bezpečnosť je možné integrovať ďalšie úlohy z iných oblastí, ako je klimatizácia, konektivita, asistenčné funkcie vodiča a aplikácie založené na kamerách, ako je monitorovanie vodiča a interiéru, náhľad na okolie vodiča a záznam z palubnej kamery. Platforma na integráciu pohybu sa zameriava na bezpečnostný aplikačný softvér pre pohon, podvozok a riadenie. Bosch dopĺňa toto portfólio svojimi zónovými riadiacimi jednotkami (zone ECU), ktoré slúžia ako spojenie medzi počítačmi vo vozidle a distribuovanými riadiacimi jednotkami, senzormi a akčnými členmi (aktuátory).

Zaistený prívod energie:

Powernet Guardian od spoločnosti Bosch zaisťuje nepretržité napájanie bezpečnostne dôležitých funkcií vo vozidle. V prípade poruchy oddelí elektronický vypínač bezpečnostný palubný elektrický systém od zostávajúcich (štandardných) spotrebičov, ako je vyhrievanie sedadiel alebo otváranie okien. Vďaka vysokej úrovni prediktívnej diagnostickej hĺbky včas deteguje kritické bezpečnostné výpadky v napájaní, izoluje chybné cesty a zaisťuje dodávku energie prostredníctvom redundancie hardvéru. Táto funkcia bude hrať ústrednú úlohu v budúcich architektúrach E/E a pre automatizované riadenie.

Ďalšie kroky v e-mobilite:

Bosch ďalej rozširuje svoje portfólio pre elektromobilitu. Prvýkrát je elektromotor a menič vyrobený s využitím 800 voltovej technológie. Motor ponúka vylepšenú hustotu výkonu a krútiaceho momentu, menič využíva výkonové polovodiče z karbidu kremíka (SiC výkonové polovodiče), a zvyšuje tak jeho účinnosť až na 99 percent. Okrem toho sa čoskoro do sériovej výroby dostane konvertor nabíjačky, ktorý kombinuje nabíjačku a vysokonapäťový DC/DC konvertor v jednom puzdre. To šetrí miesto aj náklady.

Komfortná teplota pre elektromobily a hybridy:

Bosch zvyšuje dojazd elektrických a hybridných vozidiel vďaka inteligentnému tepelnému manažmentu. Optimálne zladená súhra chladiacich okruhov umožňuje cielenú distribúciu tepla a chladu, zlepšuje účinnosť batérie a prevádzkuje všetky komponenty v optimálnom teplotnom rozsahu. Tu zohrávajú významnú úlohu Flexible Thermal Units, vopred integrované riešenia s menším počtom dielov, montážnych krokov, káblov, a teda s menším rozmerom a hmotnosťou. Ani spolucestujúci nevyjdú nakrátko: Systém tepelného manažmentu vytvára príjemnú teplotu vo vozidle. Global Brushless Blower aktívne prispieva ku klimatickému pohodliu v kabíne. V závislosti na vonkajšej teplote a potrebách cestujúcich dopravuje prúd vzduchu do interiéru vozidla na chladenie alebo vykurovanie. Inteligentná topológia motora umožňuje kompaktnú konštrukciu, a tým výrazné zníženie hmotnosti, zvýšenie hustoty výkonu a nižšie emisie hluku.

Riadiace systémy budúcnosti:

Systémy Steer-by-Wire nevyžadujú fyzické spojenie medzi volantom a kolesami – to prináša novú slobodu pri navrhovaní interiéru vozidla. V dobe automatizovaného riadenia táto technológia umožňuje nové koncepcie kokpitu, kedy je možné volant sklopiť alebo zložiť. Aplikácie Steer-by-Wire sú navyše základom pre nové bezpečnostné prvky v oblasti riadenia jazdnej dynamiky. Bosch dôsledne pokračuje vo vývoji tejto technológie a do polovice desaťročia chce uviesť na trh systémy riadenia „Steer-by-Wire“ v širokej miere.

Pokročilé brzdové systémy:

Najnovšia generácia elektronického stabilizačného systému Bosch (ESP®) je základnou súčasťou moderných brzdových systémov. Kombinácia s elektromechanickým posilňovačom bŕzd iBooster zaisťuje potrebnú redundanciu (vzájomnú zastupiteľnosť) brzdového systému pre automatizované vozidlá, vysokú dynamiku nárastu brzdného tlaku pre automatické núdzové brzdenie, a tiež lepšiu účinnosť rekuperácie brzdnej energie pri hybridných a elektrických vozidlách. Riadiaci systém dynamiky vozidla 2.0 sa stal novým základným riadiacim systémom ESP®. Ten predvída správanie vozidla na základe informácií zo senzorov a proaktívne zasahuje.

Vylepšený výkon, kompaktná veľkosť:

S radom Performance Line SX predstavuje Bosch eBike Systems kompaktný pohonný systém, ktorý umožňuje eBikerom dosiahnuť dynamický a efektívny pokrok v mestskej premávke. Nová pohonná jednotka poskytuje maximálny krútiaci moment 55 newtonmetrov (Nm) a pomer výkonu a hmotnosti až 300 wattov na kilogram (W/kg). Pri športovom štýle jazdy poskytuje pohon podporu, ktorá je neúmerná vlastnému výkonu jazdca, a pritom zaisťuje prirodzený pocit z jazdy. Performance Line SX ladí s elegantným vzhľadom moderných mestských elektrobicyklov, takže výsledný celok vyzerá podobne ako bežný bicykel. Hmotnosť okolo dvoch kilogramov predstavuje skutočnú výhodu pri rýchlom presune z bodu A do bodu B, alebo pri občasnom prenášaní eBiku po schodoch.

Inteligentný softvér

Nové funkcie na vyššiu efektivitu, bezpečnosť a pohodlie prichádzajú do vozidiel stále častejšie prostredníctvom inteligentného softvéru. Tento trend neovplyvňuje len vývoj a využiteľnosť produktov, ale aj skúsenosti ľudí s mobilitou. Otvára taktiež nové modely podnikania a spolupráce.

Vnímanie prostredia ako nezávislý softvérový modul:

Vnímanie prostredia (okolia vozidla) založeného na videu zohráva ústrednú úlohu na ceste od asistovaného k automatizovanému riadeniu. Rôzne kamerové senzory zaznamenávajú obrazové dáta z okolia vozidla a spracovávajú ich tak, aby ich bolo možné využiť na pokročilú asistenciu vodiča a automatické funkcie riadenia a parkovania. Bosch Video Perception je čisto softvérové riešenie a je možné ho použiť v rôznych systémoch na čipe (SoC – Systems-on-Chip).

Rýchly a spoľahlivý vývoj automatizovaného riadenia:

Dcérska spoločnosť Bosch ETAS uvádza na trh špeciálny midlvér ako prepojenie medzi operačným systémom a jednotlivými softvérovými aplikáciami vo vozidle. Riešenie umožňuje neustále vyvíjať softvérové funkcie na asistenciu vodiča a automatizované riadenie. Umožňuje bleskovo rýchlu komunikáciu medzi softvérovými aplikáciami so šírkou pásma viac ako 10 gigabajtov za sekundu (GB/s) pri zachovaní vysokej bezpečnosti. Vďaka deterministickému správaniu je možné mnoho vývojových krokov vykonávať virtuálne pomocou zaznamenaných reálnych dát. Reprodukovateľné overovanie založené na simulácii znamená, že je možné znížiť časovo náročné testovacie kilometre v skutočnej cestnej premávke.

Bezpečnosť vďaka asistenčným systémom:

Asistent riadenia Bosch prispieva k bezpečnejšej a pohodlnejšej jazde. Pomocou modulárneho systému môžu výrobcovia vozidiel zostaviť požadovaný funkčný balíček od pozdĺžneho a bočného vedenia, automatické zmeny jazdného pruhu a núdzového zastavenia, a implementovať tak automatizované jazdné funkcie podľa úrovne SAE 2. Najkomplexnejšia úroveň, Bosch Driving Assistant Premium, využíva 360-stupňový kamerový pás, ktorý rozširuje rozsah funkcií automatickej jazdy z diaľnice aj na mestskú a mimo mestskú premávku.

Pohyb vozidla a jazdná dynamika:

Systém Vehicle Motion Management od spoločnosti Bosch riadi a koordinuje jazdné správanie prostredníctvom optimálnej súhry bŕzd, riadenia, podvozku a hnacieho ústrojenstva. Jeho čiastkovou funkciou je riadenie dynamiky jazdy 2.0 – najnovšej generácie systémov Bosch pre jazdnú dynamiku, trakciu a protiblokovací brzdový systém. Funkcia predvída očakávané správanie vozidla a predvídavo zasahuje To vytvára zážitok z jazdy s vysokou mierou bezpečnosti, agility a komfortu.

Vývoj sieťových systémov vozidiel:

Cloudová platforma PANTARIS ponúka základné služby a nástroje na efektívny vývoj a škálovateľnú prevádzku softvéru pre systémy vozidiel. Okrem služieb mobility, ktoré je možné využívať po celom svete, poskytuje PANTARIS aj vývojársky portál pre správu vozidiel a služieb. PANTARIS a ponúkané aplikácie sú založené na technológii nezávislej od cloudu, a teda sú kompatibilné so všetkými poskytovateľmi verejných cloudov. PANTARIS Connect poskytuje základné služby na pripojenie a prevádzku vozidiel počas celej doby životnosti. PANTARIS Creator zabezpečuje ľahký prístup k ponuke Software-as-a-Service (SaaS) na bezpečný vývoj a prevádzku cloudových služieb. S pomocou PANTARIS Workspace je možné služby rezervovať a spravovať centrálne. Týmto spôsobom je možné rýchlo a ľahko implementovať konkrétne aplikácie.

Energetický manažment pre elektromobily:

Prepojený systém riadenia spotreby energie vo vozidle od spoločnosti Bosch spája v elektrickom vozidle tepelný manažment, hnacie ústrojenstvo a elektrický systém. Tým sa energie čo najlepšie rozdeľuje na úrovni vozidla, znižuje sa spotreba a zvyšuje sa komfort. Okrem toho sú možné nové funkcie, ako je Safe Home Mode. To pomáha vozidlu dosiahnuť požadovaný cieľ so zostávajúcim nabitím akumulátora – a podľa potreby reguluje spotrebu komfortných spotrebičov, ako je kúrenie alebo klimatizácia.

Digitálny svet na dvoch kolesách:

Vnímanie eBiku ako súčasti prepojeného života – aplikácia eBike Flow od spoločnosti Bosch digitálne sprevádza eBikerov v každodennom živote. Stále väčšie prepojenie centrálnych komponentov s digitálnymi funkciami umožňuje prispôsobiť zážitok z jazdy na eBiku osobným potrebám. Bezdrôtové aktualizácie navyše zlepšujú celkový zážitok z jazdy na eBiku.

Silné služby

Bosch posúva softvérovo definovanú mobilitu o krok ďalej a prináša na trh nové služby na zvýšenie bezpečnosti a pohodlia pre zákazníkov. Z toho vyplývajú aj nové obchodné modely, ktoré Bosch dôsledne presadzuje.

Lepšia predpoveď dojazdu a vhodných nabíjacích miest:
Dostupný dojazd a individuálne odporúčania nabíjacej stanice sú dôležitou informáciou pre každého vodiča elektromobilu. Na ďalšie zvýšenie presnosti týchto informácii dopĺňa spoločnosť Bosch svoje údaje o trase, topografii a spotrebe o aktuálne informácie o počasí, dopravnom prúde a aktuálne používaných spotrebičov komfortu, ako je klimatizácia alebo vyhrievanie sedadiel. Cloudové algoritmy vypočítajú skutočný dojazd, vyberú vhodnú nabíjaciu stanicu a graficky tieto informácie zapracujú do navigačnej mapy.

Prepojené mapové služby pre automatizovanú jazdu:
Prepojené mapové služby môžu významne prispieť k bezpečnej a pohodlnej mobilite. Vďaka swarm (súhrnným, združeným) dátam (crowdsourcing) v kombinácii s ďalšími informáciami z infraštruktúry tvoria virtuálny senzor vhodný na použitie v asistenčných systémoch vodiča. Služba poskytuje v reálnom čase informácie o dopravných podmienkach a rizikách, ako je akvaplaning, ľad alebo sneh. Automatizované vozidlá tak môžu správne predvídať stav vozovky, prispôsobiť jazdu podmienkam, zvoliť inú trasu alebo dokonca požiadať vodiča, aby plne prevzal riadenie. Týmto spôsobom Bosch zlepšuje dostupnosť asistenčných systémov a sprístupňuje nové funkcie.

Parkovanie a manévrovanie bez vodiča:
Automated Valet Parking uviedol Bosch do sériovej výroby prvú automatickú parkovaciu funkciu bez vodiča na svete, ktorá spĺňa požiadavky normy SAE Level 4. Inteligentná infraštruktúra vedie vozidlo bezpečne cez parkovisko až k voľnému parkovaciemu miestu. To zlepšuje zážitok vodičov z parkovania, umožňuje prevádzkovateľom parkovísk efektívnejšie využívať parkovacie miesta a výrobcom vozidiel ponúka pre ich zákazníkov nové softvérové služby. Na základe tejto technológie teraz spoločnosť Bosch zavádza do výroby automobilov manévrovanie s vozidlami bez vodiča pomocou systému Automated Vehicle Manoeuvring. Bosch vybavuje závody výrobcov automobilov inteligentnou infraštruktúrou senzorov lidar, ktorú v prípade potreby dopĺňa o stereokamery Bosch. Služba manévrovania bez vodiča zvyšuje efektivitu a zvyšuje bezpečnosť: výrobcovia automobilov sa môžu konečne vysporiadať s problémami, ako je tesné manévrovanie vozidiel, prestoje vo výrobe kvôli neprítomným vodičom, nehody alebo škody spôsobené kolíziami a nedostatok informácii o tom, kde sa vozidlá v závode nachádzajú.

Zvýšená efektivita pre prevádzkovateľov vozových parkov:
Bosch pomáha poskytovateľom služieb mobility prevádzkovať ich vozový park efektívnejšie. Na tento účel informuje RideCare prepojený prenájom (RideCare connected rent) prevádzkovateľov vozových parkov o stave ich vozidiel. Vďaka reportu o konci prenájmu (End of Rental Report) dostanú poskytovatelia mobility na konci doby prenájmu automatickú správu o stave vozidla, vrátane stavu batérie, najazdených kilometrov alebo prípadných nových poškodeniach. Požičovne automobilov ťažia z vyššej efektivity procesov a úspor nákladov prostredníctvom skrátenia prestojov a jasného rozdelenia škôd, koncovým zákazníkom zo zvýšeného pohodlia a väčšej transparentnosti. Okrem toho prepojený prenájom RideCare využíva plánovač využitia vozového parku naposkytovanie informácií pred, počas a po skončení prenájmu, vrátane upozornení na stav vozidla v reálnom čase, kritických chybových hlásaniach a zmeškaných servisných intervaloch. RideCare taktiež ponúka podporu naplánovanie efektívneho nabíjania elektromobilov prostredníctvom plánovača nabíjania (RideCare Planner). Bosch plánuje do roku 2030 vybaviť touto technológiou viac ako dva milióny vozidiel.

Snímanie interiéru:
Vďaka kombinácií rôznych technológií Bosch so svojim systémom monitorovania interiéru poskytuje spoľahlivú detekciu osôb vovozidle, najmä detí. Rozpozná kritické situácie, ako je rozptýlenie, únava alebo nezapnutý bezpečnostný pás a vodiča adekvátne varuje. Základom je rozpoznávanie pohybov a životných funkcií, a tieto údaje tiež údaje môžu tiež vypovedať o zdravotnom stave vodiča. Interakcia interiérových kamier s vysoko citlivým kabínovým snímacím radarom alebo alternatívne ultra širokopásmová technológia používaná aj pri Perfectly Keyless zlepšuje a rozširuje možnosti snímania interiéru. To zvyšuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Značky: